Фондация „За Нашите Деца“, РД за „Социално подпомагане” София и ПСАГБАЛ „Света София” подписаха споразумение

Днес 5.03.012 година Първа специализирана акушеро – гинекологична болница за активно лечение „Света София”, Регионална дирекция за „Социално подпомагане” София и фондация „За Нашите Деца“ подписаха споразумение за сътрудничество. Документът има за цел развиване на професионални действия, знания, умения и ресурси за предоставянето на социални услуги по превенция на изоставянето на деца в ранна възраст.

март 06 2012

Днес 5.03.012 година Първа специализирана акушеро – гинекологична болница за активно лечение Света София”, Регионална дирекция за „Социално подпомагане” София и фондация За Нашите Деца“ подписаха споразумение за сътрудничество. Документът има за цел развиване на професионални действия, знания, умения и ресурси за предоставянето на социални услуги по превенция на изоставянето на деца в ранна възраст.

Всички партньори по споразуменитео са обединени от идеята да защитят правото на детето да расте в семейна среда чрез развитие на услуги за предотвратяване изоставянето на новородени в родилно отделение.

Споразумението бе подписано от Д-р Рачев – Изпълнителен директор ПСАГБАЛ „Света София”, г-жа Василева – Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане София и Иванка Шалапатова, директор на фондация „За Нашите Деца”.

Основните сфери на сътрудничество, по които ще работят специалистите на трите страни са предоставяне на навременна, професионална и ефективна подкрепа на жени, заявили желание да изоставят бебето след раждането. Ще се помага и на бебета с тежки заболявания и увреждания, и техните семейства.

Настоящото споразумение е логично продължение на петгодишно партньорство с екипа на ПСАГБАЛ „Св. София“. Само за началото на 2012 г. благодарение на съвместната работа от 7 сигнала за риск от изоставяне на новородено, 6 са успешни и е предотвратено настаняването на детето в медико-социален дом.

Партньорите отчитат сътрудничеството като ключово в настоящия процес на деинституционализация и като пример за добра практика. 

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.