Новини

Фондация За Нашите Деца и фондация За децата в риск по света представиха статия от списанието Early Childhood Matters

Димитър Иванчев от Фондация „За Нашите Деца“ представи проекта за разпространение на статии от списание „Early Childhood Matters“ в съвместно събитие с партньорите ни от фондация „За децата в риск по света“. прочети повече

От Фондация "За Нашите Деца"
23.10.2019 г.

Германо-Българската индистриално-търговска камара подкрепи каузата на фондация „За Нашите Деца“ за развитие на приемната грижа

20-я благотворителен бал на германската икономика, организиран от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБТИК) отново подкрепи каузата на фондация „За Нашите Деца“ за развитие на приемната грижа в България, като най-добрата временна грижа за деца без родители и близки. прочети повече

От Фондация "За Нашите Деца"
22.10.2019 г.
Новини

Тук ще намерите актуална информация и новини свързани с фондацията.

Архив