Детският дом „Света София“ и Центъра за обществена подкрепа продължават заедно

От една година Дома за медико-социални грижи за деца „Света София’’ работи съвместно с Фондация „За Нашите Деца” по проекта „Холистичен модел за грижа на децата от 0-3 години”, който има за цел да преустрои институционалната среда за грижа, да предложи и развие интегрирани услуги на настанените деца и техните семейства. Екипът на Фондация „За Нашите Деца” работи заедно с екипа на ДМСГД „Света София’’ за посрещане на нуждите на децата и техните семейства.

февруари 10 2009

От една година Дома за медико-социални грижи за деца „Света София’’ работи съвместно с Фондация „За Нашите Деца” по проекта „Холистичен модел за грижа на децата от 0-3 години”, който има за цел да преустрои институционалната среда за грижа, да предложи и развие интегрирани услуги на настанените деца и техните семейства. Екипът на Фондация „За Нашите Деца” работи заедно с екипа на ДМСГД „Света София’’ за посрещане на нуждите на децата и техните семейства.

В своята работа двата екипа са обединени около разбирането за активна работа с родителите на децата, постъпващи или вече постъпили в Дома, както и с алтернативните семейства. Социалните работници на Центъра за обществена подкрепа „Света София” подкрепиха родителите на част от настанените деца в ДМСГД „Света София”. Започнаха да работят с тях за повишаване на родителския капацитет и връщането на детето в семейна среда. Тринайсет деца от институцията използват два пъти седмично услугите на детския център, от които десет са включени в социализиращи групи и три деца за индивидуална медицинска рехабилитация. Този проект е предизвикателство за служителите на Дома, които трябва да се адаптират към промените, а всяка промяна е трудна и приета с недоверие.

За преодоляване на трудностите, повишаване на професионалния капацитет и стопиране на професионалното изгаряне, допринесоха психолозите от Асоциация „Дете и пространство’’- партньор на Фондация ”За Нашите Деца”, които оказват психологическа подкрепа на служителите в Дома. От тях се предоставя обучение и супервизия.

Автор: Диана Ринкова, социален работник, ДМСГД

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.