20 кандидати за приемни родители за изоставени бебета регистрира Центъра за обществена подкрепа „Света София”

20 семейства, които искат да приемат изоставени бебета и деца до три години участваха в първата информационна среща на кампанията „Приеми ме у дома!”.

ноември 13 2008

20 семейства, които искат да приемат изоставени бебета и деца до три години участваха в първата информационна среща на кампанията „Приеми ме у дома!”.

 

Инициативата има за цел да набере достатъчно кандидати, които да полагат грижи за току що родени бебета, за които има риск да бъдат оставени в дом и деца до три годишна възраст, пред които единствената алтернатива е социалната институция. У нас всяка година между 1 500 и 2 000 майки се разделят с новородените си веднага след тяхното раждане, още в родилното отделение. Системата за закрила на детето и социалните служби от своя страна настаняват в социален дом за деца до 3 години малчугани, в чиито семейства е настъпила криза и родителите не могат да се грижат временно или продължително за тях. Това се налага поради липсата на достатъчно социални услуги, в които децата да пребивават временно, докато проблемите пред семействата им се решат и те могат да се върнат обратно у дома.

Фондация „За Нашите Деца” си поставя за цел да специализира приемната грижа за първи път у нас. До момента няма ясен профил на приемничеството, няма приемни семейства, които да се грижат специално за бебета и за деца до тригодишна възраст. Веднага след раздялата между децата и техните родители при раждането или след това, животът им продължава в домове. У нас близо 3 000 деца са настанени в 32 институции в цялата страна. Специалистите на фондация „За Нашите Деца” смятат, че животът в първите години в дом се отразява пагубно на бебетата. Те категорично отричат разпространеното у нас мнение, че децата в първите си месеци и години не разбират и не осъзнават какво се случва. Според психолозите и социалните работници от Центъра за обществена подкрепа „Света София” в първите три години се формират най-важните за развитието на личността фактори: доверието, привързаността, автономността, усещането за сигурност и инициативността.

Кампанията за приемни родители „Приеми ме у дома!” си поставя за цел да открие, обучи и предложи за одобрение минимум 40 кандидати за приемни родители. Специалистите на Центъра за обществена подкрепа „Света София” ще бъдат до всеки кандидат от подаването на заявлението до одобрението и настаняването на дете в семейството, както предполага политиката на фондация „За Нашите Деца”. Неправителствената организация има дългогодишен опит в подкрепата на приемни семейства. През 1997 година с проекта си „Деца и семейства”, който се реализира в страната със специален пилотен статут, даден от тогавашното правителство, фондацията за първи път у нас въвежда приемната грижа. Това се случва без действащо законодателство, без система за закрила на детето, но дава своите уникални резултати. 9 приемни семейства, сред които няколко от ромски етнически произход, взимат у дома деца, настанени в социални домове в Пловдивско и Хасковско.

Всеки, който желае да получи повече информация за приемната грижа, може да се свърже с Центъра за обществена подкрепа „Света София” или да участва в информационните срещи:

19.11.2008 г. – 18.00 часа
26.11.2008 г. – 18.00 часа
05.12.2008 г. – 18.00 часа

Срещите се провеждат в Центъра за обществена подкрепа „Света София”:

1000, София
Ул. Гюешево 21
тел. 02/822 35 10

mail: centre.sofia@detebg.org

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.