32 европейски държави създадоха общи стандарти за грижа за деца, лишени от родителска грижа

32 европейски страни създадоха общи стандарти за грижа за деца, лишени от родителска грижа

юни 15 2007

32 европейски страни създадоха общи стандарти за грижа за деца, лишени от родителска грижа.

От 12 до 14 юни в Брюксел, Белгия, се проведе работна среща между участниците в проекта „Качествени стандарти за деца“ и представители на Европейския парламент.

Дискусията е част от финалните дейности на проекта „Quality4Children“. Той се изпънява от FICE, IFCO и SOS Kinderdorff.

Преди три години инициаторите на проекта си поставиха за цел с помощта на 32 – ма координатори от цяла Европа да създадат единни, европейски стандарти за грижа за деца, които не живеят с родителите си, а са настанени в домове или под приемна грижа.

Българският екип се управява от националния координатор Иванка Шалапатова, а в него влизат държавни и независими експерти, служители на отговорните министерства и представители на неправителствени организации. Във всички 32 национални екипи участват и млади хора, които са живели в извънсемейна грижа – приемни семейства, детски домове и др.

На срещата с представителите на Европарламента от българска страна участваха националният координатор Иванка Шалапатова, членът на Националния екип Александър Миланов и председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ширин Местан.

Срещата беше организирана от екипа на проекта и се ръководи от евродепутата Лиси Грьонер, която е от Група на социалистите в Европейския парламент, Германия.

Приветствие към участниците в проекта направи Бенита Фереро-Валднер, европейски комисар по външните отношения и политиката за съседство.

По време на събитието в Европейския парламент бяха представени стандартите, които са изработени на базата на личните истории на всички участници в процеса на грижа – деца и младежи, биологични и приемни родители, социални работници и специалисти, чиновници и др. Дискусиите начертаха действията, които ще предприемат европейските власти, за да наложат стандартите като препоръчителни за всяка страна – член.
Ръководителят на Националния екип на България Иванка Шалапатова, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ширин Местан и евродепутатът Лизи Грюнер (от дясно на ляво)

Повече информация за проекта можете да прочетете тук:http://www.quality4children.info

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.