24 часова безплатна помощ за приемни родители и осиновители ще предлага Центъра за обществена подкрепа „Света София“

Социалният министър Емилия Масларова връчи договора за безвъзмездна финансова помощ, с който започва проекта „Семейство за всяко дете“.

януари 10 2009

Социалният министър Емилия Масларова връчи договора за безвъзмездна финансова помощ, с който започва проекта „Семейство за всяко дете“.

300 деца, настанени в приемни семейства, осиновени деца, приемни семейства и осиновители, кандидати за приемни семейства и осиновители от цялата страна ще използват в рамките на една година безплатно услугите на специални екипи от социални работници, фамилни терапевти и психолози. Това ще стане възможно след като у нас бъде създаден специален екип в Центъра за обществена подкрепа „Света София”, който ще подкрепи процеса на развитие на алтернативната семейна грижа за деца в риск. Проектът е финансиран от програма ФАР 2006 – „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”.

В рамките на проекта „Семейство за всяко дете” ще бъдат обхванати всички приемни семейства в столична община и в страната. В столицата те ще използват услуги, които са им нужни – психологическо консултиране, брачна терапия, посредничество през социалните служби и други. Приемните родители от цялата страна ще имат възможност както да участват в национална среща, така и да използват 24-часови телефонни консултации. По този начин помощта за приемни родители няма да свършва в рамките само на работно време на отделите за закрила на детето. Горещият телефон ще дава съвети за това как родителите да се справят с трудното поведение на децата, както и консултации за хранене, здравословно състояние и други.

Децата, настанени в приемни семейства, ще могат да получат подкрепа и след настаняването, тъй като у нас не се отчитат емоционалните и психични последствия върху детето, което напуска социален дом за деца или се разделя със семейството си. Освен безплатни консултации, специалистите ще помагат и на отделите за закрила на детето да изпълняват по правилата процесите на напасване и настаняване в приемно семейство.

Консултиране и кризисна подкрепа са основните услуги, които ще се предоставят на кандидатите за осиновители и осиновители. Освен това екипът ще въведе за първи път у нас доброволното обучение на бъдещите родители, които взимат изоставени деца. Според законодателството в момента обучението е задължително само за бъдещите приемни родители.

В рамките на проекта „Семейство за всяко дете” ще се проведе и национална кампания за популяризиране на приемната грижа. Статистиката показва, че у нас са идентифицирани 2500 деца, които се нуждаят от приемна грижа. В същото време за 4 години в България са утвърдени над 100 доброволни и 45 професионални приемни семейства. В тях са настанени само 150 деца. У нас процеса на осиновяване се префокусира от „избор на дете за семейството” към „избор на семейство за детето”. Макар че броят на децата за осиновяване е почти равен на броя на регистрираните осиновители, за миналата година са вписани в регистъра 1389 кандидати, а са осиновени 708 деца. Продължава да е много трудно осиновяването на деца с увреждания.

В София, въпреки усилията, последните 5 години броят на децата, настанени в домове, продължава да е висок. Към началото на миналата година Столична община има 9 домове. Децата в тях са 899. За приемна грижа и осиновяване най-подходящи са децата в ранна детска възраст. На фона на стотиците деца в най-големия град у нас има само 14 доброволни и 2 професионални приемни семейства.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.