fbpx

Център за Обществена подкрепа „Щастливо детство“

За центъра 

Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“ е създаден през август 2020 г., като следствие от възникналата необходимост от разширяване на услугите, които фондация „За Нашите Деца“ предоставя и постигане на по-високо терапевтично ниво в работата с деца и семейства. Дейността на служителите в центъра е фокусирана върху осигуряването на комплексна подкрепа за децата и семействата, които го посещават, както и върху предоставянето на интегрирани и високоекспертни услуги.

На кого помагаме

Центърът работи с деца от 0 до 7 години и техните семейства с фокус върху:

✓ Деца, които имат нужда от специализирани дейности за стимулиране на развитието им поради увреждане, недоносеност, заболяване, забавяне в развитието. В процеса на работа с децата обхващаме и техните родители;

✓ Деца в ранна възраст с обучителни затруднения и техните семейства;

✓ Деца на родители, които са в конфликт или са разделени;

✓Деца, отглеждани извън семейството си – при близки и роднини, в приемна грижа, в резидентни услуги;

✓ Кандидат-осиновители;

✓ Осиновени деца и техните осиновителни семейства;

В ЦОП „Щастливо детство“ работим и подкрепяме професионалисти от здравната, социалната и образователната система, които също работят с деца в ранна възраст.

Как помагаме

ЦОП „Щастливо детство“ предлага широк спектър от иновативни и интегрирани социални услуги, насочени към децата в ранна възраст и техните семейства. Това осигурява възможност за разгръщане на дейности като информиране и консултиране, подкрепа на бъдещи и настоящи родители, психологическо и семейно консултиране, логопедични и рехабилитационни занимания, групови дейности за деца с трудности в развитието и др. 

Освен пряката работа с деца и семейства, предоставяме възможност за включване на специалисти от социалната, здравната и образователната система в групови обучения, супервизии и групи за подкрепа с цел повишаване качеството на работа с децата от 0 до 7г. в различен контекст.

Нашите специалисти

В Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“ работят психолози, семеен консултант, специалист в социална услуга, специален педагог, рехабилитатор и логопед. Експертната подкрепа в ранна детска възраст рефлектира положително върху цялостното развитие на детето и формирането на неговата личност.

В ЦОП „Щастливо детство“ нашите специалисти:

✓ извършват семейно, психологическо, педагогическо и здравно консултиране с цел подкрепа на децата и техните семейства. 

✓ провеждат обучения, насочени към бъдещи и настоящи родители и осиновители. Осигуряват непрекъсната подкрепа и консултиране на всички участници в процеса по осиновяване – от първоначалното обучение на кандидат-осиновителите, до подкрепа в периода на адаптация след осиновяването. 

✓ извършват социализиращи дейности, насочени към деца в медицински заведения, както и към деца, които са настанени в резидентни услуги. 

✓ предоставят психологическо консултиране и супервизия, насочени към здравни специалисти.

Щастливите истории на тези, на които помогнахме

Как срещата ни с Мария промени достъпа до услуги за всички неосигурени бременни жени

В края на 2023 г. специалисти от екипа на фондация „За Нашите Деца“ участваха в информационна среща с цел популяризиране на промените в Наредба №26 от 2007 г.  на Министерство...

Научи повече

Любовта като двигател да се справим с неочаквани предизвикателства

От всички видове любов на този свят, майчината е най-дълбока и интензивна. Любовта на майката е безусловна. Тя се появява в момента, в който жената научи, че в нея се...

Научи повече

Изненадващата поява на Владко

Сигналите, които получаваме във фондация „За Нашите Деца“ за непълнолетни родилки, които имат намерение да изоставят новороденото, не са рядкост. Историите като тази обаче, са изключение.  След получаване на спешен...

Научи повече

Волята на една майка детето ѝ да има по-добър живот

През лятото се запознахме с млада самотна майка на три годишно момче. Жената е от ромски произход, като това е единственото й дете и е решена да няма повече деца,...

Научи повече

Как подкрепата в точния момент съхрани едно семейство

Десислава и Мартин са заедно от седем години. Животът им никога не е бил лесен – събират ги именно еднаквите премеждия, през които са преминали.    Трудностите продължават да са част...

Научи повече

Как Бети тръгна уверено на детска градина

Запознахме се с малката Бети още като беше бебе, а днес тя е вече на 3 г. и расте щастлива със семейството си в грижите на родителите и прародителите си....

Научи повече

Темата „табу“ – когато не се говори за произхода на детето

Весела и Ани са майка и дъщеря, но нямат кръвна връзка – Ани е изоставена от биологичните си родители и Весела я осиновява, когато е на 2 годинки. Към днешна...

Научи повече

Мариана Соколова, ръководител на Детска къща: В къщата влизат деца, преживели тежки травми, а мисията ни е да ги предадем здрави и уверени на техните семейства

В рубриката ни „Фондацията говори“ ще ви представим дейността ни в Център за настаняване от семеен тип „Детство“, или както екипът ни го нарича „Детска къща“, с Мариана Соколова, ръководител...

Научи повече

Tyent България поставя на първо място здравето и детското щастие

Oт тази есен Tyent България подкрепят каузата на фондация „За Нашите Деца“ за развитие и щастливо детство на най-малките деца в България. Те помогнаха за осъществяването на нашето най-голямо благотворително събитие...

Научи повече

Екипът на ЦОП "Щастливо детство"

Росица Кайрякова

Психолог
r.kayryakova@detebg.org

Джорджия Арсова

Психолог
d.arsova@detebg.org

Марина Попова

Семеен консултант
m.popova@detebg.org

кв. Сердика, ул. Гюешево 21 София, България, 1303