Дневен център за деца и/или младежи с увреждане„Развитие“

За центъра 

Фондация “За Нашите Деца” откри Дневен център за деца и/или младежи с увреждане „Развитие“ през есента на 2020 г. като част от Комплекса за ранно детско развитие. Капацитетът на Центъра е 20 деца, 8 от които са по програмата за целодневна грижа.

Дневният център се състои от:

✓ Дневна зала за игра и занимания с децата, които посещават центъра 

✓ Зала за групова рехабилитация

✓ Кабинет за индивидуална рехабилитация

✓ Сензорна зала

✓ Санитарни помещения със зона за повиване и лична хигиена

✓ Помещения за отдих и почивка за децата – спалня за следобеден сън

✓ Трапезария за хранене на децата по програмата за целодневната грижа

✓ Двор със специализирана детска площадка с осигурен достъп за деца с увреждания

За Кого?

Дневеният център подпомага деца от 0 до 7 години с трудности в общото им развитие и заболявания на централната нервна система, които получават грижа и подкрепа за цялостното си развитие. Чрез различни развитийни и социализиращи дейности, включително рехабилитация, логопедична и психологическа подкрепа, ерго- и арттерапия, игри, приказки, танци, музика и други незабравими и вълнуващи занимания, децата преодоляват предизвикателства, пред които са изправени, за да участват ефективно в образователния процес и да бъдат по-самостоятелни.

Децата могат да бъдат:

✓ от семейна среда;

✓ от приемни семейства

✓ от резидентни услуги в общността или от специализирани институции.

Дейностите на Дневен център обхващат и родителите на децата, които го посещават – с тях се работи в посока да продължат развитийните дейности и пренесат усилията, които децата им полагат и вкъщи, за да има цялостен и пълноценен ефект от общата работа.

Как помагаме

Дневен център „Развитие“ се специализира в предоставянето на 4 вида програми, насочени към децата в ранна възраст и техните родители, настойници, роднини или близки. 

Програмите са специализирани в базови и развитийни за целодневна или полудневна грижа за деца от 3 до 7-годишна възраст, както и почасова грижа за деца от 0 до 7 г. в зависимост от техните специфични потребности. За децата в програмите за полудневна и целодневна грижа има осигурено хранене, а за последните е предвидено и време за почивка (сън) на територията на Центъра.

Програмата за работа с родители на деца с увреждания е част от услугите за консултации и допълнителна подкрепа. В нея се включват професионални консултации от мултидисциплинарен екип за родители /в конкретни случаи роднини или близки/ на деца с увреждане, съобразно специфичните им потребности. Родителите имат възможност да се включат в социализиращи дейности, група за взаимопомощ и арт терапии. Програмата е насочена към изграждане на приемаща нагласа към детето с увреждане в семейството и към формиране на знания и умения, с които семейството да му оказва подходяща подкрепа.   

Как можете да ползвате услугите на Дневния център?

Ползването на услугите в Дневен център „Развитие“ е възможно чрез насочване с направление за ползване на социална услуга, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ по местоживеене на семейството.

Нашите специалисти

Широкият кръг от специалисти, с които Дневният център разполага – социални асистенти, специален педагог, рехабилитатор, логопед, медицинска сестра, специалист в социалната услуга – предоставят комплексната подкрепа, от която децата и родителите се нуждаят, за да преодолеят социалната изолация и да водят пълноценен живот. Специалистите ни разполагат с добре оборудвана и приветлива база с разнообразни развитийни играчки и съоръжения, които предразполагат децата да се чувстват свободни в своите игри и да развиват тяхната моторика и въображение.

Специалистите реализират съвместни дейности между деца и родители с цел създаване на отношения на доверие, привързаност и опознаване на потребностите на децата.  Постигат тези цели чрез организиране на общи игрови занимания и обучителни формати, в които родителите работят по съвместни задачи заедно с децата си.

За повече инфромация относно услугите можете да се консутирате с нашите специалисти.

Щастливите истории на тези, на които помогнахме

На дъното в мрака единствената светлина винаги са децата

Ние от Фондация „За нашите деца“ продължаваме да подкрепяме Поля и вярваме, че за цялото семейство щастието тепърва предстои. Най-важното е, че и Поля вярва в това.  

Научи повече

С подходяща подкрепа и висока скорост в 3 клас

Михаела и Калоян - отбор на победители.

Научи повече

Курсa за кандидат-oсиновители завърши с нагласа за нещо значимо и много съкровено

Научи повече

Големите очаквания

Научи повече

Вая и Надежда – любов от пръв поглед

Такива истории ни се иска да ви разказваме по-често – щастливи, вълнуващи, пълни с любов и грижа.

Научи повече

Уроците, които получихме, докато учихме малката Петя да се движи.

Научи повече

Борбата за Калина и изгубеното й детство

Калина е осиновена от семейство Радина и Иван Данаилови, когато е на 4 годинки. Това е нейната история.

Научи повече

Лято в Детска къща

Нека да е лято, само да е лято!  
Тази песен звучи цяло лято в Детската ни къща, но със своя детски аранжимент и текст, който децата сами измислят всеки ден.  

Научи повече

Първи стъпки в детската градина – мечтана и чакана

Или как малките всекидневни неща, наистина променят света на едно дете.

Научи повече

Екипът на Център "Развитие"

Деница Климова

Ръководител на ДЦДМУ "Развитие"
d.klimova@detebg.org

Михаела Арнаудова

Специален педагог
m.arnaudova@detebg.org

Кети Лазарова

Рехабилитатор
k.lazarova@detebg.org

Йовка Петрова

Социален асистент
y.petrova@detebg.org

Ана Мария Петкова

Специалист в социалните услуги
a.m.petkova@detebg.org

Весела Kюркчиева

Медицинска сестра
v.kyurkchieva@detebg.org

Анна Петкова

Логопед
anna.petkova@detebg.org

Антония Ганева

Социален асистент
a.ganeva@detebg.org

кв. Сердика, ул. Гюешево 21 София, България, 1303