Да се дават пари и за преструктуриране и реформиране на социалните домове, а не само при закриването им, предлага фондация „За Нашите Деца“

Почти една година от срещата „За децата – отговорно и ангажирано”,в гр. Русе, по инициатива на президента Георги Първанов, беше организирана втора, която се проведе в резиденция Бояна. На тази среща отново беше поканен директора на фондация „За Нашите Деца” Иванка Шалапатова.

март 31 2009

Почти една година от срещата „За децата – отговорно и ангажирано”,в гр. Русе, по инициатива на президента Георги Първанов, беше организирана втора, която се проведе в резиденция Бояна. На тази среща отново беше поканен директора на фондация „За Нашите Деца” Иванка Шалапатова.

В своето изказване г-жа Шалапатова отрази постигнатото както от фондация „За Нашите Деца”, така и от неправителствените организации, пряко ангажирани с реформата за повишаване благосъстоянието на децата. Тя подчерта, че е подобрен диалога с ресорните министерства, което се отчита от срещите със здравия и социалния министри. Според директора на неправителствената организация, този пряк диалог води до по-добра ефективност на общите усилия за подобряване качеството на живот на българските деца. Като постижение за организацията бе подчертан напредъка в посока предотвратяване постъпването на новородени и деца до 3 годишна възраст в домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД). Фондация „За Нашите Деца” се гордее с резултата – 41 малчугани през 2008 година.

Сред основните предизвикателства, които стоят пред всички участници в реформата, според г-жа Шалапатова, е липсата на делегиране на социално-здравни услуги на други доставчици по примера на делегирането на социални услуги към лицензирани доставчици. Освен това, сериозна пречка е липсата на достатъчно ресурси в системата за закрила на детето. Като пример Иванка Шалапатова подчерта малкия брой социални работници в отделите за закрила на детето, особено след поредните съкращения в системата през 2008 г., което се отрази негативно върху усилията за закрила на детето у нас. Липсата на осигурен достъп до професионална супервизия за специалистите в отделите за закрила на детето е другият „препъни камък” в реформата, защото така не се осигурява адекватна подкрепа, която да им да им помага в управлението на изключително сложни и тежки случаи.

Липсата на финансиране за реализирането на проектите за реформиране, преструктуриране и закриване на институциите е другият болезнен проблем на реформата за децата в риск у нас. Иванка Шалапатова подчерта, че е добре да не се отпускат средства единствено за институциите, които са за закриване, а да се задели фонд от държавния бюджет, който да финансира качествените проекти и на институциите, които са за реформиране и преструктуриране. Тя подчерта факта, че не може да се разчита единствено и само на средствата от европейските фондове – на тях следва да се гледа като помощни финансови инструменти, но не основни, с които да се обслужва реформата. Директорът на фондация „За Нашите Деца” даде пример с готовността на екипите на ДМСГД – гр. Пловдив и на фондацията „За Нашите Деца” за старт на реформата в дома. За това, обаче, пари няма.

„Надеждата ни, както и досега е била, че системните усилия от страна на бизнес, държавни институции, местна власт и граждански сектор ще продължат, а мечтата ни е да стигнем до момента, в който да няма новородени и деца в ранните дни от своя живот, които да постъпват в институции, а да растат в сигурна семейна среда.”, заяви в края на изказването си Иванка Шалапатова.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.