fbpx

Комплекси за ранно детско развитие

Разгръщаме потенциала на децата в ранна възраст и на техните семейства

Комплекси за Ранно Детско Развитие в София и Пловдив

Създадохме Комплексите за ранно детско развитие в София и Пловдив, за да направим именно това – да обърнем внимание на първите, най-важни години от живота на всяко дете и да ги подкрепим тогава, когато все още не е твърде късно.

Ранното детско развитие

  1. Първите 1000 дни са най-значимият период от човешкия живот, в който се формира архитектурата на мозъка, която предопределя до голяма степен живота на детето като възрастен - физическото и психическото му здраве, способността му да учи, да изкарва прехраната си, да осигури своето щастие, да даде своя принос към обществото.
  2. Липсата на адекватна и пълноценна грижа в тези 1000 дни е с необратими последици и води до редица социални и икономически дефицити за самото дете и за обществото като цяло!
  3. В нашите ръце е силата и възможността да осигурим на децата пълноценна, поддържаща и стимулираща среда, която да им даде шанса да разгърнат пълния си потенциал, когато пораснат.

Комплекси

Комплекс за ранно детско развитие в София:

Създадохме Комплекса за ранно детско развитие в София, водени от стремежа да предоставим пространство за децата в ранна възраст и семействата, които имат нужда от нашата подкрепа. Комплексът обединява 5 центъра, които работят в тясно сътрудничество и предоставят специализирана подкрепа, съобразена с нуждите на децата и родителите. Това са:

Център за обществена подкрепа "Света София"
Център за обществена подкрепа "Щастливо детство"
Център за настаняване от семеен тип "Детство"
Център по приемна грижа
Дневен център "Развитие"

Тук освен пряка работа с деца с увреждания и трудности в развитието и подкрепа на семейства в уязвимо положение, организираме обучения за кандидат-осиновители, за приемни семейства, както и за превенция на насилието, развитие на родителския капацитет и др.

Комплексът носи духа на семейството, значението и важността му за израстването, развитието и изграждането на детето като личност и не на последно място – посланието за шанс за щастливо детство за всички деца, заобиколени от подкрепата, грижите и любовта на семейството.

Комплекс за ранно детско развитие в Пловдив

Комплекса за ранно детско развитие е естествено продължение на над 10-годишната работа на фондация "За Нашите Деца" в Пловдив. Чрез своя Център за обществена подкрепа "За деца и родители", от неговото създаване през 2009 година досега, фондацията е подкрепила над 2000 деца, които днес растат в сигурна и развиваща семейна среда.  

Благодарение на Комплекса, децата на Пловдив имат достъп до професионална, интегрирана и цялостна подкрепа, за да развият своя пълен потенциал, а семействата в затруднено положение намират в него хора, на които да се доверят и които да им помогнат да повишат родителските си умения и да придобият увереността да полагат най-добрите грижи за своите деца.
Комплексът беше официално открит през април, 2022 г.

Нашето въздействие в променени детски съдби

На дъното в мрака единствената светлина винаги са децата

Ние от Фондация „За нашите деца“ продължаваме да подкрепяме Поля и вярваме, че за цялото семейство щастието тепърва предстои. Най-важното е, че и Поля вярва в това.  

Научи повече

С подходяща подкрепа и висока скорост в 3 клас

Михаела и Калоян - отбор на победители.

Научи повече

Курсa за кандидат-oсиновители завърши с нагласа за нещо значимо и много съкровено

Научи повече

Големите очаквания

Научи повече

Вая и Надежда – любов от пръв поглед

Такива истории ни се иска да ви разказваме по-често – щастливи, вълнуващи, пълни с любов и грижа.

Научи повече

Уроците, които получихме, докато учихме малката Петя да се движи.

Научи повече

Борбата за Калина и изгубеното й детство

Калина е осиновена от семейство Радина и Иван Данаилови, когато е на 4 годинки. Това е нейната история.

Научи повече

Лято в Детска къща

Нека да е лято, само да е лято!  
Тази песен звучи цяло лято в Детската ни къща, но със своя детски аранжимент и текст, който децата сами измислят всеки ден.  

Научи повече

Първи стъпки в детската градина – мечтана и чакана

Или как малките всекидневни неща, наистина променят света на едно дете.

Научи повече