fbpx

Застъпничество: Майсторски подход за промяна на системата

„Добрите решения са дългосрочни. За да направиш нещо сега, трябва да знаеш къде се целиш след 15 години.“ 

юли 08 2024

Как подкрепата за едно дете в нужда може да прерасне в подкрепа за всяко дете в България? Отговорът е: чрез промяна на средата и на системите, които оказват влияние върху живота, здравето и развитието на децата. А пътят е: чрез застъпничество и правилни политики. 

Вече повече от 30 години фондация „За Нашите Деца“ работи на терен, като подкрепя деца и семейства, а практиката показва, че са необходими много промени в законодателен и институционален аспект, в координацията на отделните системи, в закрилата на детето, в обществената осъзнатост за важността на ранното детско развитие. 

„Основната роля на застъпничеството е, че променяйки средата, променяйки отношението, законодателството и правилата, ние даваме възможност за една по-добра грижа и подкрепа за най-малките, особено когато са уязвими“, казва Трендафил Меретев, мениджър „Проекти и застъпничество“. Подобна промяна е невъзможна без участието на гражданския сектор, който е много експертен и опитен именно от работата си на първа линия. Меретев добавя, че сравнението между една общинска услуга и една услуга на фондацията показва съществена разлика в качеството, подхода, отношението и професионализма в полза на нашите услуги. „Ние искаме практиките, които развиваме, да станат общодостъпни и възприети като добър модел на национално ниво“, казва той. 

Фондация „За Нашите Деца“ работи с партньорски организации за ранно детско развитие в страната, с които се опитват да разработват общи визии и стратегии. След като знаят какво искат да променят, следващата стъпка е да се търси възможност за  промяна на основни стратегически документи, наредби и правилници, които да улеснят действието на услугите, насочени към деца. 

През 2023 г. фондацията привлича експерти от УНИЦЕФ, Нов български университет и политически партии, с които се разглеждат мерки за подобряване на политиките за ранно детско развитие. Разработеният документ е предоставен на междуведомствената група, като част от Националните стратегически документи за ранно детско развитие. С особен принос в областта „Намаляване на детската бедност и социално включване“ фондацията участва и в създаването на Националната стратегия за детето до 2030 г. В областта на Ранната детска интервенция фондация „За Нашите Деца“ полага системни усилия през цялата 2023 г., в резултат на които ранната детска интервенция присъства в две от ключовите национални стратегии за детето. 

„Застъпничеството всъщност е майсторски подход, който да накара тези, които взимат решенията, да се вслушат, да разберат, да извлекат политическата полза и да пристъпят към действия“, казва Трендафил Меретев, за когото е важно да има не само добро позициониране на фондацията, но и задълбочено разбиране за важността на ранното детство. 

Дълбокото разбиране на предизвикателствата и на работещите политики по отношение на децата от ключови фигури в сегашното правителството дава тласък на много процеси, които дълго време са били в застой. „Понякога застъпничеството зависи и от стечение на обстоятелствата и това точните хора да попаднат на точните места“, казва Меретев и добавя: „Сега, вследствие на толкова много години работа и усилия, натрупани знания и експертиза, данни и статистика, политики в европейски и световен мащаб, ние сме събрали почти цялата необходима информация, за да бъде направена смислена политика. Всичките тези усилия започват да дават резултат и все ми се иска да мисля, че дори и със смяната на управлението, този процес вече е задвижен и няма да спре.“ 

Едно от най-големите предизвикателства за всички, които работят в сферата на детското развитие, е лошата междуинституционална координация между трите ключови министерства с всичките им агенции и структури – на здравеопазването, на образованието и на труда и социалната политика. В сътрудничество с УНИЦЕФ и организации от Алианса за ранно детско развитие се осъществява успешно застъпване от 2024 г. правителството да започне работа по създаване на механизъм за взаимодействие между образователната, социалната и здравната система за развитие на комплексни услуги за ранна детска интервенция. Тези дейности са включени в първия оперативен план 2023-2024 г. за изпълнение на Европейската гаранция за детето. 

През последните две години фондация „За Нашите Деца“ полага методични усилия за разрастване на мрежата от международни партньори и осъществява ключови проекти и партньорство заедно с Eurochild, ISSA, EASPD. Заедно с Тръста за социална алтернатива фондацията е национален координатор на проекта „Първи години, първи приоритет“, координиран от Eurochild и ISSA. Добрите взаимоотношения с ISSA се допълват и от участието на Трендафил Меретев в изграждането на петгодишния стратегически план на организацията. 

Поддържането на отношения с тези влиятелни международни организации е важно за фондация „За Нашите Деца“, защото дава възможност за влияние на европейско ниво, достъп до важни процеси и позициониране на организацията като ключов играч в сферата на детското развитие. 


  • Участие в 11 национални консултативни органа; 
  • Сключени партньорски споразумения с 4 общини; 
  • Партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ за повишаване на квалификацията на различни специалисти. 

 

Застъпничество по ключовите теми: 

  • Национални стратегически документи за ранно детско развитие – План за 2024 и дългосрочна визия до 2030 г.; 
  • Национална стратегия за детето до 2030 г.; 
  • Ранна детска интервенция; 
  • Реформиране на детските ясли с ясен акцент за засилване на образователния елемент на услугата. 

 

Целият Годишен доклад на фондация „За Нашите Деца“ може да откриете тук.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.