fbpx

Фондация „За Нашите Деца“ и три общини обединяват усилия в подкрепа на ранното детско развитие

април 28 2023

Фондация „За Нашите Деца“ и Общините Раковски, Марица и Перущица сключиха споразумения за сътрудничество по проект „Холистична подкрепа за ранно детско развитие“, който се изпълнява с подкрепата на The Human Safety Net (THSN) – глобална мрежа от неправителствени организации, работещи в подкрепа на уязвимите семейства с деца в ранна възраст.  

Общините са част от партньорите, с които чрез интегриран подход организацията ще предостави комплексни програми и услуги за деца и техните семейства на територията им. Работата с деца ще включва медицинска рехабилитация, ранна детска интервенция, социализиращи дейности и арт и музикотерапия. На семействата ще се предоставят индивидуални консултации за ранно детско развитие, достъп до здравни, социални и образователни услуги, семейна терапия, психологическа подкрепа и различни обучения за родителски умения. 

Основна цел на сътрудничеството по сключените споразумения е повишаване на качеството на услугите за деца и семейства в общините чрез прилагане на ефективен модел за интегриран подход и мултидисциплинарност.  

Фондация „За Нашите Деца“ ще предостави на общините експертен опит за прилагане на модела, както и ще осъществи практически действия за изграждане на необходимия капацитет на участниците в този процес и идентифициране на необходимите мерки на общинско ниво. Общините се ангажират да създадат необходимите условия за прилагането му, както и да предприемат конкретни мерки за неговата устойчивост. Ще бъдат проведени и кампании за повишаване на обществената чувствителност към необходимостта от навременни и качествени услуги за ранно детско развитие. 

Допълнително ще се реализират дейности за изграждане на умения на служители на общинската администрация и специалисти от управлявани от общината услуги за деца и семейства за прилагане на подхода. Ще бъде извършен и анализ на данни за напредъка по осъществените дейности, постиженията и предизвикателствата в процеса на внедряването му. 

Повече за проекта може да научите тук. 

 

Програма за редовни дарения

Ре:дарител

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.