fbpx

Пловдив: Дългият път към устойчивите партньорства

юли 01 2024

В навечерието на 15-ата годишнина от създаването на Центъра за обществена подкрепа в гр. Пловдив, Стела Александрова обръща поглед назад към трудния път, който са изминали, удовлетворяващите резултати, които имат днес, и бъдещите планове за разширяване на услугите и достигане до все повече деца и семейства.   

Центърът за обществена подкрепа и Комплексът за ранно детско развитие се помещават в емблематичната за Пловдив сграда на бившето сиропиталище „Рада Киркович“, която е предоставена за безвъзмездно ползване от община Пловдив и изцяло преобразена с помощта на над 40 корпоративни и индивидуални дарители преди 5 години. В момента в Центъра за обществена подкрепа продължава работа с деца и семейства в неравностойно социално положение и превенция на изоставянето на ниво родилен дом, а в Комплекса за ранно детско развитие се разгръщат услугите за деца в ранна възраст с трудности в развитието. В комплекса работят специалисти ранна детска интервенция, ранно детско развитие, социални работници, психолози, кинезитерапевт, рехабилитатор, логопед, специален педагог. При необходимост се включват и външни специалисти като музикотерапевт, неонатолог, педиатър. 

За по-малко от четири години екипът в Пловдив нараства от 6 на 25 души. Това е сериозен процес, през който Стела Александрова, регионален мениджър „Социални и интегрирани услуги“ в Пловдив, трябва да премине като ръководител. „Важно беше да създадем правила, които да ни позволят да се чувстваме спокойни в работната си среда. Екипът е като семейство, а това ми помага да се чувствам уверена, че когато имам цел, имам и хората зад себе си, с които да я постигнем заедно“, казва тя. 

През 2023 година екипът реализира много от целите, които си поставя. На първо място е постигането на устойчивост на социалните услуги, които набират популярност както сред жителите на община Пловдив, така и в по-малките общини. А експертизата на екипа е търсена и създава все по-голямо доверие у родителите. „Имаме много голяма доверителна връзка с хората, с които работим. Виждам едни изключително спокойни хора, които посещават услугите ни, което е много голям успех“, казва Александрова. 

Изграждането на доверие с институциите и добрите партньорски взаимоотношения са другият голям успех за екипа в Пловдив. Те правят много срещи и обучения със специалисти от здравния сектор, които работят в детски ясли, градини и училища, като целта е надграждане на уменията спрямо най-съвременните високи стандарти в грижата за децата. Обученията на „За Нашите Деца“ вече са припознати като изключително ценни от училищния и предучилищния сектор в Пловдив и при наемане на нови служители често се обръщат към фондацията за допълващи обучения, свързани с ранното детско развитие. „Колегите са много мотивирани за тези обучения, защото това им дава добавена стойност, че предават своите знания на хора, които искат да положат още по-добри грижи за тези деца“, казва Александрова. 

В рамките на Комплекса се провеждат обучения и срещи на специалисти от различни сектори и родители, които обменят знания и опит. В пространството на Академията за социално учене и развитие през 2023 г. са реализирани различни курсове, сред които за бъдещи родители, които се водят от неонатолог, както и курсове за кандидат-осиновители, по утвърдена програма на Агенцията по социално подпомагане. 

След анализ на местните условия и потребностите в общността екипът на фондацията установява, че има много общини в област Пловдив, в които няма никакъв достъп до социални услуги за деца. „В Центъра за обществена подкрепа имаме потребители от цялата област. Когато тези хора идват при нас, обикновено децата не могат да посетят детската градина или училището, а родителят трябва да си вземе отпуск“, казва Александрова и допълва, че предоставят мобилно услугите по домовете, но това невинаги е възможно, особено при някои специфични рехабилитации. С тези предпоставки и нужди се реализира проектът „Холистична подкрепа за ранно детско развитие“, подкрепен от ключов партньор за фондацията – Дженерали Застраховане, и тяхната корпоративна международна фондация The Human Safety Net. Част от проекта включва създаването на 7 Консултативни хъба в малки общини в област Пловдив, където няма достатъчно услуги за децата. 

След сключено споразумение с община Марица започва изграждането на първия хъб в с. Войводино, който отваря врати в края на ноември. Той е изцяло оборудван с необходимите играчки и материали за развитие на деца с различни потребности и посещаван по график от специалистите на фондацията. „Целта е, освен ние да бъдем част от живота на хората в тези общини, и след нас да има обучени специалисти, които да могат да продължат дейността и тя да има устойчивост“, казва Александрова. Екипът ѝ вече е в контакт с местни хора, които да бъдат обучени и да продължат да развиват дейността на място. 

През 2024 г. предстои откриването на следващите хъбове, чрез които да се постигне още по-голям мащаб на услугите деца и семейства. 


Изложба „Другото детство“ 

В сградата на комплекса се помещава постоянната изложба „Другото детство“, която разказва за процеса на деинституционализация в България. През 2023 г. изложбата е обвързана и с културни дейности – в залата художници, актьори и музиканти от Пловдив дават възможност на децата да се докоснат до изкуството в рамките на проект „Слънцето грее еднакво за всички“, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд култура. В дейностите по проекта участват български и украински деца на възраст от 3 до 13 години и техните семейства. Чрез реализирането на проекта е привлечено вниманието на културните среди в град Пловдив, които се включват в заложените дейности, преподавайки уменията си. 


През 2023 г. екипът в Пловдив подкрепи 1472 деца и семейства. 

За сравнение – през 2022 г. броят е 711. 

Целият Годишен доклад на фондация „За Нашите Деца“ може да откриете тук.

 

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.