fbpx

Център за Обществена подкрепа „Щастливо детство“

За центъра 

Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“ е създаден през август 2020 г., като следствие от възникналата необходимост от разширяване на услугите, които фондация „За Нашите Деца“ предоставя и постигане на по-високо терапевтично ниво в работата с деца и семейства. Дейността на служителите в центъра е фокусирана върху осигуряването на комплексна подкрепа за децата и семействата, които го посещават, както и върху предоставянето на интегрирани и високоекспертни услуги.

На кого помагаме

Центърът работи с деца от 0 до 7 години и техните семейства с фокус върху:

✓ Деца, които имат нужда от специализирани дейности за стимулиране на развитието им поради увреждане, недоносеност, заболяване, забавяне в развитието. В процеса на работа с децата обхващаме и техните родители;

✓ Деца в ранна възраст с обучителни затруднения и техните семейства;

✓ Деца на родители, които са в конфликт или са разделени;

✓Деца, отглеждани извън семейството си – при близки и роднини, в приемна грижа, в резидентни услуги;

✓ Кандидат-осиновители;

✓ Осиновени деца и техните осиновителни семейства;

В ЦОП „Щастливо детство“ работим и подкрепяме професионалисти от здравната, социалната и образователната система, които също работят с деца в ранна възраст.

Как помагаме

ЦОП „Щастливо детство“ предлага широк спектър от иновативни и интегрирани социални услуги, насочени към децата в ранна възраст и техните семейства. Това осигурява възможност за разгръщане на дейности като информиране и консултиране, подкрепа на бъдещи и настоящи родители, психологическо и семейно консултиране, логопедични и рехабилитационни занимания, групови дейности за деца с трудности в развитието и др. 

Освен пряката работа с деца и семейства, предоставяме възможност за включване на специалисти от социалната, здравната и образователната система в групови обучения, супервизии и групи за подкрепа с цел повишаване качеството на работа с децата от 0 до 7г. в различен контекст.

Нашите специалисти

В Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“ работят психолози, семеен консултант, специалист в социална услуга, специален педагог, рехабилитатор и логопед. Експертната подкрепа в ранна детска възраст рефлектира положително върху цялостното развитие на детето и формирането на неговата личност.

В ЦОП „Щастливо детство“ нашите специалисти:

✓ извършват семейно, психологическо, педагогическо и здравно консултиране с цел подкрепа на децата и техните семейства. 

✓ провеждат обучения, насочени към бъдещи и настоящи родители и осиновители. Осигуряват непрекъсната подкрепа и консултиране на всички участници в процеса по осиновяване – от първоначалното обучение на кандидат-осиновителите, до подкрепа в периода на адаптация след осиновяването. 

✓ извършват социализиращи дейности, насочени към деца в медицински заведения, както и към деца, които са настанени в резидентни услуги. 

✓ предоставят психологическо консултиране и супервизия, насочени към здравни специалисти.

Щастливите истории на тези, на които помогнахме

На дъното в мрака единствената светлина винаги са децата

Ние от Фондация „За нашите деца“ продължаваме да подкрепяме Поля и вярваме, че за цялото семейство щастието тепърва предстои. Най-важното е, че и Поля вярва в това.  

Научи повече

С подходяща подкрепа и висока скорост в 3 клас

Михаела и Калоян - отбор на победители.

Научи повече

Курсa за кандидат-oсиновители завърши с нагласа за нещо значимо и много съкровено

Научи повече

Големите очаквания

Научи повече

Вая и Надежда – любов от пръв поглед

Такива истории ни се иска да ви разказваме по-често – щастливи, вълнуващи, пълни с любов и грижа.

Научи повече

Уроците, които получихме, докато учихме малката Петя да се движи.

Научи повече

Борбата за Калина и изгубеното й детство

Калина е осиновена от семейство Радина и Иван Данаилови, когато е на 4 годинки. Това е нейната история.

Научи повече

Лято в Детска къща

Нека да е лято, само да е лято!  
Тази песен звучи цяло лято в Детската ни къща, но със своя детски аранжимент и текст, който децата сами измислят всеки ден.  

Научи повече

Първи стъпки в детската градина – мечтана и чакана

Или как малките всекидневни неща, наистина променят света на едно дете.

Научи повече

Екипът на ЦОП "Щастливо детство"

Росица Кайрякова

Психолог
r.kayryakova@detebg.org

Петя Яначкова

Семеен консултант, старши експерт
p.yanachkova@detebg.org

Джорджия Арсова

Психолог
d.arsova@detebg.org

кв. Сердика, ул. Гюешево 21 София, България, 1303