fbpx

Дневен център за деца и/или младежи с увреждане„Развитие“

За центъра 

Фондация „За Нашите Деца” откри Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“ през есента на 2020 г. като част от Комплекса за ранно детско развитие. Капацитетът на Центъра е 35 деца.

Дневен център „Развитие” предоставя комплекс от услуги за стимулиране развитието на децата, осигуряване на цялостна грижа за тях през деня, задоволяване на образователните и социалните им потребности, двигателна и логопедична рехабилитация, психологическа подкрепа, организация на свободното време и изграждане на умения за самостоятелност.

Модерната материална база на Дневния център е изцяло адаптирана към специфичните потребности на децата и осигурява подходящи условия за тяхното обслужване в сигурна и безопасна среда.

Зали, с които разполага:

Дневният център се състои от:

✓ Дневна зала за игра и занимания с децата, които посещават центъра;

✓ Зала за групова рехабилитация;

✓ Кабинет за индивидуална рехабилитация;

✓ Сензорна зала;

✓ Санитарни помещения със зона за повиване и лична хигиена;

✓ Помещения за отдих и почивка за децата – спалня за следобеден сън;

✓ Трапезария за хранене на децата по програмата за целодневната грижа;

✓ Двор със специализирана детска площадка с осигурен достъп за деца с увреждания.

За Кого?

Деца от 0 до 7 години: 

✓ с различна степен на умствена изостаналост; 

✓ със сензорни и двигателни нарушения; 

✓ с емоционално-поведенчески проблеми и нарушения в развитието. 

Дейностите в Дневния център обхващат и родителите на децата, които го посещават. Те се включват в консултации и обучителни програми с цел повишаване на увереността им и подкрепа на родителските им умения за по-пълноценни грижи за дете с увреждания.

Как помагаме?

Услугите на Дневния център имат за цел да отговорят най-пълно на индивидуалните потребности на децата с цел осигуряване на тяхното цялостно благополучие. Те са разпределени в следните програми:

Целодневна програма за деца от 3 г. до 7 г.;
Полудневна програма за деца от 0 г. до 7 г.;
Почасова програма за деца от 0 г. до 7 г.;
Програма за работа с родители.

Дейности, включени в програмите на Дневния център:

Консултация и оценка на ресурсите на детето. Изготвяне на индивидуална програма за всяко дете;
Задоволяване на ежедневните потребности на децата;
Придружаване в процеса на обучение, групово или индивидуално;
Развитие на навици и умения за живот – хигиенни навици и грижи за тялото, умения за самостоятелно хранене, хигиена на облеклото и личното пространство, умения за самостоятелно домакинстване, за ориентиране и придвижване на улицата, умения за пазаруване;
Рехабилитация за предотвратяване на превръщането на дадено нарушение или заболяване в устойчиво увреждане или, ако това е невъзможно, свеждане на последствията до минимум;
Логопедична терапия  диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения;
Придобиване на социални умения и дейности по включване, вкл. умения за общуване и работа в група, оползотворяване на свободното време, игри, както и за разширяване на кръгозора и „откривателство” чрез различни ателиета за групова работа;
Екскурзии, посещения в различни институции и обществени места (насочени към придобиване на умения за поведение в обществото, запознаване с традиции и празници) за по-добра социална интеграция;
Използване на арттерапевтични и трудотерапевтични техники;
Информиране на родителите относно спецификата на конкретното увреждане на тяхното дете, за услуги в общността в подкрепа на детето и семейството и др.;
Консултиране на родители и при необходимост, насочване към консултации със специалисти извън Дневния център;
Обучителни програми за родители с цел повишаване на увереността им и подкрепа на родителските им умения за по-пълноценни грижи за дете с увреждания;
Групи за самопомощ, родителски срещи, арт ателиета за родители на деца с увреждания. 

Как можете да ползвате услугите на Дневния център?

Чрез насочване с направление, предварителна оценка на потребностите или заповед за ползване на социална услуга, издадена от Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ по местоживеене на семейството; 

Чрез насочване от общината по местоживеене. 

Нашите специалисти:

логопед; 

психолог; 

специален педагог; 

рехабилитатор; 

специалист Ранна детска интервенция; 

медицинска сестра; 

социални асистенти. 

За повече информация относно услугите, можете да се консултирате с нашите специалисти.

Щастливите истории на тези, на които помогнахме

На дъното в мрака единствената светлина винаги са децата

Ние от Фондация „За нашите деца“ продължаваме да подкрепяме Поля и вярваме, че за цялото семейство щастието тепърва предстои. Най-важното е, че и Поля вярва в това.  

Научи повече

С подходяща подкрепа и висока скорост в 3 клас

Михаела и Калоян - отбор на победители.

Научи повече

Курсa за кандидат-oсиновители завърши с нагласа за нещо значимо и много съкровено

Научи повече

Големите очаквания

Научи повече

Вая и Надежда – любов от пръв поглед

Такива истории ни се иска да ви разказваме по-често – щастливи, вълнуващи, пълни с любов и грижа.

Научи повече

Уроците, които получихме, докато учихме малката Петя да се движи.

Научи повече

Борбата за Калина и изгубеното й детство

Калина е осиновена от семейство Радина и Иван Данаилови, когато е на 4 годинки. Това е нейната история.

Научи повече

Лято в Детска къща

Нека да е лято, само да е лято!  
Тази песен звучи цяло лято в Детската ни къща, но със своя детски аранжимент и текст, който децата сами измислят всеки ден.  

Научи повече

Първи стъпки в детската градина – мечтана и чакана

Или как малките всекидневни неща, наистина променят света на едно дете.

Научи повече

Екипът на Център "Развитие"

Деница Климова

Ръководител на ДЦДМУ "Развитие"
d.klimova@detebg.org

Михаела Арнаудова

Специален педагог
m.arnaudova@detebg.org

Кети Лазарова

Рехабилитатор
k.lazarova@detebg.org

Йовка Петрова

Социален асистент
y.petrova@detebg.org

Антония Ганева

Социален асистент
a.ganeva@detebg.org

Антоанета Иванова

Социален асистент
a.ivanova@detebg.org

Роза Грудева

Психолог и Логопед
r.grudeva@detebg.org

Наталия Дикова

Медицинска сестра
n.dikova@detebg.org

Сияна Манова

Социален асистент
s.manova@detebg.org

кв. Сердика, ул. Гюешево 21 София, България, 1303