Фондация „За Нашите Деца“ подкрепя националната кампания „Да бъдеш Баща”

Фондация „За Нашите Деца“ подкрепя националната кампания „Да бъдеш Баща“, която се реализира в коалиция от 10 неправителствени организации с опит в работата си с деца, родители, образователни и социални институции.

октомври 01 2014

Фондация „За Нашите Деца“ подкрепя националната кампания „Да бъдеш Баща“, която се реализира в коалиция от 10 неправителствени организации с опит в работата си с деца, родители, образователни и социални институции. Кампанията се фокусира върху ползата от активното участие на мъжете в живота на децата и семейството за създаване на семейна среда без насилие и за пълноценно развитие на детето.

„Да бъдеш Баща” е се реализира от Асоциация Родители и е част от глобална кампания „MenCare”, чиято цел е да подкрепя мъжете в ролята им на справедливи, отговорни и неагресивни родители и настойници. В България кампанията се реализира с подкрепата на OАK Foundation.

Ангажираният баща (или ангажираният значим за детето мъж) помага на децата да се превърнат в уверени и грижовни граждани, партньори и родители. Това се потвърждава и от националното представително проучване „Нагласи, практики и бариери пред активното мъжко включване в грижите за децата в България”, проведено при подготовката на кампанията. Изследването показва, че традиционният семеен патриархален модел постепенно се трансформира в един модерен модел, който стъпва на партньорски взаимоотношения. Основните фактори, които обуславят появата на модерния модел на българското семейство са повече социални и икономически, отколкото културни. Сред родителите е налице съгласие относно необходимостта за по-активно включване на бащите в грижите за децата. Въпреки това, основните домакински дейности – хранене и хигиена – образователните и здравните грижи, все още се извършват основно от майката. Основната бариера пред по-активното бащинство е прекалената заетост по осигуряване на прехраната на семейството и обществените стереотипи за ролите на мъжа и жената. Разходките сред природата, посещението на различни събития, разговорите и игрите са дейностите, които всички родители биха искали да извършват по-често с децата си.

Чрез националната кампания „Да бъдеш Баща“ подкепящите организации целим:

  • Да предизвикаме обществен дебат за „мъжките“ и „женските“ роли в отглеждането, възпитанието и образованието на децата;
  • Да дадем на бащите (и на родителите като цяло) възможност да получават повече полезна и практична информация за особеностите в развитието на детето;
  • Да създадем повече възможности за утвърждаване на позитивния модел на възпитание както в семейството, така и в детските градини, училищата, обществото като цяло;
  • Да подкрепим семействата в техните усилия да създадат пълноценна и ненасилствена среда за развитие на техните деца;
  • Да дадем възможност на хората, които споделят принципите и ценностите на кампанията „Да бъдеш Баща“, да бъдат част от една активна общност.

„Да бъдеш Баща” ще развива дейностите си в три посоки. Първо, национална информационна и медийна кампания, включваща инициативи, насочени към бащите и семействата, информационни видео и печатни материали. Второ, работа в детски градини и начални училища за развиване на успешни модели за работа с бащи от страна на учители, социални работници и местни власти. Трето, развиване на мрежа от организации и институции на местно и национално ниво, които последователно работят за пълноценното включване на мъжете в живота на децата.

Освен фондация „За Нашите Деца“ партньори в кампанията са: Фондация „Асоциация Анимус“, „Български център за джендър изследвания“, Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“, „Институт по социални дейности и практики“, Фондация „Лале“, „Национална мрежа за децата“, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Асоциация „Родители“ (координатор), „Център за изследвания и политики за жените“.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.