5 семейства искат да приютят изоставени деца

февруари 26 2009

През м. февруари, 2009 г. 5 семейства потърсиха информация от специалистите в ЦОП „Св. София” за това как могат да станат приемни родители. На семействата бе предоставена информация по телефона, след което бяха поканени на среща в Центъра за обществена подкрепа. Три от семействата посетиха центъра и им бе разяснена процедурата за одобряване на приемни родители. Бяха им предоставени въпросници за заявен интерес, които да попълнят с всички членове на домакинството. На всички въпроси, които зададоха кандидатите за приемни семейства бе отговорено професионално и честно. Семействата си тръгнаха от Центъра удовлетворени от получената информация и с въпроси за размисъл.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.