Център за Обществена подкрепа „Щастливо детство“

За центъра 

Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“ е създаден през август 2020 г., като следствие от възникналата необходимост от разширяване на услугите, които фондация „За Нашите Деца“ предоставя и постигане на по-високо терапевтично ниво в работата с деца и семейства. Дейността на служителите в центъра е фокусирана върху осигуряването на комплексна подкрепа за децата и семействата, които го посещават, както и върху предоставянето на интегрирани и високоекспертни услуги.

На кого помагаме

Центърът работи с деца от 0 до 7 години и техните семейства с фокус върху:

✓ Деца, които имат нужда от специализирани дейности за стимулиране на развитието им поради увреждане, недоносеност, заболяване, забавяне в развитието. В процеса на работа с децата обхващаме и техните родители;

✓ Деца в ранна възраст с обучителни затруднения и техните семейства;

✓ Деца на родители, които са в конфликт или са разделени;

✓Деца, отглеждани извън семейството си – при близки и роднини, в приемна грижа, в резидентни услуги;

✓ Кандидат-осиновители;

✓ Осиновени деца и техните осиновителни семейства;

В ЦОП „Щастливо детство“ работим и подкрепяме професионалисти от здравната, социалната и образователната система, които също работят с деца в ранна възраст.

Как помагаме

ЦОП „Щастливо детство“ предлага широк спектър от иновативни и интегрирани социални услуги, насочени към децата в ранна възраст и техните семейства. Това осигурява възможност за разгръщане на дейности като информиране и консултиране, подкрепа на бъдещи и настоящи родители, психологическо и семейно консултиране, логопедични и рехабилитационни занимания, групови дейности за деца с трудности в развитието и др. 

Освен пряката работа с деца и семейства, предоставяме възможност за включване на специалисти от социалната, здравната и образователната система в групови обучения, супервизии и групи за подкрепа с цел повишаване качеството на работа с децата от 0 до 7г. в различен контекст.

Нашите специалисти

В Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“ работят психолози, семеен консултант, специалист в социална услуга, специален педагог, рехабилитатор и логопед. Експертната подкрепа в ранна детска възраст рефлектира положително върху цялостното развитие на детето и формирането на неговата личност.

В ЦОП „Щастливо детство“ нашите специалисти:

✓ извършват семейно, психологическо, педагогическо и здравно консултиране с цел подкрепа на децата и техните семейства. 

✓ провеждат обучения, насочени към бъдещи и настоящи родители и осиновители. Осигуряват непрекъсната подкрепа и консултиране на всички участници в процеса по осиновяване – от първоначалното обучение на кандидат-осиновителите, до подкрепа в периода на адаптация след осиновяването. 

✓ извършват социализиращи дейности, насочени към деца в медицински заведения, както и към деца, които са настанени в резидентни услуги. 

✓ предоставят психологическо консултиране и супервизия, насочени към здравни специалисти.

Щастливите истории на тези, на които помогнахме

Борбата за Калина и изгубеното й детство

Калина е осиновена от семейство Радина и Иван Данаилови, когато е на 4 годинки. Родена е от нежелана бременност и е изоставена при особено жестоки обстоятелства, но съдбата й се усмихва, като я среща с прекрасни хора, готови да се борят за нейното щастие

Научи повече

Лято в Детска къща

Нека да е лято, само да е лято!  
Тази песен звучи цяло лято в Детската ни къща, но със своя детски аранжимент и текст, който децата сами измислят всеки ден.  

Научи повече

Първи стъпки в детската градина – мечтана и чакана

Или как малките всекидневни неща, наистина променят света на едно дете.

Научи повече

Пътят към щастливото детство на Катя

Тази история не е за изоставено дете. Не е и за болно дете. Но е не по-малко трогателна. Това е историята на Катето – едно чувствително момиченце, което на крехка възраст се среща очи в очи с неописуема трагедия и просто замлъква. Спира. Затваря се.

Научи повече

Йоан и Калоян

Историята на две момчета в Дневния ни център

Научи повече

Мими в страната на чудесата

Или как с общи усилия помогнахме едно дете да расте здраво и щастливо и върнахме надеждата на родителите му

Научи повече

С нашата подкрепа малкият Андрей отново ще се радва на бащина грижа

щастлива история от Пловдив

Научи повече

Чудото Палечка

Тя е малкото чудо на едни усмихнати млади родители

Научи повече

Как един приемен родител пренаписа 6 детски истории

Приемната грижа е призвание за Даниела. Тя пише поезия, но истински въздействащите й творби са написани с невидимо мастило – с него тя е пренаписала историята на Мария, Калина, Ради и Лина, Невена, а сега и Елена.

Научи повече

Екипът на ЦОП "Щастливо детство"

Катерина Ковачева

Ръководител екип „Експертна подкрепа“
k.kovacheva@detebg.org

Вяра Панайотова

Старши специалист в Социална услуга
v.panayotova@detebg.org

Маргарита Халачлийска

Психолог, семеен консултант
m.halachliyska@detebg.org

Ния Лютакова

Психолог, старши
n.lyutakova@detebg.org

Кети Лазарова

Рехабилитатор
k.lazarova@detebg.org

Михаела Арнаудова

Специален педагог
m.arnaudova@detebg.org

кв. Сердика, ул. Гюешево 21 София, България, 1303