fbpx

Комплекси за ранно детско развитие

Разгръщаме потенциала на децата в ранна възраст и на техните семейства

Комплекси за Ранно Детско Развитие в София и Пловдив

Създадохме Комплексите за ранно детско развитие в София и Пловдив, за да направим именно това – да обърнем внимание на първите, най-важни години от живота на всяко дете и да ги подкрепим тогава, когато все още не е твърде късно.

Ранното детско развитие

  1. Първите 1000 дни са най-значимият период от човешкия живот, в който се формира архитектурата на мозъка, която предопределя до голяма степен живота на детето като възрастен - физическото и психическото му здраве, способността му да учи, да изкарва прехраната си, да осигури своето щастие, да даде своя принос към обществото.
  2. Липсата на адекватна и пълноценна грижа в тези 1000 дни е с необратими последици и води до редица социални и икономически дефицити за самото дете и за обществото като цяло!
  3. В нашите ръце е силата и възможността да осигурим на децата пълноценна, поддържаща и стимулираща среда, която да им даде шанса да разгърнат пълния си потенциал, когато пораснат.

Комплекси

Комплекс за ранно детско развитие в София:

Създадохме Комплекса за ранно детско развитие в София, водени от стремежа да предоставим пространство за децата в ранна възраст и семействата, които имат нужда от нашата подкрепа. Комплексът обединява 5 центъра, които работят в тясно сътрудничество и предоставят специализирана подкрепа, съобразена с нуждите на децата и родителите. Това са:

Център за обществена подкрепа "Света София"
Център за обществена подкрепа "Щастливо детство"
Център за настаняване от семеен тип "Детство"
Център по приемна грижа
Дневен център "Развитие"

Тук освен пряка работа с деца с увреждания и трудности в развитието и подкрепа на семейства в уязвимо положение, организираме обучения за кандидат-осиновители, за приемни семейства, както и за превенция на насилието, развитие на родителския капацитет и др.

Комплексът носи духа на семейството, значението и важността му за израстването, развитието и изграждането на детето като личност и не на последно място – посланието за шанс за щастливо детство за всички деца, заобиколени от подкрепата, грижите и любовта на семейството.

Комплекс за ранно детско развитие в Пловдив

Комплекса за ранно детско развитие е естествено продължение на над 10-годишната работа на фондация "За Нашите Деца" в Пловдив. Чрез своя Център за обществена подкрепа "За деца и родители", от неговото създаване през 2009 година досега, фондацията е подкрепила над 2000 деца, които днес растат в сигурна и развиваща семейна среда.  

Благодарение на Комплекса, децата на Пловдив имат достъп до професионална, интегрирана и цялостна подкрепа, за да развият своя пълен потенциал, а семействата в затруднено положение намират в него хора, на които да се доверят и които да им помогнат да повишат родителските си умения и да придобият увереността да полагат най-добрите грижи за своите деца.
Комплексът беше официално открит през април, 2022 г.

Нашето въздействие в променени детски съдби

Финанси и счетоводство: През призмата на възможното

„Трудна година, но с голямо увеличение както на приходната част, така и на инвестициите в пряка подкрепа към деца и семейства“, започваме с обобщение разговора с Алена Николова, финансов мениджър...

Научи повече

Човешки ресурси: Предай нататък знанието

„За нас е важно да инвестираме в развитието на специалистите, така че: 1) да се чувстват емоционално и професионално подготвени; 2) да развиват допълнителни качества и умения, които са личностни,...

Научи повече

Лилия Караманчева-Добрева, генерален мениджър Queisser Pharma България: Партньорството с фондация „За Нашите Деца“ ни дава възможност да направим доброто, което зависи от нас

Днес Ви срещаме с Лилия Караманчева-Добрева, генерален мениджър Queisser Pharma България и дългогодишен партньор на фондация „За Нашите Деца“. „По образование съм магистър по фармация и здравна психология, а по...

Научи повече

Комуникации и развитие на партньорства: Синергия и включване

„Организацията е вече на повече от 30 години, но истината е, че все още се срещаме с хора, които не познават проблемите на децата и семействата. А не познавайки ги,...

Научи повече

Застъпничество: Майсторски подход за промяна на системата

Как подкрепата за едно дете в нужда може да прерасне в подкрепа за всяко дете в България? Отговорът е: чрез промяна на средата и на системите, които оказват влияние върху...

Научи повече

Новият свят на Луиза и как тя се адаптира в него

Светът на Луиза се състои най-вече от четирима човека – мама, тате и двамата ѝ по-големи братя. В този свой свят тя е спокойна и расте щастлива. С братята ѝ...

Научи повече

Холистична подкрепа за ранно детско развитие: Мащабиране на дейностите в малки населени места

Работейки дълги години на терен, експертите от фондация „За Нашите Деца“ забелязват, че много родители пътуват от различни населени места с децата си, само и само да посещават специализираните услуги...

Научи повече

Мисия Украйна: От спешен отговор към интеграционна програма

В ранните часове на 24 февруари 2022 г. светът се променя. И ако за много от нас нападението над Украйна е част от информационния поток, за милиони украинци това е...

Научи повече

Пловдив: Дългият път към устойчивите партньорства

В навечерието на 15-ата годишнина от създаването на Центъра за обществена подкрепа в гр. Пловдив, Стела Александрова обръща поглед назад към трудния път, който са изминали, удовлетворяващите резултати, които имат...

Научи повече