fbpx

Ментализацията като начин да разберем другия.

"Мислене за мисленето"

декември 05 2021

През м. ноември, Християна Кънева и Вяра Панайотова, специалисти в ЦОП „Щастливо детство“, проведоха методичен ден за колеги, работещи в екипите на Фондация „За Нашите Деца“, предоставящи социални и интегрирани услуги за деца и семейства. Методичните дни представляват вътрешно организационен формат за обмен на опит и добри практики, чрез който нашите експерти имат възможност да учат един от друг и да надграждат непрекъснато професионалните си компетенции.

Този път темата на методичния ден беше свързана с AMBIT – Adapative Mentalization Based Integrative Treatment (Адаптивен, базиран на ментализация интегриран подход). Подходът представлява рамка за работа на екипи, работещи с комплексните нужди на клиентите и техните проблеми с формирането на близки емоционални взаимоотношения. Предлага стандартизирани инструменти и принципи за използване на умения за ментализация при специалисти, които работят с деца в неравностойно положение и тяхното обкръжение. Ментализацията е умението на човек да придава смисъл на поведението на другите хора на базата на допускания за техните мотиви. Тя е в основата на човешкото любопитство, умението да задаваме въпроси и да търсим отговори, свързани с това, какво ни разкриват поведенията и емоционалните реакции у другите. Ментализацията е изключително важно умение за развитието на социално-емоционални и когнитивни умения. Способността за ментализация се формира от преживяванията в ранна детска възраст, но се влияе и от моментното настроение на човека. Всичко това дава отражение върху начина, по който човек се свързва с другите, формира и поддържа близки и интимни отношения с хората и в общността като цяло.

Запознаването с основните принципи на ментализирането, дава възможност на специалистите в по-голяма дълбочина да разберат мотивите и нуждите на децата и техните родители и по-ефективно да откликнат на тях. Освен това те разполагат и с инструментариум, който им да служи в работата с деца и семейства и да гарантира, че приложената подкрепа е точно онази, от която семействата имат нужда.

В методичния ден се включиха колеги, работещи пряко и непряко с деца и клиенти, от екипите на ЦОП „За деца и родители“, ЦОП „Св. София“, ЦОП „Щастливо детство“ и Детска къща. В края на деня всички присъстващи споделиха, че наученото и преживяното им е било полезно и ще се опитат да използват части от метода, адаптирайки го към своята работа и потребности.

Програма за редовни дарения

Ре:дарител

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.