fbpx

Как срещата ни с Мария промени достъпа до услуги за всички неосигурени бременни жени

март 28 2024

В края на 2023 г. специалисти от екипа на фондация „За Нашите Деца“ участваха в информационна среща с цел популяризиране на промените в Наредба №26 от 2007 г.  на Министерство на здравеопазването за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени. Чаканата повече от десетилетие промяна на наредбата влезе в сила от 1 януари 2023 г. и гласи, че здравно неосигурените бременни жени и техните бебета имат възможност да посетят безплатно до четири профилактични прегледа, да получат разширен пакет лабораторни изследвания и да се лекуват до два пъти в болница. До този момент те имаха правото само на един безплатен преглед и едно изследване.  

По същото време към фондацията се обръща за помощ Мария – бременна жена, майка на 11 годишно дете с аутизъм. Тя е в четиридесетте си години, здравно неосигурена и с рискова бременност. Специалистите от фондацията веднага установяват, че Мария напълно отговаря на изискванията да получи достъп до новия пакет от услуги за неосигурени бременни жени по Наредба №26.  

Действителността обаче се оказа друга – двата опита жената да бъде прегледана по наредбата в две различни болнични заведения са неуспешни. След среща с ръководствата на медицинските центрове става ясно, че прегледите са отказани поради технически проблем – софтуерът, който ползват двете болници, не позволява регистриране на пациенти по тази наредба.  

Социалният работник, поел случая, запретва ръкави и в сътрудничество с колеги от други екипи на фондация „За Нашите Деца“ изпраща сигнал за случващото се до редица институции вкл. НЗОК,  Министъра на здравеопазването, Омбудсмана, Парламентарната комисия по здравеопазване и Парламентарната комисия по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта в търсене на решение. В резултат са извършени проверки в лечебните заведения и е направена промяна в медицинския софтуер. От края на 2023 г. проблемът е отстранен и заведенията вече могат да изпълняват условията по Наредба № 26 на Министерство на здравеопазването. 

Междувременно заради това развитие на ситуацията Мария успя да получи полагащите и се прегледи и роди здраво момиченце. Благодарение на нея и усилията на екипа ни, вече всички неосигурени бременни жени имат  достъп до безплатните акушерски услуги, полагащи им се по Наредба№26. 

Историята разказа от Семра Праматарска, социален работник във фондация „За Нашите Деца“.   
*Снимката на публикацията е илюстративна. 

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.