Фондация „За Нашите Деца“ с проучване по темата за правата на децата в 4 града

В началото на годината фондация „За Нашите Деца“ започна изпълнението на проекта „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“, който цели да насърчи гражданското включване в каузите на неправителствения сектор и да повиши обществена ангажираност към спазването на правата на децата.

февруари 27 2015

В началото на годината фондация „За Нашите Деца“ започна изпълнението на проекта „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“, който цели да насърчи гражданското включване в каузите на неправителствения сектор и да повиши обществена ангажираност към спазването на правата на децата. Проектът се реализира в Благоевград, Варна, Монтана и Пловдив.

През пролетта на 2015 г. по проекта „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“ Благоевград, Варна, Монтана и Пловдив ще бъдат домакини на серия от кръгли маси, уъркшопи и проучвания. По този начин ще установят механизмите на ангажираност и сътрудничество на регионално ниво и ще се изготви пътна карта с практически съвети. Проектът планира да срещне бизнеса, медиите, местните власти, неправителствения сектор, специалистите в областта на правата на децата и корпоративната социална отговорност. По този начин всички ангажирани с темата страни да се включат още по-активно в изпълнението на каузата децата да растат в сигурна семейна среда.

Проектът „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg)

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.