fbpx

Център за Обществена подкрепа “Света София”

За центъра 

Център за обществена подкрепа „Св. София” е отваря врати през 2010 г., но неговата история започва 5 години по-рано като Център за работа с деца в риск в помещение във вече бившия Дом за медико-социални грижи „Св. София“ – мястото, което през 2020 г. се трансформира в Комплекс за ранно детско развитие. В началото Центърът функционира с капацитет от 55 случая, но предвид повишения интерес и нуждата от подкрепа за повече деца и семейства, само шест месеца по-късно се повишава капацитета на услугата на 105  случая. През 2019 г. ЦОП „Св. София“ разраства своя мащаб и капацитет и вече подкрепя 130 случая на месец.

На кого помагаме

✓ Новородени в риск от раздяла с техните родители

✓ Деца и семейства в неравностойно социално положение

✓ Деца в ранна възраст с обучителни затруднения

✓ Деца с трудности в поведението и техните родители

✓ Осиновени деца и осиновителни семейства

✓ Семейства в криза и затруднения

✓ Родители в конфликт при раздяла

✓ Деца, настанени извън семейството си

✓ Деца, за които предстои връщане в семейна среда

✓ Кандидат-осиновители

Как помагаме

Работата в ЦОП “Света София“ е насочена към  подкрепата на родителството и развитието на детето в ранна детска възраст – от бременността до постъпването в училище. Това е така, защото първият период от детската възраст (от 0 до 7 г.) е период с изключителна важност за цялостното развитие с влияние върху всички следващи етапи от живота. В този период са налице много специфични предизвикателства, за чието преодоляване са необходими комплексни услуги, интегриран подход и висок професионализъм.

✓ Семеен подход: Вярваме, че семейството осигурява най-добрата среда за отглеждане и възпитание на децата. Поставянето на акцент върху семейното консултиране, обученията, индивидуалната работа с родителите и работата с всички членове на семейството дава своя резултат и намалява рисковете от трайна раздяла или отчуждение между деца и родители. 

✓ Работа на терен: Извършването на мобилна социална работа дава възможност по-широк кръг нуждаещи се да бъдат включени и реално да се възползват от подкрепата на центъра. Намирайки се в своето жилище, децата и техните родители се чувстват по-свободни и уверени, което допринася за постигане на много по-добър ефект от  социалната работа.

✓ Обучения: Обучителната дейност на центъра, както и подкрепата за по-добро родителство, се случва под формата на курсове и беседи в групови, семейни и индивидуални сесии. Обученията се определят съобразно нуждите на родителите и могат да са свързани с грижи за новороденото; ролята на бащата в живота на бебето; ранно детско развитие; здравословно хранене на детето; сигурност и развитие на детето и родителската роля; постъпване на детето в ясли, детска градина, училище и др.

В работата по случаи, ЦОП „Св. София“ прилага „Насоки към семействата за постигане на сигурност при децата“, разработени от фондация „За Нашите Деца“.  Насоките са препоръки и методи за грижа за детето, които повишават неговата сигурност и са одобрени за прилагане от ДАЗД, МТСП и АСП. Те служат за проследяване, регулиране и подобряване на ефективността на грижата, както от страна на семейството и професионалистите, така и от всички ангажирани институции на местно ниво.

Нашите специалисти

Всяко дете и семейство, което посещава и получава подкрепа в ЦОП „Св. София“ работи с ключов специалист (социален работник, психолог, семеен консултант, специалист „Ранна детска интервенция“, специалист „Ранно детско развитие“ и др.). При необходимост ключовият специалист, може да заяви включването на друг колега в случая с конкретна задача за работа с детето и семейството. В работата по случаи се следва принципа за включване на минимален брой професионалисти, за да може ключовият специалист да изгради доверителна връзка със семейството и да работи за неговото овластяване. Нашите специалисти посещават ежегодни обучения за повишаване на капацитета, участват в семинари и изложения свързани с ранното детско развитие.

Партньори 

ОЗД, ПСАГБАЛ “Света София“, Втора САГБАЛ „Шейново“, СБАЛАГ „Майчин дом“), Неонатологията “ на I МБАЛ, СБАЛ по Детски болести „проф. Д-р Иван Митев“, НКБ, 135 СОУ,

Щастливите истории на тези, на които помогнахме

Детска къща: Спешна помощ за детската душа

7 деца, 9 детегледачки, една семейна къща, ангажираност 24/7 и отвъд. Цифрите трудно побират историите, които се крият в Центъра за настаняване от семеен тип, галено наричан Детска къща. Място,...

Научи повече

С разбиране към положителна промяна или историята на Асен, Дарина и шестте им деца

В един горещ летен ден в Комплекса за ранно детско развитие на фондация „За Нашите Деца“ в Пловдив пристига сигнал за многотдетно семейство, което се нуждае от спешна подкрепа и...

Научи повече

Как срещата ни с Мария промени достъпа до услуги за всички неосигурени бременни жени

В края на 2023 г. специалисти от екипа на фондация „За Нашите Деца“ участваха в информационна среща с цел популяризиране на промените в Наредба №26 от 2007 г.  на Министерство...

Научи повече

Любовта като двигател да се справим с неочаквани предизвикателства

От всички видове любов на този свят, майчината е най-дълбока и интензивна. Любовта на майката е безусловна. Тя се появява в момента, в който жената научи, че в нея се...

Научи повече

Изненадващата поява на Владко

Сигналите, които получаваме във фондация „За Нашите Деца“ за непълнолетни родилки, които имат намерение да изоставят новороденото, не са рядкост. Историите като тази обаче, са изключение.  След получаване на спешен...

Научи повече

Волята на една майка детето ѝ да има по-добър живот

През лятото се запознахме с млада самотна майка на три годишно момче. Жената е от ромски произход, като това е единственото й дете и е решена да няма повече деца,...

Научи повече

Как подкрепата в точния момент съхрани едно семейство

Десислава и Мартин са заедно от седем години. Животът им никога не е бил лесен – събират ги именно еднаквите премеждия, през които са преминали.    Трудностите продължават да са част...

Научи повече

Как Бети тръгна уверено на детска градина

Запознахме се с малката Бети още като беше бебе, а днес тя е вече на 3 г. и расте щастлива със семейството си в грижите на родителите и прародителите си....

Научи повече

Темата „табу“ – когато не се говори за произхода на детето

Весела и Ани са майка и дъщеря, но нямат кръвна връзка – Ани е изоставена от биологичните си родители и Весела я осиновява, когато е на 2 годинки. Към днешна...

Научи повече

Екипът на ЦОП “Св. София”

Десислава Петкова

Старши социален работник с управленски функции
d.petkova@detebg.org

Рая Цветанова

Старши експерт "Ранна детска интервенция"
raia@detebg.org

Петя Узунова

Старши Психолог "Ранна детска интервенция"
petia@detebg.org

Валерия Петрова

Психолог "Ранно детско развитие"
valeria.petrova@detebg.org

Стефани Тодорова

Психолог
stefani.todorova@detebg.org

Преслава Стайкова

Социален работник
p.staykova@detebg.org

Албена Илиева

Социален работник
albena.ilieva@detebg.org

кв. Сердика, ул. Гюешево 21 София, България, 1303