41 бебета и деца до 3 години не отидоха в дом след намесата на социалните ни работници

13 бебета не отидоха в дом благодарение на социални работници и психолози в родилните отделения в гр. София. Кампанията „Не ме изоставяй!” на фондация „За Нашите Деца” се бори с изоставянето на новородени веднага след тяхното раждане.

март 02 2009

13 бебета не отидоха в дом благодарение на социални работници и психолози в родилните отделения в гр. София. Кампанията „Не ме изоставяй!” на фондация „За Нашите Деца” се бори с изоставянето на новородени веднага след тяхното раждане. Други 34 деца до тригодишна възраст останаха със семействата си въпреки риска от изоставяне. Това стана ясно на пресконференция за обявяването на резултатите от Кампанията „Не ме изоставяй!“. В пресконференцията участваха: Иванка Шалапатова (директор, „За Нашите Деца“), Елка Налбантова (програмен директор, фондация „За Нашите Деца“, д-р Валентина Григорова (зам.-директор, АГ болница „Света София“), Елица Рангачева (социален работник, ЦОП „Света София“). По данни на Агенция за закрила на детето близо половината от децата, които постъпват в социалните домове за деца са бебета или на възраст до 3 години. Не малък брой от тях са с тежки увреждания и имат нужда от специализирана помощ, която не може да бъде осигурена от всяка една от 32-те институции за изоставени деца до 3 години в страната. Освен това държавата отделя всяка година по 7 000 лева за едно дете, което е настанено в социалната институция. Експертите на фондация „За Нашите Деца” изчисляват, че превенцията на изоставянето е доста по-евтин механизъм – емоционалната, психологическата и материалната подкрепа на родилки в риск, които са на прага на решението да се разделят с бебетата си, за една година струва не повече от 2 300 лева. Според фондацията отглеждането на деца в домове е пагубно за тяхното развитие. Детето формира моделите си на поведение до едногодишна възраст и ако през това време се намира в дом, не може да ги изгради. Увеличава се периодът, в който децата престояват в институции.

Дете, което няма да бъде осиновено, прекарва в социален дом 14 години. Когато излезе, то е неприспособимо към живота навън, затова търси подобни институции, като дом за възрастни хора или дори затвор. Изоставянето на дете има ефект и върху семейството. Ако родители са изоставили първото си дете, голям е шансът те да изоставят и второто си дете. Всички изоставени деца „струват“ 600-800 лева на месец. За тези пари обаче те получават грижа-заместител, която няма да ги подготви за по-нататъшното им развитие. Според статистика от 2006 г. България е на първо място по изоставяне на деца до тригодишна възраст.

В България има 32 дома за деца до 3 години. 69,5% от капацитета им е запълнен. 2083 са новородените и децата до тригодишна възраст, които са постъпили в дом за бебета само за една година. През 2007 г. шест от децата са пълни сираци, 27 са полусираците. Най-много – 1787, са деца на самотни родители, а 1516 са деца на безработни родители. 502 деца остават в дома за повече от три години. 1180 от децата в домовете за бебета са под една година към 2007 г. В рамките на кампанията “Не ме изоставяй!” експертите на фондация “За Нашите Деца” са подпомогнати 37 бебета и 6 бременни жени. 12 бебета не са постъпили в домове, защото са подкрепени майките и семействата им от екипа по проекта. 1 от бебетата е във висок риск и е в процес на наблюдение.

Социалните работници на фондацията са помогнали и на 6 бебета с увреждания и техните семейства. 18 случая на превенция са заявени в общността – кварталите, семействата на родителите в риск. В рамките на кампанията “Не ме изоставяй!” 5 400 семейства ще бъдат подкрепени с Книжката за родилки, като форма на първична превенция за развитие на родителски умения. Като част от методологията на фондацията са изработени и въведени са стандарти за конслутиране на жените в родилно отделение, включително критерии за достъп до услугите и Анкета за отбелязване на основна информация от консултиране в Родилно отделение. Постигната е и предварителна дотговореност с Майчин дом за партньорство по случаите на изоставяне на бебета в родилни и педиатрични отделения на болницата.

Вижте видео от пресконференцията тук

Общ финансов отчет на кампанията „Не ме изоставяй!“

Финансов отчет от Юни 2008 до Декември 2008

Технически отчет на кампанията „Не ме изоставяй!“

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.