fbpx

Дневен център за деца и/или младежи с увреждане„Развитие“

За центъра 

Фондация „За Нашите Деца” откри Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“ през есента на 2020 г. като част от Комплекса за ранно детско развитие. Капацитетът на Центъра е 35 деца.

Дневен център „Развитие” предоставя комплекс от услуги за стимулиране развитието на децата, осигуряване на цялостна грижа за тях през деня, задоволяване на образователните и социалните им потребности, двигателна и логопедична рехабилитация, психологическа подкрепа, организация на свободното време и изграждане на умения за самостоятелност.

Модерната материална база на Дневния център е изцяло адаптирана към специфичните потребности на децата и осигурява подходящи условия за тяхното обслужване в сигурна и безопасна среда.

Зали, с които разполага:

Дневният център се състои от:

✓ Дневна зала за игра и занимания с децата, които посещават центъра;

✓ Зала за групова рехабилитация;

✓ Кабинет за индивидуална рехабилитация;

✓ Сензорна зала;

✓ Санитарни помещения със зона за повиване и лична хигиена;

✓ Помещения за отдих и почивка за децата – спалня за следобеден сън;

✓ Трапезария за хранене на децата по програмата за целодневната грижа;

✓ Двор със специализирана детска площадка с осигурен достъп за деца с увреждания.

За Кого?

Деца от 0 до 7 години: 

✓ с различна степен на умствена изостаналост; 

✓ със сензорни и двигателни нарушения; 

✓ с емоционално-поведенчески проблеми и нарушения в развитието. 

Дейностите в Дневния център обхващат и родителите на децата, които го посещават. Те се включват в консултации и обучителни програми с цел повишаване на увереността им и подкрепа на родителските им умения за по-пълноценни грижи за дете с увреждания.

Как помагаме?

Услугите на Дневния център имат за цел да отговорят най-пълно на индивидуалните потребности на децата с цел осигуряване на тяхното цялостно благополучие. Те са разпределени в следните програми:

Целодневна програма за деца от 3 г. до 7 г.;
Полудневна програма за деца от 0 г. до 7 г.;
Почасова програма за деца от 0 г. до 7 г.;
Програма за работа с родители.

Дейности, включени в програмите на Дневния център:

Консултация и оценка на ресурсите на детето. Изготвяне на индивидуална програма за всяко дете;
Задоволяване на ежедневните потребности на децата;
Придружаване в процеса на обучение, групово или индивидуално;
Развитие на навици и умения за живот – хигиенни навици и грижи за тялото, умения за самостоятелно хранене, хигиена на облеклото и личното пространство, умения за самостоятелно домакинстване, за ориентиране и придвижване на улицата, умения за пазаруване;
Рехабилитация за предотвратяване на превръщането на дадено нарушение или заболяване в устойчиво увреждане или, ако това е невъзможно, свеждане на последствията до минимум;
Логопедична терапия  диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения;
Придобиване на социални умения и дейности по включване, вкл. умения за общуване и работа в група, оползотворяване на свободното време, игри, както и за разширяване на кръгозора и „откривателство” чрез различни ателиета за групова работа;
Екскурзии, посещения в различни институции и обществени места (насочени към придобиване на умения за поведение в обществото, запознаване с традиции и празници) за по-добра социална интеграция;
Използване на арттерапевтични и трудотерапевтични техники;
Информиране на родителите относно спецификата на конкретното увреждане на тяхното дете, за услуги в общността в подкрепа на детето и семейството и др.;
Консултиране на родители и при необходимост, насочване към консултации със специалисти извън Дневния център;
Обучителни програми за родители с цел повишаване на увереността им и подкрепа на родителските им умения за по-пълноценни грижи за дете с увреждания;
Групи за самопомощ, родителски срещи, арт ателиета за родители на деца с увреждания. 

Как можете да ползвате услугите на Дневния център?

Чрез насочване с направление, предварителна оценка на потребностите или заповед за ползване на социална услуга, издадена от Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ по местоживеене на семейството; 

Чрез насочване от общината по местоживеене. 

Нашите специалисти:

логопед; 

психолог; 

специален педагог; 

рехабилитатор; 

специалист Ранна детска интервенция; 

медицинска сестра; 

социални асистенти. 

За повече информация относно услугите, можете да се консултирате с нашите специалисти.

Щастливите истории на тези, на които помогнахме

Как срещата ни с Мария промени достъпа до услуги за всички неосигурени бременни жени

В края на 2023 г. специалисти от екипа на фондация „За Нашите Деца“ участваха в информационна среща с цел популяризиране на промените в Наредба №26 от 2007 г.  на Министерство...

Научи повече

Любовта като двигател да се справим с неочаквани предизвикателства

От всички видове любов на този свят, майчината е най-дълбока и интензивна. Любовта на майката е безусловна. Тя се появява в момента, в който жената научи, че в нея се...

Научи повече

Изненадващата поява на Владко

Сигналите, които получаваме във фондация „За Нашите Деца“ за непълнолетни родилки, които имат намерение да изоставят новороденото, не са рядкост. Историите като тази обаче, са изключение.  След получаване на спешен...

Научи повече

Волята на една майка детето ѝ да има по-добър живот

През лятото се запознахме с млада самотна майка на три годишно момче. Жената е от ромски произход, като това е единственото й дете и е решена да няма повече деца,...

Научи повече

Как подкрепата в точния момент съхрани едно семейство

Десислава и Мартин са заедно от седем години. Животът им никога не е бил лесен – събират ги именно еднаквите премеждия, през които са преминали.    Трудностите продължават да са част...

Научи повече

Как Бети тръгна уверено на детска градина

Запознахме се с малката Бети още като беше бебе, а днес тя е вече на 3 г. и расте щастлива със семейството си в грижите на родителите и прародителите си....

Научи повече

Темата „табу“ – когато не се говори за произхода на детето

Весела и Ани са майка и дъщеря, но нямат кръвна връзка – Ани е изоставена от биологичните си родители и Весела я осиновява, когато е на 2 годинки. Към днешна...

Научи повече

Мариана Соколова, ръководител на Детска къща: В къщата влизат деца, преживели тежки травми, а мисията ни е да ги предадем здрави и уверени на техните семейства

В рубриката ни „Фондацията говори“ ще ви представим дейността ни в Център за настаняване от семеен тип „Детство“, или както екипът ни го нарича „Детска къща“, с Мариана Соколова, ръководител...

Научи повече

Tyent България поставя на първо място здравето и детското щастие

Oт тази есен Tyent България подкрепят каузата на фондация „За Нашите Деца“ за развитие и щастливо детство на най-малките деца в България. Те помогнаха за осъществяването на нашето най-голямо благотворително събитие...

Научи повече

Екипът на Център "Развитие"

Деница Климова

Ръководител на ДЦДМУ "Развитие"
d.klimova@detebg.org

Михаела Арнаудова

Специален педагог
m.arnaudova@detebg.org

Кети Лазарова

Рехабилитатор
k.lazarova@detebg.org

Йовка Петрова

Социален асистент
y.petrova@detebg.org

Антоанета Иванова

Социален асистент
a.ivanova@detebg.org

Роза Грудева

Психолог и Логопед
r.grudeva@detebg.org

Сияна Манова

Социален асистент
s.manova@detebg.org

кв. Сердика, ул. Гюешево 21 София, България, 1303