Центърът за обществена подкрепа „За деца и родители“ в Пловдив предотврати изоставянето на 46 бебета през годината

46 бебета не бяха изоставени от майките си веднага след раждането им благодарение на навременната намеса на социални работници от Центъра за обществена подкрепа „За деца и родители“ в Пловдив към Фондация „За Нашите Деца“.

декември 22 2015

46 бебета не бяха изоставени от майките си веднага след раждането им благодарение на навременната намеса на социални работници от Центъра за обществена подкрепа „За деца и родители“ в Пловдив към Фондация „За Нашите Деца“. По Програмата за превенция на изоставянето специалистите работят заедно с родилните отделения на 3 болници, една от които – частна. Две бебета са спасени от изоставяне само през декември, а с три бременни жени се работи и в момента с превантивна цел.

В единия от последните случаи за Центъра през тази година, майката е била наркозависима в предходен период от живота й. В родилното отделение социални работници се срещат с нея и с мъжа, който се определя за биологичен баща на детето. След консултиране и работа с психолог, бебето е изписано с тях, а Отделите за закрила на детето в Пловдив и Асеновград, където живеят родителите, са уведомени за случая. От Центъра „За деца и родители“ са написали препоръки кои сфери от семейството е важно да бъдат наблюдавани и в бъдеще, за да е защитено детето.
Вторият декемврийски случай  е свързан с майка, която бяга от родилното отделение след като е родила. След работа със социален работник, сега малчуганът е при биологичните си родители, а те получават подкрепа от местен доставчик на социални услуги.
Наред с трите бременни в риск, специалистите от Центъра за обществена подкрепа развиват родителските умения и помагат в майчинството на 7 непълнолетни момичета, които вече са санали майки. Подкрепени в грижите за децата им са и други 49 семейства с материални и битови затруднения.
Това е само част от равносметката за 2015-та на екипа на ЦОП Пловдив. Той работи и по програмите „Приемна грижа“, „Подкрепа за осиновители“, „Моето голямо семейство“ за настаняване на деца в разширените им семейства, „Отново у дома“ за реинтеграция при  биологичните родители,  „Детство без насилие“, „Мобилна семейна подкрепа на деца в риск в общността“ и „Образование и за мен“ за деца, които са в риск да отпаднат от училище заради бедност.
„Повишаваме капацитета на служителите в нашия екип непрекъснато и за петте години, откакто Центърът „За деца и родители“ съшествува, все по-успешно се справяме с трудните ситуации, които предлага животът. Близо 200 деца и семейства са получили подкрепа от нас през тази година, а това означава, че са получили шанс – децата за живот в закриляща среда, а родителите – за развиване на уменията им“, коментира ръководителят на ЦОП Пловдив Диана Крекманска и в навечерието на Коледа и Нова година от името на целия екип на фондация „За Нашите Деца“.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.