fbpx

Фондация „За Нашите Деца“ бе домакин на дискусия за политиките и мерките на местно ниво за изпълнение на Европейската гаранция за децата

октомври 20 2022

На 19 октомври 2022г. в Комплекса за ранно детско развитие – гр. Пловдив, фондация „За Нашите Деца“ бе домакин на дискусия за местните политики и мерки за изпълнение на Европейската гаранция за детето. Събитието се проведе в партньорство с Уницеф България и община Пловдив. Участие в него взеха представители на РУО – Пловдив, РЗИ – Пловдив, детски градини от града и региона, социални и интегрирани услуги за деца и семейства, болница и основно училище.

Дискусията е част от поредица срещи на местно ниво, които целят разговор между общински власти, специалисти от системите на образованието, здравеопазването и социалните дейности и граждански организации, за възможните действия на местно ниво, които ще подобрят достъпа на деца от уязвими групи до основни услуги.

Основа за разговорите бяха данните, изводите и препоръките от доклада на Уницеф България „Не/равно детство“, който съдържа цялостен анализ на детската бедност и социално изключване в България. Анализът е осъществен от изследователски екип от фондация „За Нашите Деца“, Института за изследване на населението и човека на БАН и Националната мрежа за децата.

При откриването на срещата, д-р Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“, подчерта, че дискусии като тази дават истински живот на изследването за детската бедност и социалното изключване, защото те набелязват добрите практики, които трябва да се надграждат и дават идеи за практическото осъществяване на препоръките. Г-жа Шалапатова изрази надежда, че разговорите между институции и други организации, работещи за детското благосъстояние, помагат за по-добро партньорство чрез поддържане на комуникацията, съгласуване на действията за постигане на общите цели и изграждане на доверие между партньорите.

Приветствие към участниците отправиха г-жа Надя Клисурска, заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Мария Златарева, програмен директор към Уницеф България, и г-жа Веселина Ботева, директор на дирекция „Социална политики“ в община Пловдив.

Г-жа Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт, коментира липсата на систематични данни за децата в държавата, което прави неефективни процесите на планиране и оценка на мерките срещу бедността и социалното изключване. Г-жа Мария Желязкова, представител на Европейската анти-бедност мрежа и Института по философия и социология на БАН, подчерта, че благосъстоянието на децата изисква силен обществен ангажимент, който в момента не се осъществява. Високите нива на неравенствата в България имат пряко отношение към детската смъртност, достъпа до образование и здравеопазване.

В изказванията си участниците изтъкнаха добри практики на взаимодействие между отделни социални услуги и детски градини, които подкрепят децата, техните семейства и специалистите и подпомагат включването на деца с увреждания в предучилищно образование. Работата на социални услуги в детски градини и начални училища има превантивна роля и въздейства за промяна на нагласите за приобщаване на уязвимите деца, както върху децата, така и върху педагози и други специалисти. Екипната работа на специалисти от различни сектори е важна предпоставка за ефективната работа с децата с увреждания. Все още обаче, не се осъществява добра координация между различните системи, в детски ясли и детски градини няма информация за възможностите, които предоставят социалните услуги, за подкрепа на децата и родителите. По-скоро изолирани са случаите на партньорство между болници и социални услуги при случаи на деца с увреждания или деца в риск от изоставяне. Мобилните услуги са ограничени, поради което родители в по-малки общини в региона нямат достъп до необходимата подкрепа за децата си.

В края на дискусията участниците се съгласиха, че подобни срещи са много полезни и трябва да се провеждат периодично. Това ще даде възможност на трите системи – образование, здравеопазване и социални дейности да действат като цялостна мрежа в полза на деца и родители.