fbpx

Дневен център за деца и/или младежи с увреждане„Развитие“

За центъра 

Фондация „За Нашите Деца” откри Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“ през есента на 2020 г. като част от Комплекса за ранно детско развитие. Капацитетът на Центъра е 35 деца.

Дневен център „Развитие” предоставя комплекс от услуги за стимулиране развитието на децата, осигуряване на цялостна грижа за тях през деня, задоволяване на образователните и социалните им потребности, двигателна и логопедична рехабилитация, психологическа подкрепа, организация на свободното време и изграждане на умения за самостоятелност.

Модерната материална база на Дневния център е изцяло адаптирана към специфичните потребности на децата и осигурява подходящи условия за тяхното обслужване в сигурна и безопасна среда.

Зали, с които разполага:

Дневният център се състои от:

✓ Дневна зала за игра и занимания с децата, които посещават центъра;

✓ Зала за групова рехабилитация;

✓ Кабинет за индивидуална рехабилитация;

✓ Сензорна зала;

✓ Санитарни помещения със зона за повиване и лична хигиена;

✓ Помещения за отдих и почивка за децата – спалня за следобеден сън;

✓ Трапезария за хранене на децата по програмата за целодневната грижа;

✓ Двор със специализирана детска площадка с осигурен достъп за деца с увреждания.

За Кого?

Деца от 0 до 7 години: 

✓ с различна степен на умствена изостаналост; 

✓ със сензорни и двигателни нарушения; 

✓ с емоционално-поведенчески проблеми и нарушения в развитието. 

Дейностите в Дневния център обхващат и родителите на децата, които го посещават. Те се включват в консултации и обучителни програми с цел повишаване на увереността им и подкрепа на родителските им умения за по-пълноценни грижи за дете с увреждания.

Как помагаме?

Услугите на Дневния център имат за цел да отговорят най-пълно на индивидуалните потребности на децата с цел осигуряване на тяхното цялостно благополучие. Те са разпределени в следните програми:

Целодневна програма за деца от 3 г. до 7 г.;
Полудневна програма за деца от 0 г. до 7 г.;
Почасова програма за деца от 0 г. до 7 г.;
Програма за работа с родители.

Дейности, включени в програмите на Дневния център:

Консултация и оценка на ресурсите на детето. Изготвяне на индивидуална програма за всяко дете;
Задоволяване на ежедневните потребности на децата;
Придружаване в процеса на обучение, групово или индивидуално;
Развитие на навици и умения за живот – хигиенни навици и грижи за тялото, умения за самостоятелно хранене, хигиена на облеклото и личното пространство, умения за самостоятелно домакинстване, за ориентиране и придвижване на улицата, умения за пазаруване;
Рехабилитация за предотвратяване на превръщането на дадено нарушение или заболяване в устойчиво увреждане или, ако това е невъзможно, свеждане на последствията до минимум;
Логопедична терапия  диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения;
Придобиване на социални умения и дейности по включване, вкл. умения за общуване и работа в група, оползотворяване на свободното време, игри, както и за разширяване на кръгозора и „откривателство” чрез различни ателиета за групова работа;
Екскурзии, посещения в различни институции и обществени места (насочени към придобиване на умения за поведение в обществото, запознаване с традиции и празници) за по-добра социална интеграция;
Използване на арттерапевтични и трудотерапевтични техники;
Информиране на родителите относно спецификата на конкретното увреждане на тяхното дете, за услуги в общността в подкрепа на детето и семейството и др.;
Консултиране на родители и при необходимост, насочване към консултации със специалисти извън Дневния център;
Обучителни програми за родители с цел повишаване на увереността им и подкрепа на родителските им умения за по-пълноценни грижи за дете с увреждания;
Групи за самопомощ, родителски срещи, арт ателиета за родители на деца с увреждания. 

Как можете да ползвате услугите на Дневния център?

Чрез насочване с направление, предварителна оценка на потребностите или заповед за ползване на социална услуга, издадена от Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ по местоживеене на семейството; 

Чрез насочване от общината по местоживеене. 

Нашите специалисти:

логопед; 

психолог; 

специален педагог; 

рехабилитатор; 

специалист Ранна детска интервенция; 

медицинска сестра; 

социални асистенти. 

За повече информация относно услугите, можете да се консултирате с нашите специалисти.

Щастливите истории на тези, на които помогнахме

Финанси и счетоводство: През призмата на възможното

„Трудна година, но с голямо увеличение както на приходната част, така и на инвестициите в пряка подкрепа към деца и семейства“, започваме с обобщение разговора с Алена Николова, финансов мениджър...

Научи повече

Човешки ресурси: Предай нататък знанието

„За нас е важно да инвестираме в развитието на специалистите, така че: 1) да се чувстват емоционално и професионално подготвени; 2) да развиват допълнителни качества и умения, които са личностни,...

Научи повече

Лилия Караманчева-Добрева, генерален мениджър Queisser Pharma България: Партньорството с фондация „За Нашите Деца“ ни дава възможност да направим доброто, което зависи от нас

Днес Ви срещаме с Лилия Караманчева-Добрева, генерален мениджър Queisser Pharma България и дългогодишен партньор на фондация „За Нашите Деца“. „По образование съм магистър по фармация и здравна психология, а по...

Научи повече

Комуникации и развитие на партньорства: Синергия и включване

„Организацията е вече на повече от 30 години, но истината е, че все още се срещаме с хора, които не познават проблемите на децата и семействата. А не познавайки ги,...

Научи повече

Застъпничество: Майсторски подход за промяна на системата

Как подкрепата за едно дете в нужда може да прерасне в подкрепа за всяко дете в България? Отговорът е: чрез промяна на средата и на системите, които оказват влияние върху...

Научи повече

Новият свят на Луиза и как тя се адаптира в него

Светът на Луиза се състои най-вече от четирима човека – мама, тате и двамата ѝ по-големи братя. В този свой свят тя е спокойна и расте щастлива. С братята ѝ...

Научи повече

Холистична подкрепа за ранно детско развитие: Мащабиране на дейностите в малки населени места

Работейки дълги години на терен, експертите от фондация „За Нашите Деца“ забелязват, че много родители пътуват от различни населени места с децата си, само и само да посещават специализираните услуги...

Научи повече

Мисия Украйна: От спешен отговор към интеграционна програма

В ранните часове на 24 февруари 2022 г. светът се променя. И ако за много от нас нападението над Украйна е част от информационния поток, за милиони украинци това е...

Научи повече

Пловдив: Дългият път към устойчивите партньорства

В навечерието на 15-ата годишнина от създаването на Центъра за обществена подкрепа в гр. Пловдив, Стела Александрова обръща поглед назад към трудния път, който са изминали, удовлетворяващите резултати, които имат...

Научи повече

Екипът на Център "Развитие"

Деница Климова

Ръководител на ДЦДМУ "Развитие"
d.klimova@detebg.org

Михаела Арнаудова

Специален педагог
m.arnaudova@detebg.org

Кети Лазарова

Рехабилитатор
k.lazarova@detebg.org

Йовка Петрова

Социален асистент
y.petrova@detebg.org

Антоанета Иванова

Социален асистент
a.ivanova@detebg.org

Роза Грудева

Психолог и Логопед
r.grudeva@detebg.org

Сияна Манова

Социален асистент
s.manova@detebg.org

кв. Сердика, ул. Гюешево 21 София, България, 1303