fbpx

„Д-р Йоткер България“ подкрепя развитието на деца със специални потребности, посещаващи Дневен център „Развитие“

януари 19 2024

През януари започна партньорство на „Д-р Йоткер България“ ЕООД и фондация „За Нашите Деца“, насочено към децата с трудности и проблеми в развитието, които посещават Дневен център „Развитие“. През годините фирмата нееднократно подкрепя фондация „За Нашите Деца“, дарявайки от своите продукти за децата в риск, с които фондацията работи.

От септември 2020 Дневният център на фондацията предоставя комплекс от услуги за стимулиране развитието на деца от 0 до 7 г., осигуряване на цялостна грижа за тях през деня, задоволяване на образователните и социалните им потребности, двигателна и логопедична рехабилитация, психологическа подкрепа, организация на свободното време и изграждане на умения за самостоятелност. Всеки месец в трите програми на центъра (целодневна, полудневна и почасова) са обхванати 35 деца с различна степен на умствена изостаналост, с аутистични и други поведенчески разстройства, с ДЦП и други двигателни затруднения.

С дарението Д-р Йоткер България споделя отговорността за уязвимата група деца, за да получават най-добрата възможна развитийна грижа в Дневния център, да преодоляват дефицитите, да изразяват себе си и да изживяват пълноценно повече ценни моменти с близките си. Освен индивидуалната работа с логопед, рехабилитатор, специален педагог и психолог, едно от направленията, в които ще бъде инвестирано дарението, е организиране на различни готварски и арт работилници. Заниманията в тях стимулират творческите способности, въображението и изграждат умения за самостоятелност, допринасят за придобиване на социални умения, включително за общуване и работа в група, за оползотворяване на свободното време и разширяване на кръгозора.

„Като семеен бранд вярваме, че всяко дете освен да бъде обичано и защитавано днес, то трябва да има достъп до необходимите ресурси за неговото развитие, така че да бъде пълноценен и уважаван член на обществото утре.“ – сподели управляващият директор на компанията г-н Ангел Лозев.

Партньорството е част от глобалната политика за устойчивост на „Д-р Йоткер“, която включва ангажименти за подобряване на продуктите в посока опазване на околната среда и здравето на потребителите, за устойчивост на веригата на доставки от сертифициран произход и приобщаване на всички групи от обществото, в това число и деца със специални потребности.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.