Бизнесът говори за правото на детето да расте в семейство

На 27 май фондация „За Нашите Деца“ стана домакин на бизнес закуска на тема: „Децата имат право да растат в семейна среда: имаме ли роля да осигурим това право“, в която участие взеха представители на корпоративния сектор.

май 27 2015

На 27 май фондация „За Нашите Деца“ стана домакин на бизнес закуска на тема: „Децата имат право да растат в семейна среда: имаме ли роля да осигурим това право“, в която участие взеха представители на корпоративния сектор. Своята позиция по темата изразиха д-р Ивелина Герова – Национален оперативен мениджър „Детско хранене“ в Нестле България, Вероника Боева – съдружник в I DO Advertising и J Point Group, Жюстин Томс – директор „Бизнес развитие“ в ABC Design&Communication и Борис Колев – Изпълнителен директор на CSR.bg и JT International.

Всяко дете има право да живее в семейство, да се развива и расте обичано и закриляно. Но чия отговорност е спазването на това право и има ли роля бизнесът за разрешаването на наболели социални проблеми, свързани с детското благосъстояние, раздялата на децата от родителите им в първите мигове от техния живот поради бедност, увреждане или социално изключване, закриването на социалните институции за деца и др.? Какво означава качествена грижа за дете в семейство – било то биологично, приемно или осиновително? На тези и други въпроси търси отговор бизнесът по време на дискусията, която е част от проекта „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“.

Участниците се обединиха около мнението, че бизнесът може да бъде двигател за социална промяна и често пъти именно компаниите са тези, които работят за споделена отговорност в обществото, доказателство за което е положителната тенденция през последните години в страната ни бизнесът и неправителствения сектор все по-често да развиват успешни модели на сътрудничество и проекти с дългосрочен и устойчив ефект върху обществото. Като основна пречка пред компаниите да припознаят НПО сектора като устойчив партньор в съвместни инициативи, присъстващите посочиха липсата на доверие и недостатъчно прозрачния начин на работа при някои от организациите.

Закуската за дискусията беше любезно предоставена от Dat’s Tasty – автентични сладкиши от Дания.

„Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“ е проект, който цели да насърчи гражданското включване в каузите на неправителствения сектор и да повиши обществена ангажираност към спазването на правата на децата. Проектът се фокусира в регионите Благоевград, Варна, Монтана и Пловдив.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg);

Проект „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“, който се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.