fbpx

Център по приемна грижа

За центъра 

Фондация “За Нашите Деца” е първата организация в България, която въвежда приемната грижа като алтернатива на социалните институции през 1998 г. 

Центърът по приемна грижа е създаден по проект „Положителна алтернатива за децата без родителска грижа в България“ през 2011 г. с подкрепата на световния лидер в доставка на приемна грижа – Core Assets и най-голямата американска семейна фирма – Cargill.

Центърът по приемна грижа прилага адаптираните от фондацията стандарти за „Най-добра практика в приемната грижа“ и към момента работи с 15 приемни семейства.

Центърът има голямо значение за процеса на деинституционализацията на децата в София и областта, като постепенно заменя институционалната грижа с приемна. Благодарение на нашата експертиза, Центърът за приемна грижа на фондация „За Нашите Деца“ е широко разпознаваем.

На кого помагаме

Центърът по приемна грижа помага на деца лишени от родителска грижа. отглеждани в резидентни услуги или кризисно изведени от семейства.

Приоритетно в приемните семейства се настаняват деца от 0-7 годинки.

Най-важното за отглеждането на едно малко дете е здравата семейна среда. Ние се стремим в приемните семейства, с които работим, децата да получат грижа, най-близка до тази на обичащите родители. Фокусът в работата на приемният родител е детето – неговото емоционално и физическо здраве. Приемният родител помага на детето да се развива, да се адаптира към новата среда и да се социализира. За да постигне тези цели, детето трябва да бъде обградено с индивидуална грижа, с любов и разбиране. 

Приемната грижа е временна грижа, до момента, в който детето бъде осиновено или върнато в биологичното си семейство. Тя може да продължи с месеци или с години. В този период нашите специалисти са неотлъчно до приемните родители и настанените при тях деца. 

Центърът е част от Комплекса за ранно детско развитие към фондация „За Нашите Деца“. В него се предоставя следния пакет от услуги и подекрепа на приемните семейства: Информиране и коснултиране – набиране на приемни семейства, Обучение за придобиване на умения – подготовка за кандидатстване, оценяване, обучителната програма за кандидат-приемните семейства, както и надграждащи обучения за вече утвърдените приемни семейства; Общностна работа – супервизии, социализиращи дейности и групи за подкрепа; Застъпничество и посредничество – представяне пред Комисия по приемна грижа, подкрепа при напасване, пълен набор от услуги за подкрепа на настанявания – от 24-часово разположение на специалисти до необходимата на семейството и детето материална и финансова подкрепа.

Нашите специалисти

Центърът разполага с висококвалифициран екип, който прилага най-високи стандарти на социална работа. Към настоящия момент екипът на Центъра по приемна грижа на фондация „За Нашите Деца“ се състои от Ръководител направление „Ранно детско развитие и алтернативна грижа“ и двама социални работници, които могат да разчитат в своята работа на подкрепата на всички специалисти на фондацията – рехабилитатор, специалист ранна детска интервенция и ранно детско развитие“, психолог, логопед, музикотерапевт и още, както и на външни специалисти като хидротерапевт и хипотерапевт.

Партньори 

Центърът по приемна грижа работи в партньорство със Столична община, община Пловдив и община Пазарджик и е подизпълнител на дейности по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ BG05SFPR002-2.006 по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., изпълняван от Столична община и Агенция за социално подпомагане.

 

  Форма за кандидатстване

  Щастливите истории на тези, на които помогнахме

  С разбиране към положителна промяна или историята на Асен, Дарина и шестте им деца

  В един горещ летен ден в Комплекса за ранно детско развитие на фондация „За Нашите Деца“ в Пловдив пристига сигнал за многотдетно семейство, което се нуждае от спешна подкрепа и...

  Научи повече

  Как срещата ни с Мария промени достъпа до услуги за всички неосигурени бременни жени

  В края на 2023 г. специалисти от екипа на фондация „За Нашите Деца“ участваха в информационна среща с цел популяризиране на промените в Наредба №26 от 2007 г.  на Министерство...

  Научи повече

  Любовта като двигател да се справим с неочаквани предизвикателства

  От всички видове любов на този свят, майчината е най-дълбока и интензивна. Любовта на майката е безусловна. Тя се появява в момента, в който жената научи, че в нея се...

  Научи повече

  Изненадващата поява на Владко

  Сигналите, които получаваме във фондация „За Нашите Деца“ за непълнолетни родилки, които имат намерение да изоставят новороденото, не са рядкост. Историите като тази обаче, са изключение.  След получаване на спешен...

  Научи повече

  Волята на една майка детето ѝ да има по-добър живот

  През лятото се запознахме с млада самотна майка на три годишно момче. Жената е от ромски произход, като това е единственото й дете и е решена да няма повече деца,...

  Научи повече

  Как подкрепата в точния момент съхрани едно семейство

  Десислава и Мартин са заедно от седем години. Животът им никога не е бил лесен – събират ги именно еднаквите премеждия, през които са преминали.    Трудностите продължават да са част...

  Научи повече

  Как Бети тръгна уверено на детска градина

  Запознахме се с малката Бети още като беше бебе, а днес тя е вече на 3 г. и расте щастлива със семейството си в грижите на родителите и прародителите си....

  Научи повече

  Темата „табу“ – когато не се говори за произхода на детето

  Весела и Ани са майка и дъщеря, но нямат кръвна връзка – Ани е изоставена от биологичните си родители и Весела я осиновява, когато е на 2 годинки. Към днешна...

  Научи повече

  Мариана Соколова, ръководител на Детска къща: В къщата влизат деца, преживели тежки травми, а мисията ни е да ги предадем здрави и уверени на техните семейства

  В рубриката ни „Фондацията говори“ ще ви представим дейността ни в Център за настаняване от семеен тип „Детство“, или както екипът ни го нарича „Детска къща“, с Мариана Соколова, ръководител...

  Научи повече

  Екипът на Център по Приемна Грижа

  Диана Минчева

  Ръководител направление "Ранно детско развитие и алтернативна грижа"
  d.mincheva@detebg.org

  Диана Ринкова

  Старши социален работник за работа с деца и семейства
  d.rinkova@detebg.org

  Йоана Стоянова - Ангелова

  Старши социален работник
  y.angelova@detebg.org

  кв. Сердика, ул. Гюешево 21 София, България, 1303