Деца от столицата искат институциите да защитават по – отговорно правата им

Исканията са регламентирани в Харта за правата на децата от район Възраждане, Илинден и Красна поляна.

декември 19 2006

Исканията са регламентирани в Харта за правата на децата от район Възраждане, Илинден и Красна поляна.

В началото на декември, на кръглата маса „Правата на децата и социалните услуги”, беше представена дейността и резултатите от проекта „Създаване на център за консултиране и подкрепа на деца в риск и техните семейства на район Възраждане, Илинден и Красна поляна“ в гр. София, финансиран от ЕС по програма ФАР „Развитие на гражданското общество“.

Гостите се запознаха с Хартата на децата от трите района, както и с част от създателите й.

Участниците в срещата обсъждаха с децата процеса на създаване на Хартата и идеите, които са заложени в нея. Младите хора имат различни искания към инститиуциите у нас – от това да се уважава мнението им, да бъде вземано предвид при правенето на политиките за деца, до безплатните карти за градския транспорт за ученици и студенти и площадки в кварталните градинки.

В кръглата маса участва и млада майка с новороденото си дете, която разказа как е възнамерявала да изостави бебето си, но след подкрепа от социален работник на „ВсякоДете” е решила да се изправи срещу предизвикателството да го отгледа.

В срещата участваха още настоящите и бъдещи партньори на „ВсякоДете” – фондация „Асоциация Анимус“, представители на Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Отделите за закрила на детето в столицата, Първа Акушеро-Гинекологична Болница за Активно Лечение /ПАГБАЛ/ – „Св. София“, Дома за деца „П. Р. Славейков” и др.

Едно от полезните заключения от кръглата маса е, че трябва да се работи в добро партньорство, за да могат да се предлагат качествени услуги за децата и техните семейства.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.