Комплекси за ранно детско развитие

Разгръщаме потенциала на децата в ранна възраст и на техните семейства

Комплекси за Ранно Детско Развитие в София и Пловдив

Създадохме Комплексите за ранно детско развитие в София и Пловдив, за да направим именно това – да обърнем внимание на първите, най-важни години от живота на всяко дете и да ги подкрепим тогава, когато все още не е твърде късно.

Ранното детско развитие

  1. Първите 1000 дни са най-значимият период от човешкия живот, в който се формира архитектурата на мозъка, която предопределя до голяма степен живота на детето като възрастен - физическото и психическото му здраве, способността му да учи, да изкарва прехраната си, да осигури своето щастие, да даде своя принос към обществото.
  2. Липсата на адекватна и пълноценна грижа в тези 1000 дни е с необратими последици и води до редица социални и икономически дефицити за самото дете и за обществото като цяло!
  3. В нашите ръце е силата и възможността да осигурим на децата пълноценна, поддържаща и стимулираща среда, която да им даде шанса да разгърнат пълния си потенциал, когато пораснат.

Комплекси

Комплекс за ранно детско развитие в София:

Създадохме Комплекса за ранно детско развитие в София, водени от стремежа да предоставим пространство за децата в ранна възраст и семействата, които имат нужда от нашата подкрепа. Комплексът обединява 5 центъра, които работят в тясно сътрудничество и предоставят специализирана подкрепа, съобразена с нуждите на децата и родителите. Това са:

Център за обществена подкрепа "Света София"
Център за обществена подкрепа "Щастливо детство"
Център за настаняване от семеен тип "Детство"
Център по приемна грижа
Дневен център "Развитие"

Тук освен пряка работа с деца с увреждания и трудности в развитието и подкрепа на семейства в уязвимо положение, организираме обучения за кандидат-осиновители, за приемни семейства, както и за превенция на насилието, развитие на родителския капацитет и др.

Комплексът носи духа на семейството, значението и важността му за израстването, развитието и изграждането на детето като личност и не на последно място – посланието за шанс за щастливо детство за всички деца, заобиколени от подкрепата, грижите и любовта на семейството.

Комплекс за ранно детско развитие в Пловдив

Комплекса за ранно детско развитие е естествено продължение на над 10-годишната работа на фондация "За Нашите Деца" в Пловдив. Чрез своя Център за обществена подкрепа "За деца и родители", от неговото създаване през 2009 година досега, фондацията е подкрепила над 2000 деца, които днес растат в сигурна и развиваща семейна среда.  

Благодарение на Комплекса, децата на Пловдив ще имат достъп до професионална, интегрирана и цялостна подкрепа, за да развият своя пълен потенциал, а семействата в затруднено положение ще намерят хора, на които да се доверят и които да им помогнат да повишат родителските си умения и да придобият увереността да полагат най-добрите грижи за своите деца.
Комплексът предстои да бъде открит през 2021 г.

Нашето въздействие в променени детски съдби

Борбата за Калина и изгубеното й детство.

Борбата за Калина и изгубеното й детство.

Научи повече

ЛЯТО Е! 

Нека да е лято, само да е лято!  
Тази песен звучи цяло лято в Детската ни къща, но със своя детски аранжимент и текст, който децата сами измислят всеки ден.  

Научи повече

ПЪРВИ СТЪПКИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА – МЕЧТАНА И ЧАКАНА

Или как малките всекидневни неща, наистина променят света на едно дете.

Научи повече

Борбата за щастието на Катя

Тази история не е за изоставено дете. Не е и за болно дете. Но е не по-малко трогателна. Това е историята на Катето – едно чувствително момиченце, което на крехка възраст се среща очи в очи с неописуема трагедия и просто замлъква. Спира. Затваря се.

Научи повече

Йоан и Калоян

Историята на две момчета в Дневния ни център

Научи повече

Мими в страната на чудесата

Или как с общи усилия помогнахме едно дете да расте здраво и щастливо и върнахме надеждата на родителите му

Научи повече

С нашата подкрепа малкият Андрей отново ще се радва на бащина грижа

щастлива история от Пловдив

Научи повече

Чудото Палечка

Тя е малкото чудо на едни усмихнати млади родители

Научи повече

Как един приемен родител пренаписа 6 детски истории

Приемната грижа е призвание за Даниела. Тя пише поезия, но истински въздействащите й творби са написани с невидимо мастило – с него тя е пренаписала историята на Мария, Калина, Ради и Лина, Невена, а сега и Елена.

Научи повече