fbpx

Мисия Украйна: От спешен отговор към интеграционна програма

юли 03 2024

В ранните часове на 24 февруари 2022 г. светът се променя. И ако за много от нас нападението над Украйна е част от информационния поток, за милиони украинци това е драматична промяна на целия им свят. 

В първите дни от началото на войната фондация „За Нашите Деца“ стартира спешна кампания в отговор на агресията, набирайки средства и хуманитарна помощ, която се изпраща до засегнатите райони в Украйна. След това с подкрепата на най-голямата световна организация за бежанци International Rescue Committee (IRC) започва структуриране на програма за подкрепа на бежанците, които пристигат в България. 

Подкрепата е в няколко направления и се осъществява в двата комплекса за ранно детско развитие на фондацията в София и в Пловдив: 

1)      Хуманитарна с хранителни пакети и най-спешни хигиенни материали. 

2)      Социална работа и културна медиация – насоки при попълване на документи, превод в някои институции, достъп до медицински услуги, записване на децата в образователни институции. 

3)      Групови занимания за деца и жени в защитени пространства – социализиращи, но и развитийни дейности, в които се планират надграждащи занимания за всяка възраст. За разлика от обичайния фокус на фондацията върху деца от 0 до 7 г., Мисия Украйна обхваща и тийнейджъри до 18 г. 

4)      Специализирана подкрепа за децата със специфични нужди, която включва логопед, рехабилитация, музикотерапия, ранна детска интервенция, лечебна физкултура. 

 „Много трудно намерихме двама логопеди, които да работят на украински в Пловдив и в София. Но това обуславя и цялостния вид на екипа, който работи Мисия Украйна, защото почти целият екип е от украински бежанци“, казва Сребрина Ефремова – мениджър „Международни партньорства“ във фондация „За Нашите Деца“. Екипът е от 14 човека, от които 12 са украинци. 

През 2023 г. настъпва промяна в програмата – промяната идва от осъзнаването, че войната няма да свърши скоро, а бежанците, които са дошли в България с идеята да останат месец или два, си дават сметка, че това няма да е така. „Мисия Украйна започна да се мисли не толкова като спешен отговор, колкото като интеграционна програма“, казва Ефремова. В тази връзка започва преформатиране на различните направления за подкрепа – например, вече няма толкова голяма нужда от хуманитарна помощ, но е важно да се започне подготовка на децата за тръгване на училище. 

За съжаление, България не се справя добре с образователната интеграция на украинските деца – в края на 2023 г. само 3% от тях са включени в образователната система. За сравнение – в Словакия този процент е 59. Ето защо груповите занимания в програмата Мисия Украйна се оказват още по-ключови за социализирането и подкрепата на децата. 

През 2024 г. Мисия Украйна продължава да работи – с намален екип и обеми на хуманитарна помощ, със специален фокус върху груповите дейности, и то на деца от 0 до 7 г., където е най-голямата експертиза и опит на фондацията. 

Програма Мисия Украйна е подкрепяна от International Rescue Committee (IRC) както финансово, така и чрез техническа подкрепа за развитие на капацитета на екипа и на организацията като цяло. Продължават и партньорства с World Childhood Foundation и Family For Every Child, с които се реализират допълнителни проекти в подкрепа на децата, напуснали родната си страна. Една от възможностите през новата година е Мисия Украйна да влезе като постоянна програма във фондация „За Нашите Деца“, да има възможност за финансиране с държавно делегиран бюджет, което би дало много повече устойчивост. 

 


  • През 2023 година са обхванати нови 1623 деца и възрастни от 401 семейства; 
  • От старта на програмата са подкрепени над 2300 деца и родители; 
  • Екипът на програмата в София и Пловдив е 14 души, от които 12 са украински бежанци.

 

Из анкета от август 2023 г.: 

Според участниците, основното предимство на програмата са заниманията в защитените пространства, които предоставят възможност за „развитие на комуникацията, креативността и здравето“; „заниманията в детските пространства, които подобряват менталното здраве на децата“ и „по-лесната адаптация на новото място“. 

Ключови дейности: 

  •       Хуманитарна подкрепа;
  •       Социална работа и културна медиация;
  •       Специализирана подкрепа;
  •       Групови дейности в Защитени пространства за деца;
  •       Защитени пространства за жени и момичета.

 

Целият Годишен доклад на фондация „За Нашите Деца“ може да откриете тук.

Програма за редовни дарения

Ре:дарител

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.