21 бъдещи социални работници трупат знания „на терен”

21 ученици от 135 специализирано средно училище ”Ян Амос Коменски” с професионален профил „сътрудник социални дейности“ се включиха в обучителните курсове на Центъра за обществена подкрепа “Св. София”.

март 12 2009

21 ученици от 135 специализирано средно училище ”Ян Амос Коменски” с професионален профил „сътрудник социални дейности“ се включиха в обучителните курсове на Центъра за обществена подкрепа “Св. София”. Младите специалисти, под ръководството на Димана Ветова, с помощта на социални работници от центъра, се запознават с въпросите, отнасящи се до безопасния секс, ефективна контрацепция, бременността, семейно планиране и др. Целта е младежите да споделят знания и опит през интерактивното участие в курса и влизане в ролята на клиенти. Част от учениците, които участват в курса, са заявили своето желание да се включат доброволно в дейностите на центъра, като така ще имат възможността да практикуват професията и да надграждат върху вече усвоените знания. По време на едно от обученията, младите бъдещи “социални работници” споделиха, че за тях е много увлекателен начина, по който им се преподава информацията. Срещите между социалните работници на центъра и техните бъдещи колеги ще продължат.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.