fbpx
Мариана Тасева

Изпълнителен директор

„През последните 12 години професионалният ми път е свързан с фондация „За Нашите Деца“. Преминах през всички етапи на развитие – от социален работник, създател и ръководител на център по приемна грижа към организацията до заместник изпълнителен директор, отговарящ за развитието на социално интегрираните услуги на организацията.

По образование съм магистър по социални дейности с допълнителна квалификация по социална политика, управление на човешки ресурси и професионално развитие.  

Над 20 години опит в създаването и управлението на услуги за деца и семейства ме изградиха като един от водещите експерти в областта на развитието на политики и услуги за подкрепа, както и като специалист в прилагането на комплексен и интегриран подход за подкрепа на най-малките.  

В лично качество съм щастлива съпруга, майка и баба, която се гордее със семейството си. 

Основният ми мотив в работата ми е удовлетворението, че всекидневно със специалистите ни допринасяме за промяната. Промяната в благосъстоянието на децата в ранното им детство. Защото знаем, че това е периодът, в който нашето въздействие ще има най-силен ефект върху тяхното бъдеще и това на цялото общество.“ 

Проекти и застъпничество

Трендафил Меретев

Мениджър "Проекти и застъпничество"
t.meretev@detebg.org

Сребрина Ефремова

Мениджър "Международни партньорства"
s.efremova@detebg.org

Димитър Иванчев

Старши експерт "Развитие на мрежи и застъпничество"
d.ivanchev@detebg.org

Савелина Русинова

Старши експерт "Застъпничество и изследователска дейност"
s.rusinova@detebg.org

Организационно развитие, данни и анализи

Александра Илиева

Мениджър "Организационно развитие и социално въздействие"
alexandra@detebg.org

Полина Димитрова

Експерт "Координация и данни в СИУ"
p.dimitrova@detebg.org

Теодора Станкова

Експерт "Организационно развитие"
t.stankova@detebg.org

Марика Ташкова

Експерт "Организационно развитие"
marika.tashkova@detebg.org

Комуникации и корпоративна социална отговорност

Диляна Манева

Мениджър отдел „Комуникации и КСО"
d.maneva@detebg.org

Антония Попова

Старши експерт "Развитие на партньорства"
a.popova@detebg.org

Светлана Тодорова

Старши експерт "Развитие на партньорства"
s.todorova@detebg.org

Василена Найденова

Експерт "Развитие на партньорства"
v.naydenova@detebg.org

Ана-Михаела Търнева

Експерт "Развитие на партньорства"
ana-m-tarneva@detebg.org

Емилия Кирчева

Експерт "Дигитални комуникации"
e.kircheva@detebg.org

Добромир Петров

Експерт "Връзки с обществеността"
d.petrov@detebg.org

Финанси и счетоводство

Елена Николова

Финансов мениджър
a.nikolova@detebg.org

Николинка Траянова

Старши счетоводител
n.trayanova@detebg.org

Кристина Николова

Оперативен счетоводител
k.nikolova@detebg.org

Таня Николова

Експерт "Финансови анализи"
t.nikolova@detebg.org

Малина Маринкова

Счетоводител
m.marinkova@detebg.org

Човешки ресурси, администрация и ИКТ

Ралица Йорданова

Мениджър "Подбор и развитие"
r.yordanova@detebg.org

Изабел-Ванеса Шейтанова

Координатор "Човешки ресурси и администрация"
i.sheitanova@detebg.org

Вероника Ценова

Експерт "ТРЗ"
v.tsenova@detebg.org

Маргарита Тянкова

Административен мениджър
m.tyankova@detebg.org

Стоян Стоянов

Фасилити мениджър
s.stoyanov@detebg.org

Ралица Кирилова

Експерт "Администрация"
r.kirilova@detebg.org

Емилия Ваклиева

Хигиенист

Фани Захариева

Хигиенист

Анатолий Дерменжи

Специалист "Поддръжка на сграда"

Центрове за социални услуги
https://detebg.org/wp-content/uploads/2023/03/Диана-Минчева.jpeg
Диана Минчева

Ръководител направление "Ранно детско развитие и алтернативна грижа"
d.mincheva@detebg.org

Център за обществена подкрепа „Св. София“

Кирил Кирилов

Експерт, супервайзър
kiril@detebg.org

Десислава Петкова

Старши социален работник с управленски функции
d.petkova@detebg.org

Рая Цветанова

Старши експерт "Ранна детска интервенция"
raia@detebg.org

Петя Узунова

Старши психолог "Ранна детска интервенция"
petia@detebg.org

Иванка Иванова

Психолог, експерт "Ранно детско развитие"
ivanka.ivanova@detebg.org

Валерия Петрова

Младши експерт "Ранно детско развитие"
valeria.petrova@detebg.org

Стефани Тодорова

Социален работник
stefani.todorova@detebg.org

Преслава Стайкова

Социален работник
p.staykova@detebg.org

Албена Илиева

Социален работник
albena.ilieva@detebg.org

Ваня Цветанова

Социален работник
v.tsvetanova@detebg.org

Росица Николова

Музикотерапевт

Силвена Иванова

Логопед
silvena.ivanova@detebg.org

Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“

Петя Яначкова

Старши експерт, семеен консултант
p.yanachkova@detebg.org

Росица Кайрякова

Психолог
r.kayryakova@detebg.org

Джорджия Арсова

Психолог
d.arsova@detebg.org

Център по приемна грижа

Диана Ринкова

Старши социален работник
d.rinkova@detebg.org

Йоана Стоянова - Ангелова

Социален работник
y.angelova@detebg.org

Дневен център „Развитие“

Деница Климова

Ръководител "Социални услуги в общността"
d.klimova@detebg.org

Михаела Арнаудова

Специален педагог
m.arnaudova@detebg.org

Кети Лазарова

Рехабилитатор и Специалист "Ранна детска интервенция"
k.lazarova@detebg.org

Роза Грудева

Психолог и Логопед
r.grudeva@detebg.org

Наталия Дикова

Медицинска сестра
n.dikova@detebg.org

Йовка Петрова

Социален асистент
y.petrova@detebg.org

Антония Ганева

Социален асистент
a.ganeva@detebg.org

Антоанета Иванова

Социален асистент
a.ivanova@detebg.org

Сияна Манова

Социален асистент
s.manova@detebg.org

Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ – Пловдив

Мария Мадарова

Мениджър "Администрация и управление на собствеността"
m.madarova@detebg.org

Стела Александрова

Мениджър "Социални и интегрирани услуги"
s.alexandrova@detebg.org

Цветелина Ганева

Главен експерт "Ранно детско развитие"
tz.ganeva@detebg.org

Мария Неделчева

Старши социален работник
m.nedelcheva@detebg.org

Сибила Славчева

Специалист в социална услуга
s.slavcheva@detebg.org

Маргарита Чернева

Експерт "Социални и интегрирани услуги"
m.cherneva@detebg.org

Борислава Демиркова

Социален работник
b.demirkova@detebg.org

Мариела Илевска

Социален работник
m.ilievska@detebg.org

Стоян Николов

Рехабилитатор
s.nikolov@detebg.org

Даяна Сталева - Атмаджова

Психолог
d.staleva@detebg.org

Михаела Мерчева

Психолог "Ранна детска интервенция"
mihaela.petkova@detebg.org

Цветелина Вълкова

Експерт "Администрация"
ts.valkova@detebg.org

Милена Земярска

Офис асистент
m.zemyarska@detebg.org

Моника Делчева

Рехабилитатор
m.delcheva@detebg.org

Александра Сеферова

Логопед
a.seferova@detebg.org

Славка Сливова

Хигиенист

Петко Гайдаров

Логопед

Катрин Христова

Специалист "Ранно детско развитие"

Ралица Горанова

Специалист "Ранно детско развитие"

Детска къща

Мариана Соколова

Ръководител "Детска къща"
m.sokolova@detebg.org

Янка Маркова

Социален работник
y.markova@detebg.org

Корнелия Донова

Детегледач

Росица Григорова

Детегледач

Снежанка Атанасова

Детегледач

Гергана Цекова

Детегледач

Емилия Вучева

Детегледач

Мариела Гигова

Детегледач

Теодора Миркова

Детегледач

Лариса Шишкова

Детегледач

Иванка Георгиева

Детегледач

Мисия Украйна

Весела Ананиева

Координатор в защитени пространства
v.ananieva@detebg.org

Людмила Стеблетска

Старши преводач, културен медиатор
l.stebletska@detebg.org

Наталия Ромалийска

Културен медиатор в защитени пространства
n.romaliyska@detebg.org

Юлия Мелниченко

Фасилитатор в защитени пространства
y.melnichenko@detebg.org

Татяна Милосавлевич

Социален работник
t.milosavlevich@detebg.org

Алевтина Сигида

Хуманитарен работник
a.sigida@detebg.org

Ангелина Стоянова

Културен медиатор в защитени пространства
a.stoyanova@detebg.org

Елена Дерменжи

Фасилитатор в детски групи
e.dermenzhi@detebg.org

Лазо Зисовски

Старши социален работник - гр. Пловдив
l.zisovski@detebg.org

Петро Гороз

Културен медиатор - гр. Пловдив
p.goroz@detebg.org

Марина Дешко

Фасилитатор в защитени пространства - гр. Пловдив
m.deshko@detebg.org

Валентина Дичева

Културен медиатор - гр. Пловдив
v.dicheva@detebg.org

Росица Петрова

Културен медиатор - гр. Пловдив
rositsa.petrova@detebg.org

Колеги, в отпуск по майчинство

Важна част от екипа са нашите колеги в отпуск по майчинство.

Фондацията подкрепя своите служители в една от най-важните им роли в личен план, като създава сигурна среда и възможност за гъвкавост.

Към момента за новите членове на своите семейства се грижат:

Екатерина Дурева

Специалист "Организационно развитие и проекти"

Елиана Видинова

Специалист "Управление на човешките ресурси"