Кирил, мама и тате – заедно можем много.

Ролята на родителите е да създават спокойствие, хармония и сигурност у дома.

април 30 2022

Историята на Кирил не е необичайна. Но точно затова е и толкова показателна. Тя ни припомня как всичко у дома в семейството работи на принципите на скачените съдове. Как понякога, когато детето има проблем, такъв настъпва и в отношенията на родителите. И как когато родителите преживяват стрес, конфликт или объркване, то се отразява още по-негативно върху проблема на детето. Но когато скачените съдове се уравновесят, стабилността е възстановена. Предизвикателствата се превръщат в мотивация за борба в името на детето. На мястото на конфликтите идват конструктивните разговори в името на благополучието на семейството. А вместо объркване, има ясен план за действие, маршрут, по който ако вървим заедно, няма да се изгубим и с общи усилия ще стигнем надалеч.

По препоръка на близки, Кирил и родителите му попадат при нас. След като анализираме внимателно случая им, ние, от Фондация „За Нашите Деца” ги насочихме към програма „Ранна детска интервенция” (РДИ). Тя има за цел да предостави специализирани услуги в подкрепа на деца, за които има притеснения относно развитието. Добрата подкрепа през първите години от живота на всяко дете е от жизненоважно значение. Услугите по „Раннна детска интервенция“ (РДИ) могат да помогнат на децата да достигнат пълния си потенциал. Освен към децата подкрепата е насочена и към родителите, тяхното адаптиране към ежедневните дейности и задачи на детето, обусловени от неговото актуално състочние и възраст. На фокус са индивидуалните потребности на тяхното дете на базата, на които родителите повишават родителските си умения и компетенции. На двугодишния Кирил е назначен специалист от РДИ, който препоръчва скрининг оценка DP3 на детското развитие. Резултатите не са особено добри. Кирил страда от цялостно изоставане в развитието, а родителите изпадат в още по-голям шок и недоумение как да продължат напред. За щастие, от РДИ са еднакво внимателни и активни и към нуждите на детето, и към приобщаването на родителите в процеса по неговото развитие. За цялото семейство започва едно голямо пътешествие. Те влизат в класната стая на живота, за да се научат как да вървят в една посока и как да са щастливи в този свой общ път.

Кирил има своя собствена „програма”. Редовно той посещава сензорна зала със специализирани занимания. Назначен му е пълен план за активности, които да подпомогнат напредъка на детето. Майката е основният човек, който има възможността и времето да се грижи за момченцето. Затова и тя поема по-голяма част от уроците, които родителят на дете със специални нужди е важно да научи и адекватно да приложи в ежедневието. От РДИ й указват постоянна подкрепа с напътствия, съвети и идеи как да продължи занятията на Кирил и у дома. Бащата обаче също си има своя роля в целия този общ процес. Той е част от скачените съдове и проявявайки разбиране, указвайки помощ, когато му е възможно най-вече подкрепяйки майката и внасяйки стабилност и хармония у дома.

Така, семейството на Кирил се научава на нови ценности, изиграващи ключова роля за неговото по-щастливо бъдеще – постоянство, емпатия, самоконтрол, но най-вече отборна игра независимо колко е труден днешният мач със своите нови предизвикателства и препъни камъни. Родителите вече не просто чуват от специалистите на РДИ колко е важно да проявяват съпричастност към чувствата на своето дете, но и да го окуражават и насърчават в малките му успехи. Те осъзнават основната задача, която имат като мама и тате на Кирил – да внесат ред и смисъл в объркания свят на момчето и да го подкрепят във всяка негова игра, усилие, желание, страх, притеснение, тъга…

И когато скачените съдове в семейството на Кирил сякаш изглеждат доста стабилни и хармонични, започват да се нижат един по един и реалните добри резултати. С времето Кирил развива отлична груба моторика, започва да прави причинно-следствени връзки, взема дейно участие в различни игри, организирани от специалистите. Най-хубавото е, че идва с невероятно желание в Центъра за обществена подкрепа „Св. София” във фондацията. Явно е, че осъзнава: тук му помагат, тук го подкрепят, тук се грижат за него. Кирил вече разпознава тези неща, защото ги вижда и чувства у дома, при мама и тате.

От РДИ продължават работата с Кирил и неговото семейство. Общият им прогрес бързо кара специалистите да ускорят хода на своите сесии и занимания. В момента плановете за Кирил са амбициозни, но и напълно постижими – да развие фината моторика и свободно да започне да се изразява вербално. Не можем да предскажем как и кога ще се справят с поставените цели. Но знаем, че тримата ще работят усилено по тях. Заедно. Поддържайки баланса и хармонията в семейството си.

Програма за редовни дарения

Ре:дарител

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.