Диляна Манева, мениджър КСО и комуникации: Ясните принципи на работа и ценностите правят екипа ни успешен в привличането и задържането на корпоративни партньори

„Няма нищо по-вдъхновяващо от трансформиращата сила на съпричастността и щедростта, които могат да накарат един обикновен човек да се превърне в истински променотворец. Вярвам, че всеки един от нас може да бъде такъв. Стига да го иска силно. И да направи първата крачка.“

ноември 11 2022

Работата в неправителствения сектор е предизвикателна и свързана с градене и развитие на отношенията с различни заинтересовани страни – държавната и местна власт, институционални партньори, корпоратини и индивидуални дарители и др. Навигирането на тази среда изисква набор от специфични умения, които могат да се придобият само в непосредствения процес на работа в сектора.

Фондация „За Нашите Деца“ стартира рубрика „Фондацията говори“, в която ще ви срещне с професионалистите от семейството си. Основната ни цел е да споделим натрупания опит, като се надяваме, че ще почерпите ценни знания и ще ви вдъхновим да продължите да надграждате професионалните си умения.

Днес ще ви срещнем с Диляна Манева, мениджър отдел „КСО и комуникации“.

Още като ученичка в Природо-математическата гимназия в гр. Велико Търново, Диляна има активна гражданска позиция и организира редица доброволчески и благотворителни инициативи. Завършва бакалавър „Политология и публични политики“ и магистратура „Дипломация и международни отношения“ в Нов български университет, а следването й в университета в гр. Антверпен, Белгия я среща с представители на различни международни организации като Save the Children, Oxfam, Лекари без граници и др. Това я вдъхновява след прибирането си в България да потърси организация в обществена полза, а случайността (или пък не) я води към фондация „За Нашите Деца“, на която тя посвещава 10 години от своя професионален път.

Разкажете ни за развитието си във фондация „За Нашите Деца“? Какво са за Вас 10 години кариерно развитие в нея?

Работата ми във фондацията започна под формата на доброволчество, а в последствие като професионален стаж, който ми даде възможност да се докосна до спецификата на различните екипи, но най-вече до духа на хората в организацията и ценностите, които ги обединяват. Като млад човек, току-що завършил университет, за мен беше изключително важно да видя потенциал за развитие и смисъл от моята работа. Търсех още място, на което да бъда сред хора, които могат да бъдат ролеви модели и да споделят активно своите знания и опит.

Веднага след приключването на стажа във фондацията, получих предложение да стана постоянна част от екипа. Решението да приема и до днес е едно от най-добрите, които съм правила. През следващите 10 години имах възможност да израсна кариерно – от експерт, отговарящ за набирането на средства и развиването на партньорства с бизнеса, през мениджър на екипа по фондонабиране и събития, до ръководител на двата големи ресора – набиране на средства и комуникации.

Работата в неправителствения сектор за мен е призвание. Тя дава възможност на младите хора да натрупат богат опит и набор от полезни и практични знания и умения, които са приложими във всяка една сфера. Когато разговарям с ученици или студенти, никога не пропускам възможността да ги насърча да посветят своя професионален път на кауза, която е близка до тяхното сърце. Защото от опит знам, че колкото и труден и изпълнен с предизвикателства да е този път, в края на деня няма нищо по-удовлетворяващо от усещането, че твоята работа е значима.

Все повече компании искат да бъдат социално-отговорни? Как се промени отношението към КСО през годините?

Ако до преди 10 години компаниите даряваха по-скоро спорадично и хаотично, основно по празници, то днес вече забелязваме, че голяма част от тях следват установени линии на своята корпоративна социална отговорност, свързани с техните мисия, визия, ценности и бизнес цели. Компаниите вече се вълнуват не само как КСО инициативите ще се отразят на техния публичен образ, но дали и как ще рефлектират върху служителите им и организационната култура.

Тенденциите в областта на корпоративната социална отговорност в България показват, че бизнеса и неправителствения сектор все по-често развиват успешни модели на сътрудничество с дългосрочен и устойчив ефект върху обществото. Пред отговорния бизнес у нас стоят много предизвикателства, но и възможности да бъде полезен там, където държавата не може или не иска да бъде основният двигател.

Благодарение на доверието на редица корпоративни и индивидуални дарители за последните 10 години фондация „За Нашите Деца“ успя да разкрие два иновативни Комплекса за ранно детско развитие в гр. София и гр. Пловдив, да разгърне дейностите на Центъра по приемна грижа и да създаде Детска къща, в която деца, разделени от своите родители, получават обич, закрила и подкрепа.

Това, което прави екипът на фондация „За Нашите Деца“ успешен в привличането и задържането на корпоративни партньори, са ясните принципи на работа и ценностите, които споделяме. В основата на нашето разбиране за устойчиви КСО партньорства стоят индивидуалният подход, прозрачността и отчетността и фокусът върху цялостното въздействие върху децата, техните семейства и общността. Всички наши дарители получават пълна отчетност на всеки 6 месеца, която им дава възможност не само да разберат накъде насочваме предоставените средства, но и да усетят през историите и разказите от нашата работа, как социалните инвестиции създават позитивна промяна. Нашата цел, макар и с риск да бъде с по-бавни темпове, е да създаваме дългосрочни партньорства, които ни позволяват да разгърнем в пълна степен потенциала – от въвличането на компанията, мениджърския екип, до служителите и дори техните семейства.

Къде е пресечната точка между набирането на средства и комуникациите?

Връзката между набирането на средства и комуникациите е изключително силна. През по-голямата част от времето правим и двете неща едновременно – комуникираме, докато набираме средства и набираме средства, докато комуникираме. Нашата формула на успех показва, че ако убедим дори един човек да дари от своето време, енергия или средства и след това му покажем и разкажем как неговия принос се трансформира в реална социална промяна, то този човек навярно ще се превърне в наш дългогодишен съмишленик.

Активно промотираме всички наши инициативи по линия на корпоративната социална отговорност с бизнеса, защото вярваме, че добрите примери трябва да се споделят. Само това може да стимулира повече хора и компании да реализират смислени инициативи в подкрепа на местните общности, които имат нужда от подкрепа.

Комуникациите във фондация „За Нашите Деца“ не служат единствено за целите на фондонабирането. Чрез тях ние повишаваме разбирането за значимостта на ранното детство, за ролята на специалистите, които стимулират развитието на децата и подкрепят родителите в грижата за тях. Акцентираме още на нуждата от детски и семейни политики, подкрепяме застъпническите ни дейности и насърчаваме взаимодействието между здравния, социалния и образователен сектор.

13-тото издание на Вечер на добродетелите премина с изключителен успех. Разкажете ни има ли успешна формула за провеждане на това мащабно събитие толкова много години.

13-тото издание на Вечер на добродетелите ще остане в историята на фондация „За Нашите Деца“ не само като най-успешното (засега) събитие по набрани средства, но и с най-голям брой привлечени спонсори и партньори. Ако говорим за формула, то това би бил един от елементите, без които Вечерта не би могла да съществува. За да успеем да насочим 100% от набраните средства преди, по време и след събитието, ние обезпечаваме всички организационни разходи като привличаме спонсори, но и като вдъхновяваме други хора и компании да дарят своите умения или услуги. Така например всяка година Sofia Event Center дарява залата безвъзмездно, а Red Devil Catering се включва като приготвя и сервира вечерята за събитието. Традиционно всички водещи и участници в програмата се включват доброволно, което доказва, че всеки може да намери начин да подкрепи значима за него кауза с качествата и талантите, които има.

Друг важен елемент от събитието е свързан с програмата и цялостното преживяване, което създаваме за гостите. Нашата цел е не просто да ги поканим да подкрепят каузата, но да ги потопим в историите, които срещаме ежедневно. По този начин хората осъзнават реалната нужда от това фондацията да съществува и разберат как техният принос променя живота на децата и семействата, на които ние помагаме.

За своите 13 издания, Вечерта на добродетелите се открои като едно от най-добрите благотворителни събития в България, защото успя да създаде общност на „пазителите на детството“. Общност, която смея да твърдя е изключително специална, защото тя прави съзнателния избор да насочи своите усилия за гарантиране на едно основно право – правото на щастливо детство в сигурна семейна среда.

За финал, не мога да не отбележа ролята на екипа. Нито едно издание на Вечерта на добродетелите не би могло да се случи без ангажираността, вдъхновението и дългите работни часове на екипа на фондацията, който месеци преди деня на събитието започва с подготовка на концепцията, програмата, цялостния дизайн на преживяването, за да може то да се превърне във вечер, която да помним през цялата година.

Какви са основните цели, които фондацията си поставя през следващите години, свързани с развитие на корпоративната социална отговорност и комуникациите?

През следващите 3 години, основните ни дейности по линия на КСО и комуникации ще бъдат насочени към насърчаване на дългосрочната ангажираност на дарителите и привличане на инвестиции в ранното детско развитие чрез мобилизиране на ключови обществени ресурси.

За целта планираме да продължим разгръщането на партньорствата с корпоративните и индивидуални дарители – реализиране на различни КСО проекти, ангажиране на служителите с редовно дарителство и доброволчество, инцииативи за маркетинг с кауза, благотворителни събития и кампании и др.

Към досегашните ни дейности ще прибавим два нови елемента – мрежа на инвеститорите в ранното детство и програма за детско добротворчество, която ще стимулира гражданското участие на най-малките.

Разбира се, ще продължим да разказваме и добрите истории за социална промяна – истории, които вдъхновяват и които ни напомнят, че само хора могат да помагат на други хора.

Няма нищо по-вдъхновяващо от трансформиращата сила на съпричастността и щедростта, които могат да накарат един обикновен човек да се превърне в истински променотворец. Вярвам, че всеки един от нас може да бъде такъв. Стига да го иска силно. И да направи първата крачка.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.