Асертивно Поведение или “Аз печеля – ти печелиш”

декември 14 2021

Не рядко чуваме онази фраза „малките неща от живота”‚ „дребните нещица”. Колкото често я чуваме, толкова често забравяме и нейната същина. Улисани и погълнати от ежедневието и „малките неща“, забравяме за тях. Забравяме какво е да мислиш за другия, да мислиш за себе си, да си позволиш да имаш нужди и да ги заявиш, понякога забравяме за това да уважаваме себе си и другия. И не защото не знаем, а защото просто животът ни поглъща. Тези малки простички неща, обаче, са в основата на добрата връзка и комуникация, както с нас самите, така и с другите. Тези дребни основи изграждат голямата картинка на модела на асертивно поведение. Поведението, чието мото е : „Аз печеля – ти печелиш!”. Това е онзи простичък –  и в същото време не толкова – модел, при който успяваме да случим срещата с другия и с нас самите; да получим и да дадем. Нещо, на което се учим от деца или поне би трябвало. Модел, който можем да приложим както в междуличностовите отношения, така и в професионалните отношения. Нещо, общоизвестно на всички специалисти, но понякога малко позабравено в динамиката на деня. 

С цел  припомняме и опресняване на  всичко това, в най-споделения месец Декември, двама от психолозите от ЦОП „Щастливо детство“ Росица Долапчиева-Кайрякова и Християна Кънева проведоха обучение-дискусия на тема „Асертивно поведение”, с общо 24 специалисти, работещи като логопеди, психолози и рехабилитатори в гр. София – в ЦОП „Надежда”, ДЦПДТМУТС „Надежда”, ДЦПДУТС „Надежда”, ДЦПДУТС “Горна Баня”, ЦОП „Подуяне”, ЦОП „Драгалевци” и ДЦПДТМУТС-Драгалевци. 

Спецификата и разнородността на случаите и проблематиката, с които работят специалистите, обхваща широк диапазон – деца с психо-моторни увреждения, деца с аутистични разстройства, деца със специални образователни потребности, деца, преживели насилие, както и, разбира се, техните родителите.  

Имайки предвид колко отговорна и предизвикателна е тази работа и динамиката, която тя създава, както по време на пряката работа с клиенти, така и във взаимодействието между колеги, особено важно е самосъхранението в психичен аспект, което е фактор и за „опазването“, и за качествената работа с клиентите. В тази връзка като един от начините за полагане на грижи, насочени преди всичко към нас и после към другите, е усвояването  и развитието на уменията за асертивно поведение (или припомнянето на вече изградени такива). 

По време на обучението се проведоха дискусии, свързани с асертивното поведение, обсъдиха се практически казуси, с фокус мястото на асертивното поведение, а на специалистите бяха представени специализирани инструменти за психологически интервенции, подпомагащи както работата с клиенти, така и комуникацията между членовете на екипите и между самите екипи.  

И въпреки, че сама по себе си темата за асертивността не е нещо ново, както споделя един участниците в обучението:  

За мен то е предизвикателство. Изпитвам затруднения и осъзнавам, че прилагането на асертивно поведение е взаимосвързано с много обмисляне от моя страна. Накратко – не ми се отдава с лекота, но се опитвам и уча. 

Изказването само по себе си обобщава идеята за асертивност – учене и надграждане през целия живот, с цел да бъдем по-удовлетворени, както и по-ползотворни, по-ефективни, както за себе си, така и за останалите – клиентите, с които работим, колегите, близките ни, с които общуваме.  

Обучението се проведе с подкрепата на нашите съмишленици от  The Human Safety Net  и  Дженерали Застраховане, които инвестират в развитието на нашите услуги за ранно детско развитие. 

Програма за редовни дарения

Ре:дарител

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.