1600 деца и семейства се довериха на фондация „За Нашите Деца“ през изминалата година

През 2018 г. фондация „За Нашите Деца“ продължи да работи за това всяко дете в България да живее в сигурна семейна среда.

февруари 21 2019

През 2018 г. фондация „За Нашите Деца“ продължи да работи за това всяко дете в България да живее в сигурна семейна среда. Екипът на организацията вярва, че единствено семейството може да даде стабилната основа за успешното развитие на детето и че единствено в семейство то може да получи равен шанс и да се радва на пълноценен живот.

Близо 1600 деца и семейства се довериха на фондация „За Нашите Деца“ само през изминалата година. Експертите ни работиха с над 1400 деца и семейства в центровете за обществена подкрепа в София и Пловдив, Центъра по приемна грижа и Центъра ни за настаняване от семеен тип „Детска къща“. 1314 деца в биологични, осиновителни и разширени семейства ползваха услугите и експертиза ни, 53 деца намериха любов и грижа в 36 приемни семейства, които подкрепяме, a 11 бебета посрещнаха първите си месеци в уюта и топлината на „Детска къща“.

Предотвратяване на раздялата и реинтеграция

През 2018г. екипът ни работи по над 340 случая на превенция на изоставянето на деца. Благодарение на отдадеността и професионализма на социалните ни работници, от раздяла с родното семейство спасихме 298 деца в ранна възраст. Помогнахме на новородени и техните семейства, на многодетни семейства, семейства живеещи в бедност, родители с увреждания или зависимости, семейства на деца с увреждания или здравословен проблем, както и семейства на недоносени бебета.

Чрез програмите ни за семейна подкрепа работихме и с 8 деца, настанени в семейства на роднини и близки; 15 осиновени деца и техните семейства; 11 деца жертви на насилие; 15 деца в риск от отпадане от училище; 12 деца с трудно поведение.

Подкрепихме 60 деца и родители в процес на реинтеграция.

 

Социализиращи дейности и обучения

Общо 144 деца включихме в различни социализиращи дейности – театрални постановки, куклен театър, бебешка опера, екскурзии и излети, пикници сред природата и др. Докато се забавляваха и играеха, децата се учеха да общуват, да споделят, изграждаха по-силна емоционална връзка с грижещите се за тях възрастни.

 

И през изминалата година организираните от нас безплатни курсове за родителски умения продължиха да се радват на голям интерес и посещаемост. Нашите експерти обучиха 105 кандидат-осиновители, които вече са готови да дадат любящ дом и втори шанс на много деца. За екипа на фондацията много важна част от работата с родители е ранното идентифициране на проблеми и предизвикателства, свързани с грижата за деца, и оказване на навременна подкрепа за справянето с тях. Това включва подкрепа на родителите дори преди раждането. През 2018 г. проведохме 40 курса за родителски умения, в които участие взеха 227 бъдещи и настоящи майки и татковци.

Една от отличителните черти и причина да сме предпочитан доставчик на услуги е високото ниво на качество и експертиза на екипа ни. Наше вярване е, че специалистите трябва регулярно да обновяват и надграждат своите знания, за да са по-добри в подкрепата към децата и семействата. През 2018-та година подкрепихме 91 специалисти с разнообразни тренинги и обучения, с които те повишиха своите компетенции.

Резултати

Подкрепата към биологични, роднински и осиновителни семейства, която фондацията извършва по международно утвърдена методика, се отразява позитивно върху децата, категорично сочат изследванията на качеството на нашите услуги. В резултат на работата ни при 115 от оценените 176 деца е констатирана положителна промяна, родителите им полагат необходимите грижи за тях и посрещат адекватно нуждите им. Родителите на 61 от децата все още се нуждаят от нас. Работихме усилено за изграждането на емоционална връзка между родителите и техните деца. 139 деца в риск от изоставяне останаха в родните си семейства.


От създаването си преди 27 години до момента фондация „За Нашите Деца“ е подкрепила повече от 12 800 деца, семейства и специалисти.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.