fbpx

Център за обществена подкрепа „Света София“: Подкрепа през трудностите

юни 26 2024

Случвало ли ви се е да се изправите пред тежко предизвикателство или сериозна трудност в живота си, с която не можете да се справите сами? Да не знаете какво да правите, да имате нужда от съвет или подкрепа? В подобна ситуация се намират стотици семейства, които в Център за обществена подкрепа „Света София“ намират именно подкрепата, от която се нуждаят, и то безплатно. 

Фокусът на работа на центъра е мобилизиране на ресурсите на обществото за закрила на детето и спазване на правата му, но и участие в развиването на политики за деца, превенция на изоставянето на новородени, обучение на кандидат-осиновители и още много други дейности. 

Екипът осъществява базова социална работа за деца в риск и техните семейства. Има социални работници, които на ниво превенция посещават родилките в здравните заведения, когато са объркани или несигурни дали искат да полагат грижи за детето си. Част от големите успехи на ЦОП „Света София“ през 2023 г. са:  принос към промяната в Семейния кодекс, който не е изменян от над 50 години, а другата е за нефункциониращата Наредба №26 на Министерство на здравеопазването, която дава право на здравнонеосигурени родилки да ползват здравна помощ при раждане. След случай на здравнонеосигурена жена, която ползва нашите услуги и установяване, че наредбата не функционира, социалният работник, поел случая, в сътрудничество с колеги от други екипи на фондация „За Нашите Деца“, изпраща сигнал за случващото се до редица институции  в търсене на решение (включително НЗОК,  Министъра на здравеопазването, Омбудсмана, Парламентарната комисия по здравеопазване и Парламентарната комисия по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта). В резултат са извършени проверки в лечебните заведения и е направена промяна в медицинския софтуер. От края на 2023 г. проблемът е отстранен и заведенията вече могат да изпълняват условията по Наредба № 26 на Министерство на здравеопазването.  

В ЦОП „Света София“ подкрепа получават още социално слаби семейства, такива в раздяла или в тежки родителски конфликти. Социалните работници участват в оценка на родителския капацитет при раздяла или реинтеграция на детето; оценяват дали родителите имат нужните знания и умения; когато е необходимо, повишават родителския капацитет, учат родителите как да полагат нужните грижи за конкретното дете. Специалистите ранна детска интервенция пък в партньорство с родителите изготвят план за работа с детето, когато има някаква трудност, провеждат скрининг и функционална оценка за децата, обучение на двойката родител-дете за насърчаване развитието на детето в рамките на ежедневните дейности, а психолози ранно детско развитие работят с родителите, така че да повлияят най-добре на детето и да разгърнат неговият пълен потенциал. 

Месечният капацитет на ЦОП „Света София“ е 130 потребители, които трябва да бъдат насочени от Дирекция социално подпомагане, чрез отдел „Закрила на детето“. Това се случва, когато социалният работник от отдела е констатирал потребност от подкрепа и е насочил родителите към работа със специалисти или при заявена такава потребност пред отдел „Закрила на детето“ от самия родител. Все още има възможност за заявяването на определени услуги като общодостъпни, без насочване от ДСП. През 2023 г. 1013 бенефициенти са получили услуги от центъра, като 184 случая са насочени от отдел „Закрила на детето“. 

Едно от големите постижения на екипа през изминалата година е мащабирането на холистичната подкрепа, която специалистите оказват в ЦОП „Света София“, и в по-малки населени места, където липсват специалисти. „Разчетохме го като нужда от външната среда, защото и нашите заявки стават все по-разнопосочни, от различни места – да провеждаме обучения, супервизии, различни групи. Осъзнахме колко ценно и важно е не всичко да бъде насочено в София, но и в по-малките населени места“, казва Диана Минчева, Ръководител направление „Ранно детско развитие и алтернативна грижа“ във фондация „За Нашите Деца“. 

През 2023 г. дейността се разгръща в гр. Елин Пелин, където специалисти от фондацията провеждат обучения в местните услуги – например за специалистите в Центъра за обществена подкрепа в града или в Центъра за деца с увреждания. Обученията са тясно специализирани според нуждите или по заявка от специалистите в Елин Пелин. В разгръщането на партньорствата по места се предвижда: 1) директна работа на специалисти на фондацията на терен; 2) специалисти на фондацията да обучават местни специалисти; 3) провеждане на супервизия и групи за емоционална подкрепа за местните специалисти. „Много хора не си дават сметка колко е тежка работата на социалния работник, а ние наистина променяме детски съдби“, казва Диана Минчева. 

Нейният екип се опитва да обхване различни сфери на работа, така че да бъде максимално полезен на децата и да има най-голямо въздействие върху техния живот. От една страна, подкрепят завършващите студенти, като са база за практика на СУ „Свети Климент Охридски“ за социална работа. Допълнително приемат на стаж и завършващи ученици от 135 СУ в специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“, които се опитват да се потопят в магията на социалната работа и подкрепа за децата и семейства, когато са най-уязвими. Включително хората от екипа са научни ръководители и рецензенти на дипломните им работи.  

През годината работата на Центъра е подкрепена от 8 стажанти от СУ „Климент Охридски“, които се включват в различни дейности на фондацията. Стажантите участват в обученията по задължителните теми за всички служители, както и в различни вътрешни обучения, организирани от специалистите в организацията.  


2023 г. в цифри:

1013 бенефициенти на услуги 

404 случая 

10 обучения за специалисти, кандидат-осиновители, деца и ученици 

6 превенции на изоставяне на новородени 

69% от ползвалите услуги посочват, че са постигнали висока степен на промяна 

Целият Годишен доклад на фондация „За Нашите Деца“ може да откриете тук.

Програма за редовни дарения

Ре:дарител

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.