Център за настаняване от семеен тип „Детство“ - Детска къща

За центъра 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детство“,или с обич наречен от екипа ни Детска къща, е открит през 2012 г. и е временен подслон за до 8 деца на възраст от 0 до 7 г.

От създаването си до началото на 2021 г в Детска къща са получили грижа 57 деца, от които 38 са осиновени, 7 – върнати в биологичното си семейство и 6 настанени в приемни семейства. За тях в къщата с много обич и индивидуално отношение се грижи екип от висококвалифицирани детегледачки, като с допълнителни активности се включат и част от останалите ни специалисти – логопед, специалист „Ранно детско развитие“, психолог и др. 

До юли 2020 г. в Детска къща са настанявани деца от 0-2 г.Поради законодателни промени, които налагат приоритетно бебетата, разделени от родителите си, да се настаняват в приемни семейства, къщата е пригодена за по-големи деца. От октомври 2020 г. в Детска къщасе настаняват предимно деца от 3 до 7-годишна възраст.

На кого помагаме

Детска къща е място за живеене и сигурна среда за деца от 0 до 7 г., отделени от семействата си поради различни причини, които поставят в риск техния живот, физическо, емоционално и психическо здраве и възможностите им за развитие.  Сред причините за настаняване на деца в  Детска къща  са  неглижиране, малтретиране, тормоз, принуждаване към просия и други форми на насилие. Децата основно се настаняват при нас кризисно – когато са изоставени, спешно изведени от семейна среда, или преместени от домове за медико-социални грижи. 

Как помагаме

Грижата в Детска къща е близка до семейната среда и е поета основно от детегледачки. За всяко дете вкъщата се планират и реализират дейности, които осигуряват индивидуална психо-емоционална подкрепа. Създадени са чудесни условия за изграждане на хигиенни, битови и социални навици на децата.

На всяко дете се изготвя специализирана оценка при настаняването му, която предоставя информация за развитието му и специфичните му нужди от образование, възпитание, изграждане на навици, наваксване на дефицити и изоставане, отношенията със значими хора в живота му, перспективи за неговото бъдеще, както и препоръки за работа в посока извеждане на детето в семейна среда.Децата в „Детска къща“ получават топлина, любов и индивидуални грижи. Всяко дете разполага с лично пространство за почивка и занимания. За разлика от живота в социалните институции, които помним от миналото, при нас децата имат свои лични вещи – дрешки, обувки, играчки, книжки и др., които са подредени в индивидуално шкафче, до леглото на детето в неговата спалня. В къщата има подходящо оборудвани помещения за различни видове занимания и активности на децата – дневна, трапезария, стая за активна игра и творческа стая за креативни занимания. Благодарение на наши корпоративни и индивидуални дарители, осигурявамездравословно хранене, изцяло съобразено с нуждите на децата. Режимите на хранене на децата са оптимално балансирани, навременно консултирани с лекар и при нужда се актуализират. 

Като част от Комплекса за ранно детско развитие, Детска къща получава подкрепа от различни специалисти за организиране и провеждане на допълнителни дейности за децата – социализиращи и развитийни. В тях взимат участие психолог, педагог и специалист „Ранна детска интервенция“. Децата имат различни социализиращи активности извън Детска къша, организирани от нашия екип и доброволци: куклени и театрални постановки, пикници извън София, разходки до паркове, Зоопарк, Аквапарк, детски партицентрове и др. Също така на децата се осигурява възможност да посещават детска градина.

В Детската къща организираме лични и общи празници и събития, които са истинско преживяване за децата – рождени и имени дни, Коледни тържества, Великден, Първи юни, Баба Марта и др. – празници, които някои деца преживяват за първи път при нас.

Екипът на Детска къща работи интензивно за подготовка и извеждане на всяко дете в семейна среда – приемно, биологично или осиновително семейство като гарантира приемственост, предвидимост и сигурност в процеса, както за детето, така и за семейството. Ние   консултираме семействата, осигуряваме обучения и възможност за напасване /общуване между детето и семейството/.

Нашите специалисти

В Детска къща работят 8 детегледачки, които работят на смени, така че децата винаги да бъдат индивидуално обгрижени. Те са отдадени и приемат своята работа като лична мисия. С тях ежемесечно се провеждат индивидуални срещи, на които се прави преглед на  извършените с децата дейности и се поставят целите за следващ период. За да сме сигурни във високото качество на грижите за децата, колегите ни участват в регулярни обучения по организирана годишна програма. Обученията са на медицинска и психологическа тематика за надграждане и усъвършенстване на знанията за качествена грижа за децата.

Нашите детегледачки могат да разчитат на подкрепата на социални работници, специалисти в ранното детско развитие и ранната детска интервенция и специален педагог, които изготвят рамката за работа с децата.

Партньори

Центърът изцяло е интегриран в системата от услуги в общността и работи активно с отделите за закрила на детето, родилните отделения, здравната система /Лаборатории Бодимед, МЦ „Медива“/ и други доставчици на услуги. Работата на центъра се подкрепя от доброволци и стажанти.

Детска къща се разпознава сред партньори и в професионалната общност като място осигуряващо качествена и максимално близка до семейната среда грижа за деца.

Щастливите истории на тези, на които помогнахме

На дъното в мрака единствената светлина винаги са децата

Ние от Фондация „За нашите деца“ продължаваме да подкрепяме Поля и вярваме, че за цялото семейство щастието тепърва предстои. Най-важното е, че и Поля вярва в това.  

Научи повече

С подходяща подкрепа и висока скорост в 3 клас

Михаела и Калоян - отбор на победители.

Научи повече

Курсa за кандидат-oсиновители завърши с нагласа за нещо значимо и много съкровено

Научи повече

Големите очаквания

Научи повече

Вая и Надежда – любов от пръв поглед

Такива истории ни се иска да ви разказваме по-често – щастливи, вълнуващи, пълни с любов и грижа.

Научи повече

Уроците, които получихме, докато учихме малката Петя да се движи.

Научи повече

Борбата за Калина и изгубеното й детство

Калина е осиновена от семейство Радина и Иван Данаилови, когато е на 4 годинки. Това е нейната история.

Научи повече

Лято в Детска къща

Нека да е лято, само да е лято!  
Тази песен звучи цяло лято в Детската ни къща, но със своя детски аранжимент и текст, който децата сами измислят всеки ден.  

Научи повече

Първи стъпки в детската градина – мечтана и чакана

Или как малките всекидневни неща, наистина променят света на едно дете.

Научи повече

Екипът на Детска къща

Мариана Соколова

Ръководител "Детска къща"
m.sokolova@detebg.org

Янка Маркова

Социален работник
y.markova@detebg.org

Корнелия Донова

Детегледач
k.donova@detebg.org

Росица Григорова

Детегледач
r.grigorova@detebg.org

Снежанка Атанасова

Детегледач
s.atanasova@detebg.org

Гергана Цекова

Детегледач
g.tzekova@detebg.org

Емилия Вучева

Детегледач
e.vucheva@detebg.org

Мариела Гигова

Детегледач
m.gigova@detebg.org

Теодора Миркова

Детегледач

Лариса Шишкова

Детегледач

Иванка Георгиева

Детегледач

София 1303, ж.к. Сердика, ул. „Охридско езеро“ №2