Център за обществена подкрепа ,,Св. София‘‘ открива ,,Библиотека на играчката’’

Благодарение на съвместен проект между фондация ,,За Нашите Деца‘‘ и Световната фондация за деца без родители през декември 2014 г. бе открита ,,Библиотека на играчката‘‘ в Център за обществена подкрепа ,,Св. София‘‘.

декември 17 2014

Благодарение на съвместен проект между фондация ,,За Нашите Деца‘‘ и Световната фондация за деца без родители през декември 2014 г. бе открита ,,Библиотека на играчката‘‘ в Център за обществена подкрепа ,,Св. София‘‘.

,,Библиотека на играчката‘‘ предлага интересни възможности за игри и насърчава родителите да отделят повече време на децата си , играейки заедно, което допринася за развитието на техния пълен потенциал. Игрите, освен начин за забавление, са и изглючително важна част от развитието на всяко дете, като спомагат за научаване на нова и полезна информация.

,,Библиотека на играчката ‘‘ разполага вече с 80 играчки, предназначени за развитието на деца от 0 до 3 годишна възраст и от 3 до 5 годишна възраст. Всяка от играчките съдържа карта с насоки за използване, подходяща възраст и специфика. Те целят да допринесат за напредъка на децата в различни области – разпознаване, ориентация, социално-емоционално общуване, комуникация, физически упражнения. Световната фондация за деца без родители (WWO) е партньор на Beleduc, социално отговорна немска компания за играчки, и техния дистрибутор в България – Пумпелина, които подкрепят инициативата и предоставят играчки с образователна цел, отговарящи на най-високите стандарти за безопасност.

WWO е основана през 1997 г. от д-р Джейн Аронсън, е международна неправителствена организация, чиято мисия е да промени живота на деца, лишени от родителски грижи, и деца в неравностойно положение като им помага да се превърнат в пълноценни членове на обществото. Освен работата в частни домове, организацията си сътрудничи и с обществени организации, за да осигури по-добро развитие на деца със специални нужди чрез терапии и обучения.

,,Библиотека на играчката‘‘ предоставя на разположение безвъзмездно играчките на всички желаещи родители и деца.
За допълнителна информация:
Център за обществена подкрепа ,,Св. София‘‘
Кв. Гюешево № 21 ( Дом за медико-социални грижи ,,Св. София‘‘)
Тел./факс:02/ 822 35 10
E-mail: centre.sofia@detebg.org

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.