fbpx

Холистична подкрепа за ранно детско развитие: Мащабиране на дейностите в малки населени места

юли 05 2024

Работейки дълги години на терен, експертите от фондация „За Нашите Деца“ забелязват, че много родители пътуват от различни населени места с децата си, само и само да посещават специализираните услуги в двата комплекса в София и в Пловдив. Това провокира мислене за мултиплициране на добрите практики и какви са начините, по които тези услуги за деца в ранна възраст да достигат до повече семейства. 

Така стартира проектът „Холистична подкрепа за ранно детско развитие“, подкрепен от ключов партньор на фондацията – The Human Safety Net. Проектът цели мащабирането на дейностите и модела за подкрепа на фондацията в нови населени места в областите София и Пловдив. Това се постига както чрез пряко предоставяне на услуги в тези населени места, така и чрез подкрепа и обучения на специалистите и общността за създаване на „защитна мрежа“ около всяко дете. 

През 2023 г. е открит първият Консултативен хъб за ранно детско развитие в с. Войводиново, община Марица. Пространството предоставя безплатен достъп на деца от 0 до 6 години и техните семейства до интегрирани социални услуги, както и до специалисти като логопед, психолог, рехабилитатор и социален работник, възможност за консултации със здравни специалисти, които не са налични в малките селищни мрежи, а са ключови за развитието на всяко едно дете. 

Скалирането на проекта продължава с предстоящи откривания на Консултативни хъбове в още 8 общини – 6 в област Пловдив и 2 в област София. 

„Подготовката на едно такова място изисква, от една страна, да се докоснеш до специалистите, колегите от услугите, общините, детските градини и яслите, педиатрите, които да имат готовност. Но от друга страна, за да продължи да съществува, голямата ни цел с този проект е да има национална политика за холистична подкрепа“, казва Сребрина Ефремова, мениджър „Международни партньорства“ във фондация „За Нашите Деца“. Тя добавя, че холистичното развитие е взаимодействието между образователния, здравния и социалния сектор, създаването на всички политики и механизми и готовността тези сектори да работят заедно. 

Целта е проектът „Холистична подкрепа за ранно детско развитие“ да се реализира, да се пилотира и оцени (като междувременно върви и външна оценка на този процес), да се направят изводи и да се предложи ефективен начин, по който трябва да се работи на национално ниво. „За да излезем извън тези 9 общини, трябва да има разбиране на много по-глобално ниво, че трите системи работят заедно и за това са създадени съответните политики и механизми. По този начин, когато проектът свърши през 2025 г., добрата практика ще продължи да съществува“, казва Ефремова. 

Сред големите предизвикателства пред реализирането на проекта през 2023 г. са местните избори – смяната на властта, предизборните кампании и нежеланието на местните управници да поемат ангажимент за след изборите забавя отварянето на новите Консултативни хъбове. В допълнение много от социалните работници, които са локализирани в малки населени места, работят на проектен принцип и самите те имат несигурност за ангажиментите си и следващите проектни периоди. 

С много натрупан опит и добри практики както в работата с местните ключови играчи, така и в справянето с предизвикателствата, екипът на фондацията влиза в 2024 г., която е ключова за изпълнението на проекта. Предстои откриването на всички останали хъбове по места, много обучения и работа с родители и деца. „Предстои и внедряването на надградената система за измерване на социалното въздействие, която направихме заедно с колегите, които ни правят външната оценка. Чрез нея през 2025 г. предстои да видим дали сме си свършили работата и как се е променила средата вследствие на нашата работа“, казва Ефремова. 

Ключови успехи: 

  • За 2023 г. програмата е обхванала над 3200 деца, родители и специалисти;
  • 5 общини в областите Пловдив и София поеха ангажимент за подобряване на услугите за ранно детско развитие в 52 населени места;
  • 4 експерти бяха назначени за мобилна работа по малките населени места;
  •  18 болници, детски градини и училища са наши партньори в подкрепата на уязвими деца и техните семейства.

 

Целият Годишен доклад на фондация „За Нашите Деца“ може да откриете тук.

Програма за редовни дарения

Ре:дарител

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.