Деца от Могилино за първи път видяха родителите си

На 29 март 2008 г. беше организиран първия ден на „отворени врати“ за родители, които имат желание да посетят децата си.

март 31 2008

На 29 март 2008 г. беше организиран първия ден на „отворени врати“ за родители, които имат желание да посетят децата си. Предварително бяха изпратерни писма и актуални снимки до част от семействата на настанените деца и младежи в Могилино. Четири семейства посетиха дома на 29 март и прекараха няколко часа заедно с децата си. Специалистите, работещи с децата предразполагаха контакта, даваха информация и отговаряха на въпросите на близките. Във всичките четири случая контактите със семействата ще продължат. Планира се провеждането на още два дни на „отворени врати“, когато семействата ще могат да посетят децата и младежите.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.