6 деца с трудности в развитието отбелязаха напредък с подкрепата на фондация „За Нашите Деца“ и Международния женски клуб

През месец юни миналата година фондация „За Нашите Деца” стартира проект „По-добър живот за дете в нужда”, финансиран от  Международен женски клуб, който приключи в края на месец декември. 

декември 31 2018

През месец юни миналата година фондация „За Нашите Деца” стартира проект „По-добър живот за дете в нужда”, финансиран от  Международен женски клуб, който приключи в края на месец декември. Шест деца с увреждания и трудности в развитието от гр. Пловдив имаха възможност да посещават иновативни терапии и специални услуги. С децата работи мултидисциплинарен екип от логопед, хидро- и хипотерапевт и специалист „Ранна детска интервенция“, благодарение на който те отбелязаха значителен напредък във физическото, психическото и емоционалното си развитие.

Особено забележителен е прогресът при 2-годишния Атанас, роден с церебрална парализа. В резултат на редовните посещения при хидротерапевт и работата на специалист „Ранна детска интервенция“, момченцето вече може да ходи само и по-свободно да общува с връстници и възрастни. Родителите му, насърчени и подкрепени от нас, станаха по-уверени и спокойни в грижите за него у дома.

Чрез осъществяването на дейностите по проекта фондация „За Нашите Деца“ и Международния женски клуб не само подкрепиха децата и родителите в нужда, но също промениха нагласите на обществото към приемането на деца с увреждания и опровергаха убеждението, че отглеждането на дете с увреждания у дома е невъзможно за семейството. Постигнатите положителни резултати доказват, че при правилна подкрепа на децата със специални нужди и техните семейства, те заемат своето място сред нас и нашите деца и не остават изолирани от обществото.

След края на проекта фондацията продължава да работи с тези деца и да подкрепя техните семейства.

 


Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете да има щастливо детство в сигурна и любяща семейна среда. Организацията предоставя широка палитра от висококачествени интегрирани социални услуги на деца в ранна възраст и подкрепя техните родители, за да могат семействата да преодоляват трудностите, които срещат.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.