Център по приемна грижа

За центъра 

Фондация “За Нашите Деца” е първата организация в България, която въвежда приемната грижа като алтернатива на социалните институции през 1998 г. 

Центърът по приемна грижа е създаден по проект „Положителна алтернатива за децата без родителска грижа в България“ през 2011 г. с подкрепата на световния лидер в доставка на приемна грижа – Core Assets и най-голямата американска семейна фирма – Cargill.

Центърът по приемна грижа прилага адаптираните от фондацията стандарти за „Най-добра практика в приемната грижа“ и към момента е с капацитет 25/30 настанявания.

Благодарение на нашата експертиза по-голямата част от приемните семейства в гр. София са избрали да работят именно с нашия Център по приемна грижа.Центърът има голямо значение за процеса на деинституционализацията на децата в София и областта, като постепенно заменя институционалната грижа с приемна.

На кого помагаме

Центърът по приемна грижа помага на деца лишени от родителска грижа. отглеждани в резидентни услуги или кризисно изведени от семейства.

Приоритетно в приемните семейства се настаняват деца от 0-7 годинки.

Най-важното за отглеждането на едно малко дете е здравата семейна среда. Ние се стремим в приемните семейства, с които работим, децата да получат грижа, най-близка до тази на обичащите родители.  Фокусът в работата на приемният родител е детето – неговото емоционално и физическо здраве. Приемният родител помага на детето да се развива, да се адаптира към новата среда и да се социализира. За да постигне тези цели, детето трябва да бъде обградено с индивидуална грижа, с любов и разбиране. 

Приемната грижа е временна грижа, до момента, в който детето бъде осиновено или върнато в биологичното си семейство. Тя може да продължи с месеци или с години. В този период нашите специалисти са неотлъчно до приемните родители и настанените при тях деца. 

Центърът по приемна грижа предоставя най-пълния пакет от услуги за развитие на приемната грижа в България: набиране на приемни семейства, подготовка за кандидатстване, оценяване, представяне пред Комисия по приемна грижа, подкрепа при напасване, пълен набор от услуги за подкрепа на настанявания – от 24-часово разположение на специалисти до необходимата на семейството и детето материална подкрепа. 

Центърът е уникален и с обучителната си програма. Освен иновативна програма за кандидатите за приемни семейства, центърът предлага разнообразна програма за обучения на вече действащите приемни семейства. Центърът е част от Комплекса за ранно детско развитие към фондация “За Нашите Деца”

Нашите специалисти

Центърът разполага с висококвалифициран екип, който прилага най-високи стандарти на социална работа. Към настоящия момент екипът на ЦПГ София се състои от ръководител център по приемна грижа и трима социални работници, които могат да разчитат в своята работа на подкрепата на рехабилитатор, педиатър и специалист ранна детска интервенция.

Партньори 

Центърът по приемна грижа работи в партньорство със Столична община и община Пловдив и е подизпълнител на дейности по проект “Приеми ме 2015”.

Форма за кандидатстване за приемен продител: 

http://www.priemidete.org/apply/ 

Щастливите истории на тези, на които помогнахме

С любов, внимание и грижи всяка рана може да бъде излекувана.

Научи повече

Когато татко е и мама

Научи повече

След дългият път и битка, отново сред своите близки

Научи повече

Желана, чакана, реална – Живка

Научи повече

МАРИЯ И НЕЙНИЯТ ЖАДУВАН ПОВЕЧЕ ОТ 4 ГОДИНИ КОЛЕДЕН ПОДАРЪК.


Научи повече

Сбъднатата мечта.

Научи повече

На дъното в мрака единствената светлина винаги са децата

Ние от Фондация „За нашите деца“ продължаваме да подкрепяме Поля и вярваме, че за цялото семейство щастието тепърва предстои. Най-важното е, че и Поля вярва в това.  

Научи повече

С подходяща подкрепа и висока скорост в 3 клас

Михаела и Калоян - отбор на победители.

Научи повече

Курсa за кандидат-oсиновители завърши с нагласа за нещо значимо и много съкровено

Научи повече

Екипът на Център по Приемна Грижа

Диана Минчева

Ръководител на Центъра по приемна грижа
d.mincheva@detebg.org

Диана Ринкова

Старши социален работник
d.rinkova@detebg.org

Йоана Стоянова - Ангелова

Социален работник
y.angelova@detebg.org

кв. Сердика, ул. Гюешево 21 София, България, 1303