fbpx

Център за обществена подкрепа „Щастливо детство”: Помогни на родителя, за да помогне на детето

юни 28 2024

„За да можем да помогнем на едно дете от 0 до 7 г., трябва да работим с възрастните, да овладеем семейната динамика и ситуация, така че те да подкрепят детето“, казва Диана Минчева, ръководител направление „Ранно детско развитие и алтернативна грижа“ във фондация „За Нашите Деца“. 

Преди 4 години фондацията отваря Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“, в който работи тясноспециализиран екип от психолози и семеен консултант. Тяхната основна насоченост е по отношение на тежки родителски конфликти, родителско отчуждение, преживяно психическо и/или физическо насилие, деца с трудности в развитието, осиновителска тема. 

През 2023 г. се открояват два основни акцента в работата – темата за родителския конфликт и темата за психическото и физическото насилие. 

„Считаме дългосрочната психологическа работа с родители в тежък родителски конфликт като акцент в своята работа и съответно ефективност от предоставяната услуга. В работата с родителски конфликт е приоритетно изследването на собственото участие и принос на всеки родител в разрешаването на конфликта и изграждането на стратегии за съвместно родителстване, което поставя фокуса върху потребностите на децата и рисковете от родителско отчуждение“, казва Минчева. 

Другата основна линия на работа на експертите е психологическата работа с деца/родители, жертви на психическо и/или физическо насилие, която включва дълбинна работа за осмисляне и преработка на травмите, както и работа по вътрешнопсихичните конфликти. 

Според Закона за социалните услуги, психологическото консултиране се провежда под формата на терапия и консултация, така че специалистите от ЦОП „Щастливо детство“ предоставят подобни услуги в един по-дългосрочен процес на работа. Продължителността на всеки случай е строго индивидуална, но при консултирането минималният срок е 6 месеца съвместна работа. 

Психолозите работят и по тежки следосиновителни периоди, когато детето трудно се адаптира или родителите не знаят как да подходят, тогава семейството отново има нужда от подкрепата на психолога, за да овладее семейната динамика. 

В ЦОП „Щастливо детство“ не пропускат и работата с най-малките, която обаче провеждат под формата на игра и на тяхна територия. Специалистите работят с деца от детска градина до първи клас, като ги учат как да разпознават и изразяват своите емоции, как да поставят граници, без да нагрубяват другарчето и т.н. Целта е да се повлияе благоприятно на децата още от най-ранна възраст. Междувременно се провеждат обучения и със специалистите в съответните детски заведения, както и чрез групи за емоционална подкрепа на самите специалисти. Макар партньорствата все още да се градят, за Диана Минчева и екипът ѝ е важно да достигнат до повече специалисти, които работят с деца: „По този начин успяваме да обхванем все по-голяма група от хора, които имат същите знания и разбирания за ранното детско развитие като нас.“ 


2023 г. в цифри:

273 подкрепени деца, родители и специалисти 

110 случая по програма „Комплексна подкрепа в социалната и образователната система“ 

52 случая по програма „Семейно консултиране“ 

44 случая по програма „Подкрепа за специалисти“ 

9 обучения за кандидат-осиновители 

Целият Годишен доклад на фондация „За Нашите Деца“ може да откриете тук.

 

Програма за редовни дарения

Ре:дарител

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.