fbpx

Дневен център „Развитие“: Мост към образователните институции

юни 24 2024

Комплексен дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“ е дългото и сложно име на едно цветно пространство, което дава надежда на деца и родители с различни трудности в развитието. Дневният център, както с усмивка го наричат всички потребители, отваря врати през 2020 г. и оттогава през него преминават стотици деца с физически увреждания, умствена изостаналост, различни синдроми, генетични или редки заболявания. Центърът работи с пълния си капацитет от 35 деца на възраст от 0 до 7 г. От една страна, тази възрастова група е фокусът на работа на фондация „За Нашите Деца“, но от друга – терапевтичната и рехабилитационна дейност в ранната календарна възраст има най-голям смисъл, за да се извлече максимумът от потенциала на детето. 

Деница Климова, ръководител „Социални услуги в общността“, разказва, че в Дневния център работи екип от специален педагог, рехабилитатор, специалист „Ранна детска интервенция“, логопед, психолог и социални асистенти. Когато едно дете постъпи в Дневния център (след насочване от Дирекция „Социално подпомагане“) започва снемане на пълна анамнеза и 20 дни интензивни сесии с различните специалисти. „По този начин всеки специалист прави неговата си оценка, пречупена през неговата професионална роля. Например ако детето е с езикови дефицити, ще си сваля анамнеза през погледа ми на логопед“, казва Климова. На база на индивидуалната оценка за всяко дете се изготвя специална програма за работа с различните специалисти, която се съгласува с родителите. 

Детето може да посещава Дневния център почасово, полудневно или целодневно. При почасовата грижа обикновено децата посещават образователна институция и идват в центъра само за конкретни сесии със специалист. Полудневната грижа се използва като помощно звено за социализация, когато например детето среща трудности при адаптацията в масова детска градина. „При нас има по 8 до 10 деца и изграждането на навици за автономно функциониране се случва много по-лесно в малка група“, казва Климова. 

При целодневната грижа детето остава в Дневния център през целия ден, но по определен график и в определени дни. При всичките видове престой, но с особено внимание при целодневния, специалистите наблюдават как се чувстват децата, опитват се да разнообразяват ежедневието им и престоят им в центъра да е максимално ефективен за тяхното развитие. 

Основен приоритет за екипа от специалисти е подкрепата на когнитивното развитие на децата и подготовката им за включване в образователната система. „Най-хубавият вариант е децата да са толкова подготвени, че да нямат нужда от услугите на Дневния център“, казва Климова, макар да признава, че често се нуждаят от допълващи сесии, а Дневният център е мост към образователните институции. 

С дългогодишен опит както в образователния сектор, така и като социален работник, за Деница Климова Дневният център като формат е единствената услуга за най-малките в общността, която подпомага децата с различни трудности да направят преход към образователната система. „В по-специализирана среда имаме готовност да предоставим тези услуги, от които децата имат нужда, за да надградят капацитета си и да развият потенциала си, колкото имат възможност.“ 

Едни от ключовите и значими моменти през 2023 г. за Дневния центъра са изнесените дейности за децата и техните семейства, които подобряват семейната динамика, връзката между родител и дете и подкрепят родителите да се справят с различни ситуации. Провеждат се и регулярни родителски срещи, които целят да подпомогнат родителите – както в спецификите на диагнозите, така и при комуникацията с различни институции като градини, училища, медицински услуги. През 2023 г. стартират активно и домашни посещения за децата, с които Дневният център работи, като целта отново е цялостна подкрепа на семейството и съвместна работа в една посока относно развитието на детето. 

Екипът на Дневния център надгражда уменията си и имплементира добри практики и иновативни програми, съобразени с най-новите препоръки на Световната здравна организация и Ранното детско развитие. За постигане на резултат в нелеките случаи, с които работят, се изисква много отдаденост, време, ресурс и креативност, а Деница и екипът ѝ са се научили да забелязват дори най-малкия напредък и да се радват на всекидневните успехи на децата. 

„Всеки ден намирам мотивация в екипа, с много от тях сме заедно от създаването на центъра. Имаме супервизии – които са изключително ценни, за да можем да се грижим както за този екип и неговото психично здраве, така и да продължим да се грижим за децата“, казва Деница Климова. 


2023 г. в цифри:

51 случая за 2023 г. 

26 в почасови услуги 

11 в целодневна грижа 

14 в полудневна грижа 

Целият Годишен доклад на фондация „За Нашите Деца“ може да откриете тук.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.