Новини

Първите майки вече са в Звено „Майка и бебе” в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Пловдив

Звеното работи отдавна като организира изключително успешни курсове за бременни жени, обгрижва и поддържа контакти с бъдещи и родили наскоро самотни майки и жени, нуждаещи се от подкрепа, за да не изоставят новородените си деца. прочети повече

От Фондация "За Нашите Деца"
25.04.2006 г.

Пролетно парти за родители на деца с увреждания в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Пловдив

Работата за подобряване на физическото и психическо състояние, за развитието на децата с увреждания е труден и бавен процес.
Водещото при тези деца е здравословният проблем. В България липсват специални програми за обучение и социална рехабилитация, както и възможности за интегрирано образование.  прочети повече

От Фондация "За Нашите Деца"
10.04.2006 г.

Екипът на проекта в Хасково е на обучително пътуване в Сърбия

Участници в пътуването са представители на Фондация ВсякоДете, директори и учители от общообразователните училище и детски градини, включени в проект “Равен достъп до образование” – Хасково. прочети повече

От Фондация "За Нашите Деца"
03.04.2006 г.

Обучение на екипа за комплексно педагогическо оценяване на РИО – Хасково

Водещи бяха професор Владимир Радулов и доцент Мира Цветкова-Арсова от СУ “Св.Кл.Охридски”. Акцентът на обучението бе върху начините, практиките и конкретните стъпки при оценяването на образователните потребности на децата със специални образователни потребности. прочети повече

От Фондация "За Нашите Деца"
03.04.2006 г.

Учители от 9 и 22 целодневни детски градини в Хасково – на обучително пътуване в София

Учители от двете детски градини, които са включени в проект “Равен достъп до образование” – Хасково, представители на Община Хасково и на Фондация ВсякоДете проведоха на 30 март 2006 пътуване до 17 Целодневна детска градина, ЖК “Младост”, София. прочети повече

От Фондация "За Нашите Деца"
03.04.2006 г.
Новини

Тук ще намерите актуална информация и новини свързани с фондацията.

Архив