Добрите практики за работа с деца стават стандарти

От 18 до 20 май в София се проведе втора среща на експертните екипи по проекта „Защитени деца в сигурни семейства”, финансиран от фондация ОАК. Проектът има за цел да изведе стандарти за сигурна семейна среда на базата на положителни истории от практика.

май 21 2010

От 18 до 20 май в София се проведе втора среща на експертните екипи по проекта „Защитени деца в сигурни семейства”, финансиран от фондация ОАК. Проектът има за цел да изведе стандарти за сигурна семейна среда на базата на положителни истории от практика.

Обучители бяха д-р Галина Маркова от Нов български университет, д-р Анди Билсън – професор по социална работа в Университета на Централен Ланкшир и Фил Смит – експерт по приемна грижа от FCA, които наблюдаваха и помагаха на експертните екипи в работата им по стандартите.

В рамките на близо четири месеца специалисти от цялата страна питаха деца, живеещи в биологични или приемни семейства, деца в домове и родители какво кара едно дете да се чувства щастливо и защитено в семейството си.

Уникалното на метода е, че търси добрата практика, на базата, на която да изведе стандарт. В рамките на обучението бяха споменати редица принципи, които са нужни на едно дете, за да е спокойно в своето семейство. Като например това, че възрастните винаги трябва да чуват какво им казва детето, да зачитат неговото мнение и интереси и да споделят с него.

Стандартите дават на специалистите в системата за закрила на детето и на семействата методи и предписания за справяне в различни ситуации от живота на детето. Според участници в обучението, най-ценното на стандартите е, че нещата от практиката на социалния работник, могат да бъдат събрани в теория. Това е първият опит в България да се създадат единни критерий за нещата, които са нужни на едно дете да бъде щастливо.

В края на обучението Д-р Галина Маркова каза на експертите от системата за закрила на детето – „ Вашите добри практики ще са основата на стандарти, които ще са полезни не само за вас, като професионалисти, а и за семействата и децата”. Д-р Анди Билсън от своя страна насърчи участниците винаги да търсят позитивната страна на нещата: Когато се фокусираш върху силните страни, ти поставяш себе си в друга парадигма и започваш да търсиш решение, а не да се самосъжаляваш.

В следващите месеци експертните екипи ще започнат да тестват стандартите в тяхната работа, за да може да се прецени кои са работещите предписания

От 18 до 20 май в София се проведе втора среща на експертните екипи по проекта „Защитени деца в сигурни семейства”, финансиран от фондация ОАК. Проектът има за цел да изведе стандарти за сигурна семейна среда на базата на положителни истории от практика.

Обучители бяха д-р Галина Маркова от Нов български университет, д-р Анди Билсън – професор по социална работа в Университета на Централен Ланкшир и Фил Смит – експерт по приемна грижа от FCA, които наблюдаваха и помагаха на експертните екипи в работата им по стандартите.

В рамките на близо четири месеца специалисти от цялата страна питаха деца, живеещи в биологични или приемни семейства, деца в домове и родители какво кара едно дете да се чувства щастливо и защитено в семейството си.

Уникалното на метода е, че търси добрата практика, на базата, на която да изведе стандарт. В рамките на обучението бяха споменати редица принципи, които са нужни на едно дете, за да е спокойно в своето семейство. Като например това, че възрастните винаги трябва да чуват какво им казва детето, да зачитат неговото мнение и интереси и да споделят с него.

Стандартите дават на специалистите в системата за закрила на детето и на семействата методи и предписания за справяне в различни ситуации от живота на детето. Според участници в обучението, най-ценното на стандартите е, че нещата от практиката на социалния работник, могат да бъдат събрани в теория. Това е първият опит в България да се създадат единни критерий за нещата, които са нужни на едно дете да бъде щастливо.

В края на обучението Д-р Галина Маркова каза на експертите от системата за закрила на детето – „ Вашите добри практики ще са основата на стандарти, които ще са полезни не само за вас, като професионалисти, а и за семействата и децата”. Д-р Анди Билсън от своя страна насърчи участниците винаги да търсят позитивната страна на нещата: Когато се фокусираш върху силните страни, ти поставяш себе си в друга парадигма и започваш да търсиш решение, а не да се самосъжаляваш.

В следващите месеци експертните екипи ще започнат да тестват стандартите в тяхната работа, за да може да се прецени кои са работещите предписания.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.