fbpx

На над 1000 украински деца и техните семейства ще бъде осигурена комплексна грижа от фондация „За Нашите Деца“ с подкрепата на International Rescue Committee

декември 07 2022

Фондация „За Нашите Деца“ стартира изпълнението на проект „Комплексна грижа за украински бежанци в България“, с подкрепата и партньорството на International Rescue Committee (IRC). Дейностите по проекта ще допълнят усилията на екипа на организацията по създадената в началото на войната програма „Мисия Украйна“.

В рамките на двата комплекса за ранно детско развитие в градовете София и Пловдив ще бъде осигурена хуманитарна помощ и социална подкрепа на над 1 000 деца и техните семейства, вкл. на непридружени деца, намиращи се на територията на страната.

Фондацията си поставя за цел да продължи да организира защитени пространства за групови и индивидуални дейности, като в рамките на проекта до края на юни 2023 година 400 деца ще участват в различни социализиращи занимания, които се провеждат в комплексите ѝ и в изнесени пространства на партньорски организации.

Друга дейност, която ще бъде реализирана в рамките на проекта, ще бъде предоставяне на хуманитарна помощ и пакети с хранителни продукти и хигиенни материали, като те ще бъдат индивидуализирани спрямо нуждите на хората.

В допълнение ще се предоставят специализирани терапевтични услуги за украинските деца, като сесии с психолог, логопед, музикотерапия и др. и групи за взаимопомощ на техните майки със специализирана подкрепа от психотерапевт.

Екипът на фондация „За Нашите Деца“ получава и методологическа подкрепа от експертите на IRC, включващи конкретни добри практики за работа в защитени пространства за закрила и подкрепа, първа психологическа помощ и психосоциална подкрепа, подходяща за специфичните нужди, насочване към правна помощ и други социални услуги.

Благодарение на партньорството с IRC фондация „За Нашите Деца“ ще укрепи капацитета на програмата „Мисия Украйна“ и ще повиши възможностите си за подкрепа на деца и семейства, бягащи от конфликт.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.