fbpx

Настоятелство

Божидар Нейчев

Божидар Нейчев има 25-годишен опит в консултирането на клиенти в ключови приватизационни и частни сделки в различни сектори в региона, стратегически анализи за навлизане и оттегляне от пазара, преструктурирания, ликвидационни и заздравяващи услуги, както и оказване на съдействие при сливания и придобивания. Има местен и международен опит. Той е един от старшите съдружници на PwC (Прайсуотърхаускупърс) за Централна и Източна Европа. През последните две десетилетия е основал или развил повечето от офисите на фирмата на Балканите.

Анелия Димова

Анелия Димова е с дългогодишен ръководен опит в областта на управлението на хора в големи мултинационални компании и част от отговорностите й включва политиките по управление на корпоративната социална отговорност. Участва и ръководи проекти, насочени към подпомагане на местни общности, деца със специални потребности, образователни проекти.

Доц. д-р Велина Тодорова

Доц. Велина Тодорова е член на Комитета по правата на детето на ООН от 2016 г. Юрист по професия и преподавател по „Гражданско и семейно право“ в Пловдивски университет и Българска академия на науките, доц. Тодорова е превърнала е каузата за щастливо детство в своя професия. Приятел на фондация „За Нашите Деца“ от дълги години, през 2016 г. тя беше патрон на най-голямото ни годишно благотворително събитие Вечер на добродетелите.

Диана Митева

През последните почти тридесет години Диана Митева работи в банковия сектор в България. От 2006 до края на 2022 г. ръководи „Банкиране на дребно“ – най-големия бизнес на Банка ДСК. От 14 години е основател и дългогодишен Председател на УС на Дамски форум България – неправителствена организация в подкрепа на жените в България с редица законодателни инициативи и дарителски кампания в полза на деца в неравностойно положение, подкрепа на деца и юноши в сферата на образованието.

Евгений Кънев

Евгений Кънев досега подкрепяше фондацията като член на нашия Консултативен съвет. Той е управляващ съдружник в Инвестиционно-финансова консултантска компания „Маконис“, чиято дейност е насочена към консултиране на сделки с компании, бизнес оценки, банкиране.

Цветомир Узунов

Финансистът Цветомир Узунов е професионалист с 20 години опит в областта на финансите и управлението на риска. Дългогодишен финансов директор в ING България, понастоящем CFO в Discordia AD, най-голямата транспортна и логистична компания в страната.

Юлианна Гюрова

Юлианна Гюрова, представител на Интерлогистикс Холдинг Лимитед София ЕООД, е дългогодишен съмишленик на фондацията и се присъединява към Настоятелството през 2022 г. Тя споделя, че за нея фондация „За Нашите Деца“ е значима и достойна кауза, откриваща пред нея възможност да отдаде време и енергия, да допринесе към общите усилия на всички съмишленици, за да могат заедно да случат добрата промяна.