fbpx

Конференция „България расте с децата си: Изграждане и развитие на професионални компетентности на работещите с деца в ранна детска възраст в България“

26 февруари, 2021 00:00

Фондация „За Нашите Деца“ е домакин на международен форум, посветен на професионалистите, които работят с деца на възраст 0-7г. в секторите образование, здравеопазване и социална защита.

Конференцията се провежда в рамките на проекта „България расте с децата си“ с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП.

Тя е важен етап в застъпническа дейност на Фондация „За Нашите Деца“ за усъвършенстване на политиките за ранно детско развитие в България и развитието на професионалистите, работещи с деца в ранна възраст.

Основната цел на проекта е подобряване на качество то на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.

Сред говорителите на конференцията са представители на международни организации; водещи европейски учени с принос към формиране на политиките за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст на Европейския съюз; учени и университетски преподаватели от България, които обучават бъдещите специалисти; представители на Европейската комисия.

Доклад

Резюме

Програма

Доклад „Състоянието на работната сила в сферата на ранното детско развитие в България. Резултати, заключения и препоръки“

Пълният основен доклад на д-р Наталия Михайлова, ръководител изследването може да прочетете тук:

Състоянието на работната сила в сферата на ранното детско развитие в България. Резултати, заключения и препоръки

Официални приветствия

д-р Иванка Шалапатова

Изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“

Елиза Ферейра

Европейска комисия, Комисар по въпросите накохезията и реформите

Деница Сачева

Министър на труда и социалната политика

Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

Светлана Йорданова

Заместник-министър на здравеопазването

д-р Елеонора Лилова

Председател на Държавната агенция за закрила на детето

Панелисти

доц. Велина Тодорова

Комитет за правата на детето към ООН
***
Задълженията на държавата, произтичащи от Конвенцията за правата на детето и ролята на професионалистите в сферата на ранното детско развитие за реализирането на тези права.

***
Доцент по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, дългогодишен учен в Института за държавата и правото, член на Секцията по гражданскоправни науки, признат експерт в областта на правата на детето, на семейното и наследственото право като цяло.

д-р Ян Пеетерс

Старши изследовател
***

Системните измерения на компетентностите на работната сила в сферата на ранното детско развитие през призмата на актуалните Европейски политики и практики.
***
Един от основателите на Центъра за изследвания и иновации в сферата на ранното детско развитие към университета на град Гент, Белгия и негов директор от 1989г. Водещ изследовател в сферата на качеството на работната сила в ранна детска възраст

д-р Джейн Муита

УНИЦЕФ България
***
Компетентностната система на УНИЦЕФ за развитието на професионалистите, работещи с деца в ранна детска възраст и прилагането на подходи, основани на правата на детето. Поуки от работата в България и препоръки за развитие на ефективна работна сила.
***
Д-р Муита е представител на УНИЦЕФ за България. Била Заместник-представител на УНИЦЕФ в Зимбабве, Руанда и Малави. Притежава бакалавърска степен по медицина и хирургия, и магистър по педиатрия от Университета в Найроби, както и магистърска степен по обществено здраве от университета „Джонс Хопкинс“, САЩ.

д-р Ариана Лазари

Болонски университет, Италия
***
Професионалните общности за взаимно учене като инструмент за развитие на работната сила.
***
Д-р Лазари има богат професионален и академичен опит в сферата на ранното детско развитие в Италия, Обединеното кралство, Ирландия и Швеция. С множество изследвания в сферата на професионализацията и професионалното развитие на специалистите в сферата на РДР и политиките в областта.

проф. д-р Пол Лизман

Преподава образование и педагогика в Утрехтския университет
***
Професионализацията на работната сила за подобряване на качеството и приобщаващия характер на образованието и грижите в ранна детска възраст.
***
Съветва националните и местние власти в Нидерландия относно политиките за ОГРДВ, както и по отношение на профисионализацията и качеството на работната сила.

проф. Йохана Ейнарсдотир

Университет на Исландия
***
Правото на мнение на децата за образованието и грижите в ранна детска възраст и въздействието на мнението на децата върху професионалното развитие на хората работещи с деца в ранна възраст.
***
Сред водещите изследователи по темата за ОГРДВ и мнението на децата в Исландия и Скандинавските страни. Дългогодишен ръководител на департамента за продължаващо професионално развитие на Колежа за предучилищна педагогика. С активна роля в разработване на политиките за ОГРДВ в Исландия.

д-р Даниела Величкова

Преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“
***
Нови подходи в образованието на медицинските сестри през практиката на ЮЗУ.
***
Д-р Величкова има богат професионален и академичен опит в образователната, здравната и социалната сфера

доц. Росица Симеонова

Заместник-декан на факултета по Педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“ и преподавател в катедра „Социална работа“.
***
Формиране на компетентности в академичното образование на социалните работници. Баланс на теория и практика.
***
Има дългогодишен изследователски опит в сферата на управлението на персонала и качеството в организациите за социална работа.

Снежана Радева

Психолог и консултант по ранно детско развитие към УНИЦЕФ България

д-р Иванка Шалапатова

изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“
***
Формиране и развитие на компетентностите за подкрепа на ранното детско развитие
***

Партньори