Двама специалисти по ранно детско развитие от фондация „За Нашите Деца“ участваха в обучение за водещи на програмата „Да пораснем заедно плюс“

Специалисти в областта на ранното детско развитие от екипа на Фондация „За Нашите Деца“ бяха поканени да участват в обучение за водещи на програмата „Да пораснем заедно плюс“, организирано от УНИЦЕФ с лектори от Хърватия – Б. Старц, М. Грубич и А. Бохачек.

октомври 30 2018

Специалисти в областта на ранното детско развитие от екипа на Фондация „За Нашите Деца“ бяха поканени да участват в обучение за водещи на програмата „Да пораснем заедно плюс“, организирано от УНИЦЕФ с лектори от Хърватия – Б. Старц, М. Грубич и А. Бохачек.

Програмата „Да пораснем заедно плюс“ е предназначена за родители на деца в предучилищна възраст със специфични потребности. Работилниците са разработени въз основа  на принципите на групи за споделяне на личен опит и развитие, както и на принципа за обучителни групи, в които родителите, съвместно с водещите на работилниците и останалите родители, да обменят информация, знания, умения и подкрепа, които да са от полза за тях при изпълняване на техните родителски отговорности, и да насърчават напредъка и развитието както на родителя, така и на детето.

Основна цел на програмата е да даде повече увереност на родителите, преразглеждайки ценностите, на които почива родителството, запознавайки ги по-детайлно с потребностите на децата и начините те да бъдат удовлетворявани. По време на 11-тте сесии родителите също упражняват комуникативните си умения, базирайки се на собствения си житейски опит с децата в семейството си.

„Обучението беше много полезно и вдъхновяващо. Имахме възможност да разиграем всяка една от работилниците, да се срещнем  с други специалисти в областта на ранното детско развитие от страната, да чуем много препоръки и ценен опит точно от част от създателите на програмата“, сподели впечатленията си от обучението Цветелина Ганева, старши експерт „Ранно детско развитие“ в Центъра за обществена подкрепа „За деца и родители“ на фондация „За Нашите Деца“.

Според Цветелина обучението за лектори е дало много и различна информация за това как може да е по-полезна в работата си със семейства и деца със специални потребности. Същото сподели и Милица Гочева, специалист в областта на ранното детско развитие,  която ежедневно работи с деца със затруднения в развитието и техните родители.

И двете са удовлетворени от участието си, защото им е дало възможност да надградят знанията си за работа с деца със специфични нужди и техните семейства и да бъдат по-ефективни в подкрепата си към тях.

 

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.