След дългият път и битка, отново сред своите близки

декември 26 2021

Дни преди Коледа след три години изпълнени с топлина и грижи в подкрепяно от фондацията приемно семейство, едно 6 годишно момченце отново е в прегръдките на близките си роднини.   

Динко е роден през 2015 г. от съвместно съжителство на биологичната майка, с лице, с което няма сключен брак. Близо две години живее в своето биологично семейство, но през април 2017 г. поради неглижирането му и лошите битови условия в дома му, дирекция „Социално подпомагане” го настанява в Дом за медикосоциални грижи „Св. Иван Рилски” (ДМСГД). Тогава започва дългият път на Динко извън родното му семейство. Едва на 1 г. и 8 м., той остава без любящата прегръдка на мама и на хората, които го обичат.  

Година и седем месеца детето е в ДМСГД „Св. Иван Рилски”, време на тежък преход и адаптация, въпреки че майка му го посещава през два месеца. През това време тя подава молба Динко да се върне в родния си дом, но доклада за реинтеграция от дирекция „Социално подпомагане” е отрицателен.  

В интерес на детето и осигуряването на по-добра грижа за него е предприета мярка за настаняване в приемна грижа. Така на 1 ноември 2018 г. след подбор и оценка на подходящо за него приемно семейство и месец на опознаване и напасване, Динко започва новия си живот в семейството на Анка и Ангел Камберови. През целия период по напасване, настаняване и престой на детето при тях, сем. Камберови имат подкрепата на фондация „За Нашите Деца” чрез ключовия им социален работник. Осигурена им е психологическа, материална и финансова подкрепа.  

Динко бързо свиква с Анка и Ангел, които му дават любов, топлина и грижа, поощряват развитието му и го подкрепят емоционално. Постепенно между него и приемните му родители се създава силна връзка. Динко израства със самочувствие, обич и подкрепа. Той се радва на похвали, контактен  е,  познава всички възрастни и деца от обкръжението на приемните родители. Те от своя страна често пътуват с него, като му осигуряват нови впечатления и емоции.   

Анка и Ангел нито за миг не престават да поощряват и насърчават Динко да поддържа контакт с родното си семейство, да знае и познава биологичните си майка и баба. Докато е при тях детето има три срещи с мама и баба. Майката отново подава заявление за реинтеграция, в две различни дирекции “Социално подпомагане”,  поради промяна на адресните си регистрации. Двата доклада за реинтеграция изготвени от дирекция “Социално подпомагане” отново са отрицателни.  

И така, докато Динко расте в любящото семейство Камберови, за него промените не стихват. През 2019 г. Динко е припознат от лицето, съжителстващо с биологичната майка, а през м. май 2021 г. е вписан в Регистъра на деца, подлежащи на пълно осиновяване. И докато очаква да бъде осиновен и да намери своето семейство завинаги, отново  настъпват промени в статуса на детето. В началото на октомври тази година бабата на детето подава заявление в дирекция “Социално подпомагане” ОЗД за реинтеграция на Динко в разширеното семейство, с което се прекратява процедурата по осиновяване. Седмица след това започват срещите му с неговото разширено семейство в присъствието на социални служители от социално подпомагане и отдел за закрила на детето. Приемното семейство и специалистите от фондацията, започват подготовката на детето за завръщането му в неговото биологично семейство. Анка и Ангел са неотлъчно до детето и му помагат да изгради добра емоционална връзка с разширеното си семейство. В денят, в който изпращат Динко при неговата баба, те му подготвят много подаръци и албумче със снимки с много любов.  

Днес, вече 6-годишен Динко е сред своите близки роднини под грижите на баба, и с трепет посрещна Коледните вълшебства.  

Екипът на фондация „За Нашите Деца” желае на малкия Динко много здраве, щастливи весели игри и една незабравима Нова Година!    

А на прекрасните ни приемни родители Анка и Ангел Камберови желаем здраве, сили и нестихващо желание да се борят за щастливо детство в трудния път на уязвимите деца.   

Анка и Ангел се справят и преодоляват предизвикателствата в грижите за деца, лишени от родителска грижа благодарение на подкрепата на екипа на фондация „За Нашите Деца”, но и благодарение на вярата на нашите съмишленици от  The Human Safety Net  и  Дженерали България, които инвестират в развитието на нашите услуги за ранно детско развитие. 

Програма за редовни дарения

Ре:дарител

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.