fbpx

Център за Обществена подкрепа “Света София”

За центъра 

Център за обществена подкрепа „Св. София” е отваря врати през 2010 г., но неговата история започва 5 години по-рано като Център за работа с деца в риск в помещение във вече бившия Дом за медико-социални грижи „Св. София“ – мястото, което през 2020 г. се трансформира в Комплекс за ранно детско развитие. В началото Центърът функционира с капацитет от 55 случая, но предвид повишения интерес и нуждата от подкрепа за повече деца и семейства, само шест месеца по-късно се повишава капацитета на услугата на 105  случая. През 2019 г. ЦОП „Св. София“ разраства своя мащаб и капацитет и вече подкрепя 130 случая на месец.

На кого помагаме

✓ Новородени в риск от раздяла с техните родители

✓ Деца и семейства в неравностойно социално положение

✓ Деца в ранна възраст с обучителни затруднения

✓ Деца с трудности в поведението и техните родители

✓ Осиновени деца и осиновителни семейства

✓ Семейства в криза и затруднения

✓ Родители в конфликт при раздяла

✓ Деца, настанени извън семейството си

✓ Деца, за които предстои връщане в семейна среда

✓ Кандидат-осиновители

Как помагаме

Работата в ЦОП “Света София“ е насочена към  подкрепата на родителството и развитието на детето в ранна детска възраст – от бременността до постъпването в училище. Това е така, защото първият период от детската възраст (от 0 до 7 г.) е период с изключителна важност за цялостното развитие с влияние върху всички следващи етапи от живота. В този период са налице много специфични предизвикателства, за чието преодоляване са необходими комплексни услуги, интегриран подход и висок професионализъм.

✓ Семеен подход: Вярваме, че семейството осигурява най-добрата среда за отглеждане и възпитание на децата. Поставянето на акцент върху семейното консултиране, обученията, индивидуалната работа с родителите и работата с всички членове на семейството дава своя резултат и намалява рисковете от трайна раздяла или отчуждение между деца и родители. 

✓ Работа на терен: Извършването на мобилна социална работа дава възможност по-широк кръг нуждаещи се да бъдат включени и реално да се възползват от подкрепата на центъра. Намирайки се в своето жилище, децата и техните родители се чувстват по-свободни и уверени, което допринася за постигане на много по-добър ефект от  социалната работа.

✓ Обучения: Обучителната дейност на центъра, както и подкрепата за по-добро родителство, се случва под формата на курсове и беседи в групови, семейни и индивидуални сесии. Обученията се определят съобразно нуждите на родителите и могат да са свързани с грижи за новороденото; ролята на бащата в живота на бебето; ранно детско развитие; здравословно хранене на детето; сигурност и развитие на детето и родителската роля; постъпване на детето в ясли, детска градина, училище и др.

В работата по случаи, ЦОП „Св. София“ прилага „Насоки към семействата за постигане на сигурност при децата“, разработени от фондация „За Нашите Деца“.  Насоките са препоръки и методи за грижа за детето, които повишават неговата сигурност и са одобрени за прилагане от ДАЗД, МТСП и АСП. Те служат за проследяване, регулиране и подобряване на ефективността на грижата, както от страна на семейството и професионалистите, така и от всички ангажирани институции на местно ниво.

Нашите специалисти

Всяко дете и семейство, което посещава и получава подкрепа в ЦОП „Св. София“ работи с ключов специалист (социален работник, психолог, семеен консултант, специалист „Ранна детска интервенция“, специалист „Ранно детско развитие“ и др.). При необходимост ключовият специалист, може да заяви включването на друг колега в случая с конкретна задача за работа с детето и семейството. В работата по случаи се следва принципа за включване на минимален брой професионалисти, за да може ключовият специалист да изгради доверителна връзка със семейството и да работи за неговото овластяване. Нашите специалисти посещават ежегодни обучения за повишаване на капацитета, участват в семинари и изложения свързани с ранното детско развитие.

Партньори 

ОЗД, ПСАГБАЛ “Света София“, Втора САГБАЛ „Шейново“, СБАЛАГ „Майчин дом“), Неонатологията “ на I МБАЛ, СБАЛ по Детски болести „проф. Д-р Иван Митев“, НКБ, 135 СОУ,

Щастливите истории на тези, на които помогнахме

На дъното в мрака единствената светлина винаги са децата

Ние от Фондация „За нашите деца“ продължаваме да подкрепяме Поля и вярваме, че за цялото семейство щастието тепърва предстои. Най-важното е, че и Поля вярва в това.  

Научи повече

С подходяща подкрепа и висока скорост в 3 клас

Михаела и Калоян - отбор на победители.

Научи повече

Курсa за кандидат-oсиновители завърши с нагласа за нещо значимо и много съкровено

Научи повече

Големите очаквания

Научи повече

Вая и Надежда – любов от пръв поглед

Такива истории ни се иска да ви разказваме по-често – щастливи, вълнуващи, пълни с любов и грижа.

Научи повече

Уроците, които получихме, докато учихме малката Петя да се движи.

Научи повече

Борбата за Калина и изгубеното й детство

Калина е осиновена от семейство Радина и Иван Данаилови, когато е на 4 годинки. Това е нейната история.

Научи повече

Лято в Детска къща

Нека да е лято, само да е лято!  
Тази песен звучи цяло лято в Детската ни къща, но със своя детски аранжимент и текст, който децата сами измислят всеки ден.  

Научи повече

Първи стъпки в детската градина – мечтана и чакана

Или как малките всекидневни неща, наистина променят света на едно дете.

Научи повече

Екипът на ЦОП “Св. София”

Десислава Петкова

Старши социален работник с управленски функции
d.petkova@detebg.org

Рая Цветанова

Старши експерт "Ранна детска интервенция"
raia@detebg.org

Петя Узунова

Старши Психолог "Ранна детска интервенция"
petia@detebg.org

Иванка Иванова

Психолог, експерт "Ранно детско развитие"
ivanka.ivanova@detebg.org

Валерия Петрова

Младши експерт "Ранно детско развитие"
valeria.petrova@detebg.org

Стефани Тодорова

Социален работник
stefani.todorova@detebg.org

Преслава Стайкова

Социален работник
p.staykova@detebg.org

Албена Илиева

Социален работник
albena.ilieva@detebg.org

кв. Сердика, ул. Гюешево 21 София, България, 1303