Детето и семейството – фокус при създаването на нова Стратегия

Детето и семейството трябва да бъдат фокус при създаването на нова Стратегия. Това заяви Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“ по време на 39-то Заседание на Националния съвет за закрила на детето, организирано от Държавна агенция закрила на детето.

май 10 2018

Детето и семейството трябва да бъдат фокус при създаването на нова Стратегия. Това заяви Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“ по време на 39-то Заседание на Националния съвет за закрила на детето, организирано от Държавна агенция закрила на детето.

Членовете на Съвета се обединиха около необходимостта от създаване на работна група, която да изработи нова Стратегия, посветена на детето, но не постигна съгласие дали фокусът на този документ да бъде само детето, или детето и семейството. Представителят на фондация „За Нашите Деца“ подчерта, че е от голямо значение акцентът да е както върху детето, така и върху семейството:

Екипът на фондация „За Нашите Деца“ вярва, че семейството е най-важният капитал в нашето общество и единственият начин, да постигнем качество на живот на българските деца и да се радваме на устойчив растеж, е като инвестираме в качествената, сигурната и развиваща семейна грижа, заяви г-жа Шалапатова.

Тя настоя ключов елемент от новата стратегия да  бъде ранното детско развитие. Нашата организация работи за подобряване на политиките в тази област и е от огромно значение в стратегическия документ тя да бъде застъпена по адекватен начин. Други съществени елементи в новата стратегия трябва да са социалните услуги в общността и начина по който те подкрепят децата и семействата, интегрирания подход в работата на институциите и услугите за деца, продължаването на процеса на деинституционализация, борбата с всички форми на насилие срещу децата и други, каза г-жа Шалапатова.

Нашето общество пое пътя на закриването на специализираните институции и единственият начин, да постигнем качество на живот на българските деца и да се радваме на устойчив растеж е като инвестираме в качествената, сигурната и развиваща семейна грижа.

Време е да осъзнаем, че ако не насърчаваме и подкрепяме родните семейства да посрещнат нуждите и правата на своите деца, ако не насърчаваме приемните семейства и тези на близки и роднини, които да поемат грижата за деца в риск, ако не развиваме качественото осиновяване няма как да преборим демографския срив на нацията.

Очакваме и имаме готовност да се включим в новата работна група и ще питаме и вас – децата, семействата, партньорите ни какво вие искате да се случи в следващите години така, че да дадем силен старт и качество на живот на всяко дете в България!, заяви г-жа Шалапатова.

Повече информация за решенията от Заседанието можете да прочетете в страницата на Държавна агенция закрила на детето ТУК.

 

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.