„Рейнарс Алуминиум България” с инвестиции в сбъдването на детски мечти

Анатоли Павлов, Генерален мениджър за България, Reynaers Aluminium BV, Belgium

May 24 2022

Каква беше първата Ви среща с фондация „За Нашите Деца”?

За фондацията разбрах от г-жа Капка Стойкова от Development Zone (по онова време член на УС на фондацията), която организира и първата среща в Комплекса за ранно детско развитие в София, който тъкмо беше на финала на строителните работи по реновиране на материалната база. Там се запознах с екипа, дейността и проблемите. Случи се в предпандемичната 2019-та година и когато няколко месеца по-късно Covid-19 прекъсна нормалността, фондацията изпитваше сериозни трудности с финансирането и съответно осъществяването на ремонтнно-възстановителните работи за КРДР в Пловдив – имаше спешна нужда от помощ.

Как „Рейнарс Алуминиум България” ЕООД подкрепя работата на фондация „За Нашите Деца” до момента?

През пролетта на 2020-та година, за КРДР в Пловдив беше събрана едва малко над 10% от нужната сума, а фондацията вече беше сключила 10-годишен договор с Общината за сградата и плащаше наем, въпреки невъзможността да я ползва поради окаяното й състояние към онзи момент. Тъй като бизнесът на нашата компания е в строителството (Reynaers е световен лидер в дизайна и маркетирането на висококачествени алуминиеви системи за сградно строителство – дограми, окачени фасади и т.н.), веднага реших да помогнем – финансово и с контакти. Екипът ни се ангажира и лично по много от въпросите и се радвам, че допринесохме бързо да се обединят усилията на няколко компании, ремонтните работи започнаха само няколко месеца по-късно, а от лятото на 2021-ва година центърът вече функционира в изцяло обновените помещения!

Запознахме се и видяхме отдадеността на хората от фондацията и огромните усилия, които полагат, за да помагат на децата и родителите. Видяхме смисъла на тяхната работа, ето защо продължаваме да помагаме и по други от проектите и активностите на фондацията.

Вие сте златен спонсор на благотворителната вечер „Приказка за децата на Пловдив”, чиято цел е да обедини местната общност около идеята, че пловдивските деца имат право на шанс за развитие на потенциала си от най-ранна възраст. Защо избрахте да бъдете спонсор на това събитие?

Благодарни сме, че има хора като Иванка Шалапатова и нейния екип, които полагат огромни усилия за децата в риск и работят за тяхното отглеждане в семейна среда, а не в институции. Деинституционализацията е процес от изключителна важност за бъдещето на тези деца и за цялото ни общество. Демографският срив у нас е много сериозен, а децата са бъдещето на България. Считам, че е наш дълг да помагаме с каквото можем и затова и партньорството ни се задълбочава. Всички ние бихме се радвали и държавата сериозно да обърне внимание на тези проблеми. Рейнарс Алуминиум България ще продължава да помага на каузите на Фондацията, за да се сбъдват мечтите на хиляди деца всяка година!

Become a donor and create

the Change

for children of Bulgaria

Donate now * Become individual or corporate donor. You can support us with a one-time donation or monthly donations.